Adrianus 's Gravezande

Den Haag 1714-Middelburg 1787
Notaris, predikant, kerkhistoricus

Specificaties

 • Lid
  1770-1787
 •  
  Geschenken

  1773: stuk kalk uit Carthago
  diverse mineralen, o.a. NHG10582, NHG10583, NHG10259, NHG10403, NHG10586, NHG10038
  twee penningen
  Twee honderd jarige gedachtenis, 1101 D 4
  1774: portret Ezechiel Rabby, G1797
  afschrift patentbrief Cochin, G1797-01
  Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, 1086 B 22
  1776: Bericht nopens verbeetering openbaar Psalmgezang
  1778: berdeken uit Cochin, G2170
  Alphabetum Braminhanicum
  Alphabetum Tangutanum
  1779: kerkelijke redevoering 24 januari 1779
  1780: vertaling zijner Verhandeling over de Malabaarsche Joden
  lijsten opgemaakt uit de Haagsche registers door Dierquens

 • Auteur Records
  1110 D 4: Twee honderd jarige gedachtenis
  1086 B 22: Tweede eeuw-gedachtenis
 • Publicaties

  F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, dl. I, Middelburg 1890, 289
  Verhandelingen IV (1775) 577
  Verhandelingen VI (1778) 517
  Verhandelingen IX (1782) 515, 545
  Verhandelingen XII 1e stuk (1786) 213
  Verhandelingen XIII (1786) 266
  Archief 2002, 99, 101, 102, 106, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 176-179
  Encyclopedie van Zeeland I, 531

 • Voorlezingen

  1770: Bedenkingen over de wijze om meerder voordeel te trekken dan tot nu toe uit de antwoorden op de uitgeschreven vragen der geletterde genootschappen, Hs 3922
  1770: Consideratien om de onheilen die uit de vermenigvulding der geleerde Genootschappen te vrezen zijn te voorkomen
  1771
  : Aanmerkingen op de lijsten der gestorvenen
  1771: Nadere aanmerkingen op de lijsten der gestorvenen
  1773: Aanmerkingen over het gebruik van den oude schrijfstijl Stijl van het Hof
  1774: Over Joden in de Mallabaar
  1784: Bedenkingen over de vermeenigvuldiginge der Maatschappijen of Genootschappen van Konsten en Wetenschappen in ons Vaderland, Hs 3927
  1785: Eene opheldering van Matth. IX vs 1-26

 • Extra informatie

  Zoon van Gerrit 's Gravezande en Geertruid van Roode. Studeerde theologie in Leiden. Trouwde Petronella Antonia van der Kemp. 's Gravezande maakte diverse malen deel uit van de jury van prijsvragen uitgeschreven door het Genootschap. Zelf diende hij ook voorstellen in, vier hiervan werden aanvaard. Zie hiervoor Archief 2002.
  In de handschriftencollectie van het Genootschap in ZB|Bibliotheek van Zeeland bevinden zich meerdere stukken betreffende Adrianus 's Gravezande. Digitaal raadpleegbaar op www.zeeuwsarchief.nl 
  In de Verhandelingen schreef hij 'over den Franschen schrijfstijl, doorgaans genoemd Stilus curiae of stijle van den Hove', 'Geschiedkundige Narichten, betreffende de blanke en zwarte Jooden te Cochim, op de kust van Malabar' met twee vervolgen, 'Aanhangsel van Aantekeningen, tot nadere staving en opheldering der Gekroonde Verhandelingen, uit de niet gekroonde Verzameld' en 'Onderzoek, over de oplossing der Schynstrydigheid, tusschen de Euangelische Verhaalen' etc.

 • Links

  Biografisch portaal: 15645014

Gerelateerd

Twee honderd jarige gedachtenis

Tweede eeuw-gedachtenis

Brok fluor

Portret van Ezechiel Rabby (1694-1771)

Afschrift uit Cochin

Berdeken

Brok jaspis

Cuivre natif

Cuivre natif

Brok ijzerhydroxide

Brok ijzerhydroxide