Adriaan François Lammens

Vlissingen 1767-Den Haag 1847
Schepen en raad Vlissingen, Provisioneel Representant van Zeeland, president gerechtshof Suriname, rechter in het gemengd gerechtshof tot wering van de slavenhandel in Paramaribo, president militair gerechtshof in Paramaribo

Specificaties

 • Directeur
  1788-1834
 • Functie
  Conservator; Correspondent
 •  
  Geschenken

  1788: konijnshoofd
  enige doorgezaagde hoorns
  1790: enige schelpen
  zilveren en koperen penningen
  1793: zestig Romeinse penningen
  beurs aloë-plant, G3631
  1797: twee opgezette trekvogels
  1798: ruim 200 vlinders en insecten uit het land van Axel
  1815: witte mol
  congrevische vuurpijl, G1713
  1817: collectie objecten uit Suriname: o.a. wespennest BP094, BP095 of BP096
  halssnoer, G3694
  schaal, G3607
  twee kruiken, G3608, G3609
  sloten, G3605, G3606
  stuk bruine granaat, NHG10330
  stuk kwarts, NHG10238
  stuk grossulaire, NHG10326
  een Bokkanese kan
  een Bokkanese tent met huisraad
  1818: vel van een miereneter
  1821: voorlezing gehouden te Paramaribo over de grote brand, Hs 3504
  1845: twee werkjes, een over de emancipatie der slaven en een tegen Van Hogendorp

 • Auteur Records
  Hs 5037: Tocht over de Surinamerivier
  Hs 4476: Europeanen als arbeiders in Suriname?
  Hs 3504: Brand in Paramaribo
 • Publicaties

  Encyclopedie van Zeeland II, 221
  F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, dl. II, Middelburg 1893, 17
  Archief 2002, 122, 126, 127
  Zeeland jrg. 14 (2005) nr. 1, 25-28
  K. Heyning, Van Wijs en Waan, 250 jaar verzamelen. Zeeuws Genootschap 1769-2019, Zwolle 2019
  G.A. de Bruijne (ed.), Mr. A.F. Lammens, Bijdragen tot de kennis van de kolonie Suriname tijdvak 1816 tot 1822, Bijdragen tot de sociale geografie en planologie nr. 3, Amsterdam 1982

 • Voorlezingen

  1788: Beschrijving met afteekening van een vreemd soort trekvogel door hem in Lijsterstrikken gevangen, Archief KZGW, inv.nr. 6 scan 44
  1790: Naamlijst des Hoorns en Schulpen in des Genootschaps Cabinet door hem gemaakt volgens Linnaeus 
  1817: Het dagverhaal eener reis naar de uiterste streken der Colonie Westwaarts
  Reis naar Berg en Daal en de eerste Watervallen in de rivier Suriname, Hs 5037
  Over de Volksplanting zelve
  1818: Vervolg memorie over de volksplanting
  [Met P.J. Changuion] Over de voortzetting van den landbouw in de Nederl. Colonien zonder verderen aanvoer van slaven
  1821: Over de brand te Paramaribo, Hs 3504

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Adriaan François Lammens (griffier van Axel en schepen van Vlissingen) en Catharina Maria Keetlaer. Na een opleiding aan de Latijnse School in Vlissingen studeerde hij rechten in Utrecht. Trouwde in 1788 met en scheidde in 1799 van Suzanna Cornelia Mogge Pous. Hertrouwde in 1802 met Maria de Gelder en in 1827 met Caroline Maria Schouten. In 1793 was hij lid van de Vlissingse vrijmetselaarsloge l'Astre de l'Oriënt.
  Lammens maakte verschillende keren deel uit van prijsvraagjuries, zie Archief 2002. In 1815 vertrok hij naar Suriname, van waaruit hij correspondeerde met het Zeeuws Genootschap. In 1835 keerde hij terug naar Nederland.
  Het persoonlijk archief van Lammens wordt bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag, toegang 2.21.183.45.

 • Links

  Biografisch portaal: 70304504

Gerelateerd

Brok kwarts Berg en Daal

Wespennest

Wespennest

Wespennest

Congrevische vuurpijlen

Beurs van de aloëplant

Vaas met gevlochten oor

Pot met deksel

Tocht over de Surinamerivier

Bruine granaat van Biggy Stone

Slot met schuiven

Kam van de Marrons

Drinknap van de Marrons

Halsketting van de Marrons

Brok grossulaar

Brand in Paramaribo