Karel Koenraad Reitz

Middelburg 1748-1810
Advocaat, griffier van de Raad van Vlaanderen te Vlissingen

Specificaties

 • Lid
  1784-1810
 •  
  Geschenken

  1784: Grondbeginselen van het wissel recht
  1785: Van den propriëteyten der dinghen, 1113 C 32
  1789: hoorn van een ongeboren rhinoceros, 3600-BEV-Z-69-04
  enige zilveren penningen
  lap door Capt. Cook meegebracht uit Otaheiti
  1790: Jacobakannetje, G3414
  1791: rottingknop gemaakt uit de tand van een Kaapse zeekoe
  1793: de praelecture in september 1791 door Zijn Ed. gedaan over het saamstellen der Tavelen van deelbare en ondeelbare getallen

 • Genootschapspublicaties
 • Voorlezingen

  1785: Een nieuwe handleiding om den Logarithmus voor eenig gegeven getal naauwkeurig te vinden
  1787-1788: Verslag van den arbeid des Wiskundigen tot bevordering van de Drie-hoeks-meetkunde
  1789: Aanhangzel handleiding Logarithmus
  1791: Over het samenstellen der tafelen van deelbare en ondeelbare getallen
  Een bericht nopens het bestaan van den Eenhoorn

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Willem Otto Reitz (die hier een eigen kaart heeft) en Cornelia Verhoeven. Broer van Frederik Theodoor Reitz (zie diens eigen kaart). Studeerde rechten in Leiden. Trouwde 1770 met Elizabeth van Gennep. Reitz nam diverse malen zitting in de jury van door het Genootschap uitgeschreven prijsvragen, zie hiervoor Archief 2002.
  In de Verhandelingen schreef hij 'Nieuwe handleiding, om den Logarithmus voor eenig gegeeven getal naauwkeurig te vinden, tot veertien Letteren boven den Index; benevens eene Tafel der Kunst-tallen voor 1000000-1001000' en 'Aanhangsel tot de nieuwe handleiding etc.'

 • Links

  Biografisch portaal: 26211450

Gerelateerd

Jacobakan

Van den propriƫteyten der dinghen

Rhinoceroshoorn