Petrus Bernardus (Pieter) van Damme

Gent 1727-Amsterdam 1806
Boekhandelaar te Amsterdam, lid Koninklijke Keurvorstelijke Societeit te Göttingen, munt- en penningkundige

Specificaties

 • Directeur
  1771-1806
 •  
  Geschenken

  1771: Miscellanea curiosa academia Natura curiosorum, 46 dln
  Acta Academia Theodoro Palatina, dl. I
  1772: Le Journal Encyclopédique, 120 dln
  Les voyageurs savants et curieux, 2 dln, 1021 B 32
  Origines typographicae
  Saggio di una nuova spiegazione del flusso, 1021 F 25
  Statuten en Landrechten landen van West Friesland
  1773: Emanuelis Swedenborgii Opera Philosophica
  Evangeliorum quadruplex
  Histoire Métallique des XVII Provinces
  Mémoire pour la vie de Pétrarque
  Mémoires concernant Christine, 1018 G 17
  Thesaurus Pisauriensis dl. VI
  Opere di Giovanni Guidiccioni
  Vies des Gouverneurs Généraux
  Bibliothèque Italique 6 dln
  Bibliotheca librorum novorum
  tien munten en penningen
  Bibliothèque Raisonnée, 28 dln
  Clavorum Venetorum, 5 dln
  Psalterium Davidis
  G. Dumbar, Analecta Belgica
  haardsteen geschiedenis van Susanna, G3360-01, G3360-02, G3360-03, G3360-06
  haardsteen evangelist Johannes, G3360-29
  1774: penning Johannes Hus, GM1952
  G. van Loon, Alouwde Hollandsche Historie, 2 dln
  F. van Mieris, Historie Nederlandsche vorsten, 3 dln
  W. Lazii, Rep. Rom. 1598
  I. Casauboni, Epistola
  Tentamina experimentorum, 1021 F 3
  1775: H.A. de Salingre, Novus Thesaurus, 3 dln
  Engelse zilveren medaille op de expeditie van Capt. Cook
  kleding expeditie Capt. Cook, 3600-BEV-Z-97-02, B191-40, B191-47, B191-49, 3600-Z-7598
  zilveren penning Legatum Stolpianum
  1776: twee legpenningen
  1780: collectie gegraveerde stenen en medailles, o.a. G17-003
  negen tekeningen van 'stede-penningen'
  1781: beschrijving muntenkabinet Van Damme door Le Francq van Berkhey
  1783: Acta Academiae Theodoro Palatinae Manhemiensis, dl. IV
  J. Eckhel, Numi Veteres anecdoti
  dertig koperen Romeinse penningen

 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1773: Bericht eener talrijke verzameling van penningen door den Heer Pieter van Damme aan dit Genootschap toegezonden om gebruik te maken van deze penningschat

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Adrianus Franciscus van Damme en Maria Barbara Gerards. Trouwde 1764 Jacoba Quirina Aaltsz. In 1756 werd hij lid van het Amsterdamse boekverkopersgilde, waar hij zich voornamelijk met de handel in antiquarische boeken bezighield. Daarnaast was hij munt- en penningkundige. Bij zijn overlijden in 1806 woonde hij op het Rokin bij de Wijde Lombardsteeg. Zijn nalatenschap kwam ten goede aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In het archief van het Genootschap worden fotokopieën van zijn correspondentie bewaard (Archief KZGW, inv.nr. 342). Van Damme was tevens lid van de Koninklijke Maatschappij in Göttingen.
  In de Verhandelingen schreef hij 'Bericht van eene taltijke verzamelinge van Grieksche, Romeinsche en andere oude penningen' en een 'Aanhangsel etc' daarop. 

 • Links

  Biografisch portaal: 72255865

Gerelateerd

Saggio di una nuova spiegazione

Les voyageurs savants et curieux

Mémoires concernant Christine

Tentamina experimentorum

Haardsteen geschiedenis van Susanna

Haardsteen geschiedenis van Susanna

Haardsteen geschiedenis van Susanna

Haardsteen geschiedenis van Susanna

Haardsteen met Johannes

Mantel

Tiputa of regenponcho

Doek van geklopte boombast

Doek van geklopte boombast

Haarkam

Johannes Hus levend verbrand