Hermanus Johannes Krom

Den Haag 1738-Middelburg 1804
Hoogleraar in de kerkelijke historie aan de Illustre School, predikant te Middelburg

Specificaties

 • Lid
  1778-1804
 •  
  Geschenken

  1775: De vera et imaginaria Ecclesiae christianae prosperitate, 1078 B 20
  1778: Diatribe de authentia dialogi Justini Martyris, 1015 G 5
  1779: toegevouwen ola, 3600-BEV-Z-104
  drie zee-egeltjes en twee zeepaardjes
  1780: Oratio funebris Jacobi Willemsen, 1018 F 15
  1791: beschrijving van het planetarium, 1089 C 9
  1797: Godgeleerde, uitlegkundige en wijsgeerige verhandelingen, 2 dln

 • Auteur Records
  1078 B 20: De vera et imaginaria ecclesiae
  1015 G 5: Diatribe de authentia
  1018 F 15: Oratio funebris Jacobi Willemsen
  1089 C 9: Ontwerp planetarium
  Hs 3567: Stukken planetarium
 • Genootschapspublicaties
 • Voorlezingen

  1786: Beantwoordinge van eenige swarigheden tegen het gezag der Goddelijke Openbaaringe, met vervolg
  1788: Over Mattheus V-17, 21 en 22
  1789: Observationes Exegeticae in Eph. 1.3
  1791: Bijzonderheden over het planetarium
  1792: Over de door het ongeloof voorgewende duisterheid in de Heilige Schrift
  Bedenkingen over de ijdelheid der Astrologie
  1795: Vegelijking van sommige bijgelovigheden onder de Christenen
  1796-1797: Over eene rechtvaardige voorzienigheid in het straffen van zonden
  1799: Over het gezicht van Eliphas te vinden Job 4

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Studeerde theologie in Leiden en was predikant in Linschoten, Sliedrecht, Tiel en Middelburg. Trouwde Anna Ebbenhorst en Anna van der Does. Hij woonde op de Londensekaai. Krom was betrokken bij diverse prijsvragen van het Zeeuws Genootschap, zie hiervoor Archief 2002.
  Mede-oprichter van het Natuurkundig Gezelschap in Middelburg in 1780 en van het Nederlandsch Zendeling Genootschap in 1797.
  In de Verhandelingen schreef hij 'Antwoord over de verbeteringe der Schoolen'.

 • Links

  Biografisch portaal: 07555456

Gerelateerd

De vera et imaginaria ecclesiae

Diatribe de authentia

Oratio funebris Jacobi Willemsen

Ontwerp planetarium

Lontarhandschrift

Stukken planetarium