Jean Guépin

Vlissingen 1715-1766
Dichter, schepen en raad van Vlissingen

Specificaties

 • Lid
  -1766
 • Auteur Records
  Hs 2751: Gedicht op uitgave Stichtelijke Poëzy
  Hs 3941: Mejuffr. Thijssen debet aan Jan Guépin
 • Voorlezingen

  1766: Een digtstuk door hem gemaakt getiteld Martelkroon voor de eerste Christenkerk, Hs 4242
  1766: Eene uitbreijding der navolging van Jesus Christus [vertaling van Corneille]
  1766: [postuum] Een digtstuk geintituleert De Mensch, Hs 2717

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van boekhouder Jacob Guepin en Mary Attwel. Hij trouwde in 1756 met Elizabeh Freni. Lid van het Franse Leesgezelschap te Vlissingen, de voorloper van het Zeeuws Genootschap. In de handschriftencollectie van het Genootschap in de ZB|Bibliotheek van Zeeland zijn een groot aantal stukken van en over Guépin bewaard, digitaal raadpleegbaar op www.zeeuwsarchief.nl

   

 • Links

  Biografisch portaal : 77848858