Nehalenniasteen met drie godinnen

Periode: Romeins

Geschonken door

Johan Jacob Slicher

Specificaties

Gerelateerd

Beschrijving van de godinne Nehalennia nevens de overblijfzelen van beelden, penningen enz te Domburg

De vondst van de Nehalenniastenen op het strand bij Domburg op 3 januari 1651

Twee Nehalenniastenen

Gravure van een Nehalenniasteen met drie godinnen

Tekening van vier Nehalenniastenen en een kop