Johan de Kanter Philz.

Wissekerke 1762-Middelburg 1841
Notaris te Zierikzee, lector Illustre School te Middelburg

Specificaties

 • Lid
  1788-1841
 • Functie
  Conservator, secretaris
 •  
  Geschenken

  1788: Starrekundig handboekje
  1793: Eeuwigdurende almanak
  1803: Passionael … aurea legenda, 1114 E 8
  Nieuwe ecliptische tafelen
  1807: Nieuwe tijden ter berekening van de tijd der watergetijden, 345 D 21
  1808: Natuur- en geschiedkundige beschouwing watervloed 1808, 416 F 93
  1814: De Franschen in Walcheren, 313 C 30

 • Vervaardiging Records
 • Auteur Records
  345 D 21: Tafelen watergetijden
  416 F 93: Watervloed 1808
  313 C 30; 35 C 5: De Franschen in Walcheren
 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1788: Een sterrekundig handboekje en de bereekening der Zon-Eclips in het jaar daarop
  1789: Ontwerp eener annulaire zon eclips die den 9 october A 1847 zal plaats hebben
  1802-1803: Over den aart, oorsprong en mogelijkheid der zoogenoemde Toverij
  1805: Over planeten en kometen
  Over de uitwatering der sluizen
  1806: Over de tegenwoordige gebrekkige inrichting van het kerkgezang
  1807: Over het ongerijmde dat de tusschen Jupiter en Mars drie nieuwe planeten stukken zijn van een verbrijzelde planeet
  1813: Verhandeling ten betooge dat het gevoelen 'Alle hemelbollen zijn door redelijke wezens bewoonde werelden' niet strijdt met de Bijbel, Hs 4404
  1815: Over het bij vervolg zingen der Psalmen
  1816: De oorzaken van de geduchte uitwerkselen van het buskruid
  1818: Redevoering uitgesproken bij de plegtige ontblooting van het herstelde praalgraf der ... gebroeders Jan en Cornelis Evertsen in de nieuwe kerk te Middelburg
  1818: Slotzang bij het werk dezer feest-ure
  1819: Over Jan Wier, Hs 4357

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Philippus de Kanter en Anna Maria Oudkerk. Trouwde Zierikzee 1785 met Adriana de Kanter en Zierikzee 1789 met Johanna Apollonia Baster. Lid van Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte en Koninklijk Instituut, eerste klasse.
  Het Zeeuws Genootschap bezit een grote collectie handschriften van Johan de Kanter die bewaard worden in de ZB| Bibliotheek van Zeeland. Zie Handschriften bij Gerelateerd.
  De Kanter was betrokken bij diverse prijsvragen, het onderwerp van prijsvraag nr. 76 werd door hem ingediend. Zie hiervoor Archief 2002.
  In de Nieuwe Verhandelingen schreef hij 'over de berekening van 't vermogen der Uitwaterende Sluizen' en 'Lofrede op den Hoog Welgeb. Heer Jacob Hendrik Schorer'.


 • Links

  Biografisch portaal: 21806457

Gerelateerd

Tafelen watergetijden

Watervloed 1808

De Franschen in Walcheren

Passionael … aurea legenda