Jacobus de Puyt

Groede 1740-Middelburg 1812
Heel- en vroedmeester, stadsoperateur
President Collegium chirurgicum

Specificaties

 • Lid
  1788-1812
 •  
  Geschenken

  1792: verzameling versteende pholaden
  1804: landkreeftje van Bahama op liquor
  1806: cranium, NHG60095
  1812: [erven] congrevische vuurpijl, G1713
  [erven] cranium van een wanschapen kind met aftekeningen

 • Auteur Records
  Hs 6525: Kort verhaal van een oproer in 1787
 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1781: Vroedkundige waarnemingen van tweelingen
  1786: Over een wanschapen kind zonder hersenpan geboren [via v.d. Perre], Hs 4793
  1789: Over een soort van schijnzwangerheijd
  1791: Over de ruptio uteri, Hs 4344, Hs 4798
  1792: Over de uitschieting der navelstreng, Hs 4799, Hs 4792
  1796: Over de prolapsus uteri inversi, Hs 4797
  1798: Eene vroedkundige verhandeling
  1801: Over de stuipen der zwangere en baarende vrouwen, Hs 4796
  1803: Over de bloedstortinge van zwangere vrouwen
  Tot eene introductie van eene konst-verlossinge
  1806: Het onderscheid tusschen de crania van een Neger, van een Calmuk en van een Europeer enz
  1811: Betoog over de oudheid, algemeenheid en nuttigheid der verloskunde (gelezen door schoonzoon Deinse)

 • Extra informatie

  Zoon van Jannis de Puyt en Sara Jansen. Maakte tussen 1758 en 1763 drie reizen naar de Oost als scheepschirurgijn in dienst van de VOC. In 1765 verbleef hij gelijktijdig met Samuel de Wind in Parijs. Trouwde Elisabeth Aartsen. Lid van het Heelkundig Genootschap te Amsterdam en van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Het Zeeuws Genootschap bezit een grote collectie handschriften van Jacobus de Puyt. Zie hiervoor de catalogus van ZB| Bibliotheek van Zeeland. Digitaal beschikbaar op www.zeeuwsarchief.nl.
  In de Verhandelingen schreef hij 'Vroedkundige waarneming van Tweelingen, die het water en vliezen gemeen hadden' en 'Bericht van een wanschapen kind'.

 • Links

Gerelateerd

Congrevische vuurpijl

Schedel van een tamboer-majoor