Isaac Winckelman

Vlissingen 1723-Middelburg 1796
Secretaris, raad en burgemeester Vlissingen, eerste president van het Zeeuws Genootschap

Specificaties

 • Directeur
  1769-1796
 • Functie
  President
 •  
  Geschenken

  1770: de maandelijkse uitgekomen Journeaux des Scavans 1764-1769
  1771: een aantal dissertationes varii argumenti praecipue juridicae
  1773: verzameling mineralen en gesteenten o.a. NHG 10577, NHG 10570, NHG 10574, NHG 10644, NHG 10767
  Amsterdamse noodmunt 1578
  een medaille op het verbond met Anjou 1581
  vier stux zilver eertijts gangbaar geld waar onder een Spaansch stukje
  een Westfriesche daalder Ao 1650
  een zoogenaamde Roosjes schelling
  een Engelsch oortje
  een heele twee halve en een quart Bengaalsche Ropje
  een stuk Siams gangbaar geld
  vijf stux Moorsch gangbaar geld
  diverse penningen, o.a. GM1457, GM1501, GM1021, GM1581, GM1583
  eenige grootere en kleine wormen gevonden in den lever en de pens van een rund
  1775: enige wormen in liquor
  een tak van een esschenboom, zweemende naar een bisschops staf, op deszelfs hofstede gegroeid
  een stukje arabische geld, zijnde een Larin
  een te Scheveningen gevischte en hem onder de naam van Zee-druif gegeeve hoorn, rondom met kleine schupjes omwassen
  1776: twee ova philosophica of glazen klokjes
  1777: twee zonderlinge takken van essenhout
  een zilveren penning met aan de voorzijde het hoofd van Vespasiaan
  een wijnschutterspenning van Utrecht met het wapen van die stad en 1661
  1784: penning Henri IV 1598
  1784: drie gravures Slag op de Doggersbank door E. Hoogerheyden
  1785: gravure van de VOC-medaille geschonken aan admiraal de Suffren
  1786: vierde plaat Slag op de Doggersbank
  1787: misvormde aspergestruik

 • Vervaardiging Records
 • Genootschapspublicaties
 • Voorlezingen

  1770: Voortgang der Wetenschappen in Nederland zeedert het begin van deeze achttiende eeuw, Hs 3928
  1771: Waarom zijns oordeels de vrije konsten en wetenschappen in ons Vaderland niet zodanige vorderingen maken als men zou kunnen verwachten
  1773: Kort vertoog van de eerste gevolgen der verkreegen vrijheid in den jare 1572
  1774: Zijn vertaling over de eigen aart, den Geest der Academien, Hs 3925
  1775: De Jaarmarkten of zoogenaamde kermissen in onze Vaderland
  1779: Eenige korte aanmerkingen op den inhoud van het Verbond der Unie enz.
  1785: Geschiedkundig bericht rakende Pieter Jansen
  1789: Praelecture over zijn reis naar Orleans in 1786

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Jan Jacobsz Winckelman en Maria Hurgronje. Studeerde rechten in Groningen. Trouwde 1754 Magdalena Johanna Schorer, 1770 Susanna Johanna de Chuy. Legde door onenigheid in de Vlissingse raad in 1771 al zijn bestuurlijke functies neer en verhuisde naar Middelburg. Bewoonde zomers de buitenplaats Triton onder Koudekerke. Necrologie in Nieuwe Verhandelingen I. Jurylid prijsvragen 1, 2, 19, 27 en 30 en indiener prijsvraag 34. Zie hiervoor Archief 2002.

Gerelateerd

Brok pyriet

Brok nikkelien

Verovering van 's Hertogenbosch

Inhuldiging Willem V

Inhuldiging Willem IV

Moedig gedrag Staten van Zeeland

Weerstand Maurits tegen Mendoza

Brokje chalcopyriet

Chalcopyriet compact