Algemene bouwkunde

d'Algemeene bouwkunde, volgens d'antyke en hedendaagse manier, door een beknopte inleiding afgeschetst, en van veel onvoegsame verbasteringen ontswagteld / door W. Goeree
Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Theodoor Guilliaam van Eck

Specificaties

 • Inventarisnummer
  1047 F 3
 • Object omschrijving
  Boek
 • Verwervingsjaar
  1946
 • Verwervingswijze
  Schenking
 • Vervaardiger
 • Auteur
 • Informatie

  204 p.; titelplaat gegraveerd door J.V.M.; titelvignet naar François Chaveau gegraveerd door Jan Luyken. In dezen laatsten druk vermeerderd met een Voorberigt tegens den brief van … Johannes Henrikus Koccejus … . Opgedragen aan Dirk Bosboom en Simon Schijnvoet; prijsband Teeken-Akademie Middelburg voor Cornelis Makkers.

 • Gerelateerd
 • Literatuur

  K. Heyning en G. van Herwijnen (red), ‘Om prijs en plaats’, De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003, Middelburg 2003

 • Links
 • Materiaal
 • Afmetingen
  H: 20 cm
 • Plaats van vervaardiging
 • Collectie
 • Bruikleennemer

Gerelateerd

Architectura of bouw-konst, behelzende een korte beschryvinghe, over de voornaamste grondbeginzelen der teeken-konst, van de civile (of burgerlyke) bouwkonst, zoo als dezelve alhier, gemeenlyk in order geleerd wordt: ten dienste van timmerlieden, metzelaars, steenhouders, &c. en andere liefhebbers, die zig in dezelve, begeeren te oeffenen / [door Adrianus Erzey