Brok ijzerhydroxide

Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Adrianus 's Gravezande

Specificaties