Gerard de Wind

Middelburg 1730-1800
Professor Medische Anatomie, Chirurgie en Obstetrie Illustre School

Specificaties

 • Lid
  1773-1800
 •  
  Geschenken

  1778: De praeclaris Zelandorum meritis, 1111 H 15

 • Auteur Records
  1111 H 15: De praeclaris Zelandorum meritis
  Hs 2649: Grafschrift voor Pieter de la Rue
 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1769: Observatio Anatomica de admirando tumore Cijstico in thoracis cavitate, meteen vertaald door medelid Abraham Muller
  1784: Over de ossificatie van 't menschelijk lichaam, Hs 4299
  1784: Dissertatio de itere Zelandico
  1786: Over de leer der vergiften tot het dierenrijk behorende, met vervolg
  1787: Over de bekleedselen van 't menschelijk lichaam, Hs 4298
  1788: Eene Physologische verhandeling over de zenuwen van het menschelijke lichaam, Hs 4296
  Phijsiologische verhandeling over het menschelijk hart, Hs 4291
  1793: Over den Callus of het been waar bij de geneezing der beenbreuken
  1794: Over de beenderen en kraakbeenderen van het menschelijk lichaam in 't gemeen, Hs 4297
  1797: over de beenknobbels of exostoses en gewrichtsverstijvingen, Hs 4292
  1805: Waarom het menschdom nog aan allerleije ziekten onderworpen blijft

 • Extra informatie

  Zoon van Gerard de Wind en Elisabeth van Beekhoven en broer van de arts Paulus de Wind. Trouwde Susanna van Hoorn. In de handschriftencollectie van het Zeeuws Genootschap bevinden zich meerdere stukken betreffende Gerard de Wind. Zie hiervoor de catalogus van de ZB| Bibliotheek van Zeeland. Digitaal raadpleegbaar op www.zeeuwsarchief.nl
  Gerard de Wind maakte deel uit van de jury van prijsvraag nrs. 17, 18, 20, 31 en 33. Het voorstel voor prijsvraag nr. 42 werd door hem ingediend. Zie Archief 2002.
  In de Verhandelingen schreef hij 'Observatio Anatomica de admirando tumore cystico, in thoracis cavitate, dissecto cadavere humano, reperto', 'Dissertatio, de Aere Zelandico' (vertaald door L.C. Freytag) en 'over de vergiften, betrekkelyk tot het ryk der dieren'.

 • Links

  Biografisch portaal: 95836782

Gerelateerd

De praeclaris Zelandorum meritis