Pieter Pous

Middelburg 1776-1851
President der Vierschaar, lid stedelijke Raad, hoofdontvanger van de Middelen te Water te Middelburg

Specificaties

 • Lid
  1806-1851
 •  
  Geschenken

  1812: een exemplaar van zijne uitgegevene verhandeling over de cultuur der Mangelwortlen en de bereiding van sijroop en suiker
  1817
  : een exemplaar van zijn uitgegevene Verhandeling over den Thee-handel
  1840: een zilveren Bourgondisch muntje gevonden op zijn Hof ter Linde

 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1807: In hoeverre de leer van Socrates overeen komt met die van Jesus Christus
  1809: Vervolg In hoeverre de leer van Socrates overeen komt met die van Jesus Christus
  1810: Dichtstuk over de redenen van dankzegging die wij in de rampen van dezen tijd nog hebben
  1812: Geschiedenis van de Landbouw
  1814: Over de streelende aandoeningen der hoop
  Over de noodzakelijkheid der complimenten
  1815: Over de middelen om Middelburg van eene duurzaam goede Haven te voorzien
  1816: Over Frans Naerebout, deszelfs verdiensten enz., Hs 3396

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Bonifacius Matthias Pous en Anna Maria Steengracht. Hij trouwde Middelburg 1800 Susanna Petronella de Fremery. Als hereboer bezat hij verschillende hofsteden op Walcheren waaronder Ter Mee bij Oostkapelle. Daarop stichtte hij de Kweekschool voor den Landbouw, waar hij arme kinderen liet onderwijzen in de landbouw en verschillende ambachten. 
  Pous maakte deel uit van de jury van prijsvraag nr. 155 en diende verschillende voorstellen voor prijsvragen in. Zie Archief 2002.

 • Links

  Biografisch portaal: 59507372