Vondst Nehalenniastenen

De vondst van de Nehalenniastenen op het strand bij Domburg op 3 januari 1651
Periode: Zeventiende eeuw

Specificaties

Gerelateerd

Altaarstenen opgedragen aan Hercules Magusanus

Beschrijving van de godinne Nehalennia nevens de overblijfzelen van beelden, penningen enz te Domburg

Gravure van een genius

Nehalenniasteen van Ianuarinius Ambacthius

Nehalenniasteen met drie godinnen

Tekeningen van vijf Nehalenniastenen en een beeld

Tekening van vier Nehalenniastenen en een kop