Handschriften Jacobus de Puyt

 

Index op de handschriften van Jacobus de Puyt

raadpleegbaar in de Zeeuwse Bibliotheek en digitaal op de website van het Zeeuws Archief (www.zeeuwsarchief.nl)
Brieven
 
Brieven aan Samuel de Wind:  Hs 1536, Hs 1746
Brieven aan Boudewijn Dobbelaar de Wind:  Hs 4442
Brieven van A. van Solingen:  Hs 4802, Hs 4803
Brieven van De Puyt aan de vergadering:  Hs 4804
Chirurgie
 
abces
 
dijbeen:  Hs 4938
thorax:  Hs 4936
amputatie
 
been:  Hs 4901, Hs 4965
borst wegens carcinoom:  Hs 4961
grote teen:  Hs 4847
hand:  Hs 5002, Hs 6413:1789 nr. 10
vinger:  Hs 4870
aneurisma spurium arteria radialis:  Hs 6413:1790 nr. 4
arteria radialis bloeding:  Hs 6413:1789 nr. 3
blaassteen:  Hs 4837, Hs 4838, Hs 4855, Hs 4923, Hs 4929
cataract:  Hs 4839, Hs 4840, Hs 4841, Hs 4843
fistula lacrimalis:  Hs 4842, Hs 4880, Hs 4928, Hs 4985c
fractuur
 
cranium:  Hs 4944, Hs 4962
humerus:  Hs 4856, Hs 4879
gezwel 
 
anus:  Hs 5022
dijbeen:  Hs 4854, Hs 4938
mamma:  Hs 6413:1788 nr. 4
thorax:  Hs 4919
hazelip:  Hs 4905
hechting
 
arteria radialis:  Hs 6413:1790 nr. 4
halswond en larynx :  Hs 4846, Hs 4925
hoofdwond:  Hs 4962
oogwond:  Hs 4857
voet:  Hs 6413:1790 nr. 5
hernia inguinalis:  Hs 4937, Hs 4966, Hs 5026, Hs 6413:1786 nr. 14, 1789 nr. 11
hernia incarcarata:  Hs 6413:1789 nr. 11
hydrocele:  Hs 4907
osteomyelitis radius:  Hs 4963
punctie ascites:  Hs 4959
tetanus:  Hs 6413:1789 nr. 10
urinefistel:  Hs 4916
uterus poliep:  Hs 6413:1784 nr. 13
variola:  Hs 6413:1784 nr. 4
Verlos- en Heelkunde
 
achterblijvend hoofd:  Hs 6413:1786 nr. 12, 1788 nr. 8
anencephalie:  Hs 6413:1785 nr. 1, 1788 nr. 12
beklemde schouders:  Hs 6413:1785 nr. 14, 1786 nr. 9
bloeding:  Hs 2023, Hs 6413:1784 nrs. 6, 20, 1787 nr. 8, 1788 nrs. 5, 9, 1789 nr. 1, 1790 nr. 8
contusio cerebri:  Hs 5004
convulsies:  Hs 4868, Hs 4943, Hs 4981, Hs 5008, Hs 5017, Hs 5020, Hs 5021, Hs 6413:1788 nrs. 4, 13, 1789 nr. 6
cranioclasie:  Hs 4911, Hs 4920, Hs 6413:1785 nrs. 3a, 14, 1787 nr. 2, 1788 nrs. 1, 15, 1789 nr. 12
decapitatie:  Hs 5012
drieling:  Hs 4940
endometritis:  Hs 4985a, Hs 4991, Hs 6413:1786 nr. 13, 1788 nr. 15
fluor albus:  Hs 4950
forceps
 
Levret:  Hs 4850, Hs 4862, Hs 4873, Hs 4890, Hs 4900, Hs 4946, Hs 4953, Hs 5012, Hs 5025, Hs 6413:1784 nrs. 9, 19, 1785 nr. 12, 1786 nr. 3, 1787 nr. 6, 1789 nr. 12
Smellie:  Hs 4851, Hs 4853, Hs 4859, Hs 4860, Hs 4861, Hs 4865, Hs 4873, Hs 4876, Hs 4878, Hs 4884, Hs 4902, Hs 4918, Hs 4921, Hs 4927, Hs 4933, Hs 4943, Hs 4949, Hs 4953, Hs 4967, Hs 4969, Hs 4974, Hs 4978, Hs 4985a, Hs 4990, Hs 4995, Hs 4998, Hs 5007, Hs 5008, Hs 5012, Hs 5013, Hs 5024, Hs 6413:1784 nr. 14, 1785 nrs. 3, 3a, 5, 6, 8, 11, 1786 nrs. 5, 7, 1787 nrs. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 1788 nrs. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 1789 nr. 12, 1790 nrs. 1, 3, 1790 nrs. 3, 6, 7
heel- en verloskundige observaties in 1777:  Hs 4921
inenting tegen variola:  Hs 6413:1784 nr. 10
inversio uteri:  Hs 5015, Hs 6413:1789 nr. 4
kind      
 
anencephaal:  Hs 6413:1785 nr. 1, 1787 nr. 4, 1786 nr. 15, 1788 nr. 12
atresia ani:  Hs 5009
dood:  Hs 4848, Hs 4867, Hs 4873, Hs 4883, Hs 4886, Hs 4889, Hs 4892, Hs 4897, Hs 4900, Hs 4908, Hs 4915, Hs 4920, Hs 4921, Hs 4922, Hs 4930, Hs 4931, Hs 4932, Hs 4940, Hs 4943, Hs 4945, Hs 4848, Hs 4950, Hs 4952, Hs 4957, Hs 4960, Hs 4970, Hs 4972, Hs 4973, Hs 4975, Hs 4976, Hs 4979, Hs 4980, Hs 4982, Hs 4984, Hs 5001, Hs 5005, Hs 5006, Hs 5009, Hs 5010, Hs 5012, Hs 5013, Hs 5016, Hs 5019, Hs 5020, Hs 5021, Hs 5023, Hs 5025, Hs 6413: 1784 nrs. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 17, 22, 1785 nrs. 3, 7, 12, 14, 1786 nrs. 4, 11, 14, 17, 1787 nrs. 2, 9, 1788 nrs. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 1789 nrs. 1, 2, 5, 12, 1790 nr. 1
geputrificeerd:  Hs 4848
kritiek op beleid bij bevalling door Smellie:  Hs 4384
ligging
 
aangezicht:  Hs 4863, Hs 4924, Hs 4084a, Hs 6413:1784 nr. 9, 21, 22, 1785 nrs. 5, 11, 1790 nrs. 3, 6
achterhoofd:  Hs 4921.2, Hs 4999, Hs 5016
dwarsligging:  Hs 4993, Hs 6413:1784 nr. 11
os temporalis:  Hs 4886, Hs 5007
rug:  Hs 6413:1785 nr. 10, 1788 nr. 7
stuit:  Hs 4874, Hs 4903, Hs 4908, Hs 4914, Hs 4921, Hs 4934, Hs 4945, Hs 4952, Hs 4980, Hs 4982, Hs 4986, Hs 4991, Hs 5005, Hs 5006, Hs 5014, Hs 5023, Hs 6413:1784 nr. 4, 1785 nr. 8, 1787 nr. 3, 1788 nr. 8, 1789 nr. 14
voorhoofd:  Hs 4891, Hs 6413:1787 nr. 11, 1790 nrs. 1, 2
meningocéle:  Hs 6413:1786 nr. 15
mismaakt:  Hs 4895, Hs 4996, Hs 6413:1786 nr. 15
arm:  Hs 6413:1786 nr. 6
spina bifida:  Hs 6413:1786 nr. 12
meconium:  Hs 6413:1788 nr. 10
moeder dood:  Hs 4873, Hs 4932, Hs 4955, Hs 4971, Hs 4973, Hs 4981, Hs 4981, Hs 5010, Hs 5015, Hs 5020, Hs 6413:1784 nr. 19, 1790 nr. 2, 1786 nr. 16, 1787 nr. 2, 1788 nr. 9, 1789 nrs. 4, 10, 1790 nr. 2
nabloeding:  Hs 4852, Hs 4940, Hs 4955, Hs 4956, Hs 4968, Hs 4971, Hs 4976, Hs 4984b, Hs 4985b, Hs 6413:1788 nr. 9, 15
navelstreng
 
omstrengeld:  Hs 4864, Hs 4941, Hs 4946, Hs 4960, Hs 4983, Hs 4988, Hs 4989, Hs 4995, Hs 5018, Hs 6413:1784 nr. 19, 1786 nr. 8
knoop:  Hs 4977, Hs 4985d, Hs 5000
placenta
 
loslating:  Hs 6413:1789 nr. 1, 1790 nr. 2
praevia:  Hs 4955, Hs 4968, Hs 4972, Hs 4976, Hs 4984b, Hs 5001, Hs 5010, Hs 6413:1784 nr. 6, 1785 nrs. 4, 7, 1786 nr. 1, 1788 nrs. 5, 9, 1789 nr. 5
vastzittend:  Hs 4844, Hs 4858, Hs 4893, Hs 4894, Hs 4899, Hs 4904, Hs 4910, Hs 4918, Hs 4947, Hs 4964, Hs 4971, Hs 5006, Hs 6413: 1784 nrs. 3, 12, 15, 1785 nrs. 4, 7, 9, 12, 1786 nr. 1, 1787 nr. 5, 1790 nr. 9    
register van waarnemingen 1768-1810:  Hs 4836
ruptio uteri:  Hs 6413:1789 nr. 10
ruptio vaginae:  Hs 6413:1790 nr. 2
sectio caesarea:  Hs 6413:1786 nr. 16, 1788 nr. 9
tweeling:  Hs 4871, Hs 4881, Hs 4885, Hs 4887, Hs 4892, Hs 4913, Hs 4942, Hs 4951, Hs 4958, Hs 4978, Hs 4985e, Hs 5006, Hs 5013, Hs 6413:1784 nrs. 7, 19, 1785 nrs. 10, 14, 1787 nr. 3, 1790 nr. 1, 1788 nr. 12, 1790 nr. 1
uitgezakte
 
arm:  Hs 4849, Hs 4877, Hs 4889, Hs 4897, Hs 4906, Hs 4931, Hs 4957, Hs 4970, Hs 4975, Hs 4979, Hs 5011, Hs 5019, Hs 6413:1784 nrs. 1, 8, 17, 19*, 1786 nrs. 10, 11, 17, 1789 nr. 2
hand:  Hs 4845, Hs 4872, Hs 4883, Hs 4930, Hs 4954, Hs 6413:1784 nr. 20
knie:  Hs 4992, Hs 4997, Hs 6413:1784 nr. 3
navelstreng:  Hs 4792, Hs 4799, Hs 4904, Hs 4932, Hs 4954, Hs 6413:1784 nr. 16, 1785 nr. 13, 1786 nr. 7, 1788 nrs. 2, 11
uterus inversus:  Hs 6413:1789 nr. 4
vectis
 
van Prang:  Hs 6413:1784 nr. 14, 1785 nr. 5
van Roonhuyzen:  Hs 4865, Hs 4875, Hs 4926, Hs 6413:1785 nrs. 5, 6, 1787 nr. 11
verhandeling over
 
prolapsus uteri:  Hs 4797
ruptio uteri: Hs 4798, Hs 6413:1789 nr. 8
schijnzwangerschap:  Hs 4801
stuipen bij zwangeren:  Hs 4796
uterus poliep:  Hs 6413:1784 nr. 13
versie en extractie:  versie en extractie: Hs 4869, Hs 4872, Hs 4881, Hs 4897, Hs 4904, Hs 4909, Hs 4912, Hs 4915, Hs 4922, Hs 4924, Hs 4930, Hs 4931, Hs 4948, Hs 4952, Hs 4957, Hs 4960, Hs 4970, Hs 4972, Hs 4973, Hs 4975, Hs 4979, Hs 4984a, Hs 4985, Hs 5001, Hs 5011, Hs 5012, Hs 5017, Hs 5019, Hs 5021, Hs 6413:1784 nrs. 3, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 22, 1785 nrs. 7, 10, 1786 nrs. 4, 11, 12, 17, 1788 nrs. 2, 12, 13, 1789 nrs. 5, 6
vliezen:  Hs 4888, Hs 4898, Hs 4915, Hs 4935, Hs 4987, Hs 6413:1786 nr. 8 (met de helm geboren)
Westkappels boerenrecept bij angina catarrhalis:  Hs 4805

 

 

Handschriften Jacobus de Puyt

           

Inventaris
nummer

titel

datum

auteur

soort stuk

korte samenvatting

trefwoord

Extra informatie

Hs 1536 Brief  aan Samuel de Wind 5-12-1794 Puyt, Jacobus de brief Hermaphrodieten zijn volgens De Puyt vrouwen met grote clitoris. hermaphrodiet De Puyt denkt door het oprekken van de kleine vagina er een meisje van te kunnen maken.
Hs 4344 Waarneming van de ruptio uteri etc. 1-08-1791 Puyt, Jacobus de verhandeling Hoe ruptio uteri te voorkomen als ook te genezen. ruptio uteri  
Hs 1746 Brief  aan Samuel de Wind 7-03-1791 Puyt, Jacobus de brief Reactie op verhandeling van Samuel de Wind over hermaphrodieten. hermaphrodiet De Puyt prijst het werk van De Wind.
Hs 4384 Verhandeling   Puyt, Jacobus de verhandeling Commentaar en kritiek op beleid bij bevallingen door Smellie. tangverlossing Beleid van Smellie o.a. met de Smellie forceps wordt door De Puyt in vele gevallen aangevochten.
Hs 4442 Brief aan Boudewijn Dobbelaar de Wind   Puyt, Jacobus de brief  Reactie op een verhandeling over vastzittende placenta. retentio placentae Beleid van de heer M. van Ghent wordt bekritiseerd.
Hs 4792 Verhandeling over het uitzakken van de navelstreng   Puyt, Jacobus de verhandeling Methode om een uitgezakte navelstreng te behandelen. uitgezakte navelstreng Zal gedrukt worden in de werken van de Maatschappij te Amsterdam Quot Factum.
Hs 4793 Bericht van een wanschapen kind zonder hersenen geboren   Puyt, Jacobus de verhandeling Beschrijving van een anencephaal. Conclusie: dit is een aangeboren afwijking en ontstaat niet door een gebeurtenis tijdens graviditeit. anencephaal 3 dagen na de geboorte sectie op het hoofd gedaan samen met
med doctor J.P. Ermerins. Artikel in Werken ZGdW deel XIV.
Hs 4794 Verhandeling over de weerhouden schouders des kinds in de verlossing of kinderbaring 1809 Puyt, Jacobus de verhandeling Beschrijving van de door De Puyt bedachte methode om een partus te leiden bij achterblijvende schouders. niet vlottende partus Gezonden ter publicatie naar Maatschappij tot bevordering der Heelkunde te Amsterdam in maart 1809.
Hs 4795 Verhandeling over een nieuwe methode om bij een vernauwd bekken de bevalling te leiden   Puyt, Jacobus de verhandeling Beschrijving van de methode waarop De Puyt in twee gevallen de bevalling bij vernauwd bekken met succes leidde. vernauwd bekken  
Hs 4796 Verhandeling over de stuipen der zwangere vrouwen   Puyt, Jacobus de verhandeling Beleid bij eclampsie. eclampsie Beschrijving van 4 gevallen van eclampsie; bij de vrouwen van resp. Willem Duvene, apotheker aan de Langeviele, David Kasse, Buitensingel te Veere en J. Adam, luitenant Franse Jagers. Een geval in consult met A.L. Liebert.
Hs 4797 Beschrijving van 6 gevallen van Prolapsus uteri inversi plus commentaar 1796 Puyt, Jacobus de verhandeling Beschrijvingen van 6 gevallen van inversio uteri. prolapsus uteri inversi Gelezen in het Middelburgsch departement december 1796.
Hs 4798 Verhandeling over de ruptio uteri 1791 Puyt, Jacobus de verhandeling Beschouwing over de ruptio uteri n.a.v één beschreven uit zijn praktijk. ruptio uteri Gelezen in het Middelburgsch Departement dd. 1-08-1791.
Hs 4799 Verhandeling over uitzakken der navelstreng tijdens de partus   Puyt, Jacobus de verhandeling Beschouwing over uitgezakte navelstreng n.a.v. 4  gevallen. uitgezakte navelstreng Zal in de Werken van de Mij. tot bev. der Heelkunde gedrukt worden.
Hs 4800 Bericht rakende eene ongesteldheid bij vrouwen ca 1782 Puyt, Jacobus de bericht      
Hs 4801 Bericht over een geval van schijn zwangerschap 1779 Puyt, Jacobus de verhandeling Beschrijving van schijnzwangerschap. schijnzwangerschap Gelezen 4 nov. 1789 in het Middelburgsch Departement.
Hs 4802 Brief aan De Puyt?  Naam geadresseerde wordt niet genoemd 24-05-179? Solingen, A. van brief      
Hs 4803 Brief aan De Puyt?  Naam geadresseerde wordt niet genoemd 15-07-1794 Solingen, A. van brief Brief aan collega over  verschillende verloskundige onderwerpen. medische overdenkingen  
Hs 4804 Brief van Jacobus de Puyt aan de leden van de vergadering   Puyt, Jacobus de brief + commentaar De Puyt vraagt of hij zijn verhandeling over omgekeerde uterus zal publiceren. dicussie over publiceren van een artikel A. van Solingen, J.P. Ermerins en B. Dobbelaer de Wind melden dat ze het stuk zo belangrijk vinden dat ze voorstellen het te laten drukken.
Hs 4805 Westkappels boeren voorschrift voor een poeder en een gorgeldrank toe te passen bij Angina catarrhalis    Puyt, Jacobus de recept Schrijver adviseert een inhalatiepoeder en een gorgeldrank bij angina catarrhalis, die door de boeren in Westkapelle wordt gebruikt. middel tegen angina catarrhalis Middel met aluin en saffraan wordt via een rietje op de amandels geblazen, verder een gorgeldrank van Aristolochia.
Hs 4836 Register van waarnemeningen van Heel- en verloskundige gevallen en operatién etc.van 1768 tot 1810 1768-1810 Puyt, Jacobus de register van onderwerpen Register van medische onderwerpen register medische onderwerpen Bijzondere waarnemingen.
Hs 4837 Observatie van een steensnijdinge 1768? Puyt, Jacobus de verhandeling Verhandeling over een blaassteen operatie. steensnijden  
Hs 4838 Observatie van een operatie van de steen 1768 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van  een verrichte blaassteen operatie. steensnijden Aanwezig waren enkele chirurgijns, o.a uit Sluis en Aardenburg.
Hs 4839 Observatie van een cataract operatie 1768 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een verrichte cataract operatie. cataract operatie  
Hs 4840 Observatie van een cataract operatie 15-06-1768 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving  van een verrichte cataract operatie. cataract operatie  
Hs 4841 Observatie aangeboren cataract aan beide ogen 1768 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van cataract operatie bij aangeboren cataract. cataract operatie  
Hs 4842 Observatie van een operatie aan een fistula lacrimalis 18-08-1769 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een operatie aan een fistula lacrimalis. operatie traanbuis  
Hs 4843 Observatie van een cataractoperatie  1769 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een cataract operatie. cataract operatie Operatie niet succesvol.
Hs 4844 Observatie van een merkenswaardige verlossing 1770 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van de verwijdering van een vastzittende placenta. vastzittende placenta Betreft partus van mevrouw De Puyt.
Hs 4845 Observatie van een tegennatuurlijke verlossing  1771 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van de partus bij een kind met uitgezakte linkerhand. gecompliceerde partus Partusbeleid bij uitgezakte hand.
Hs 4846 Observatie van een halswond met kwetsing van de larynx 5-03-1771 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van de behandeling van een halswond. halswond hechten Betreft de vrouw van Adriaan Heijlighoud uit de Pijpstraat.
Hs 4847 Observatie van een amputatie van de grote teen 1771 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van de amputatie van de grote teen. amputatie teen  
Hs 4848 Observatie partus van een geputrificeerd kind 24-10-1771 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van partus van een dood in ontbinding zijnd kind. partus dood kind Betreft de vrouw van Anthoni Jopsen in Buijnskerke.
Hs 4849 Observatie  van een verlossing  met voorliggende arm 10-02-1771 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van partus bij een kind met uitgezakte arm. gecompliceerde partus Betreft partus met uitgezakte arm; kind was overleden.
Hs 4850 Observatie van een verlossing beëindigd met de forceps van Levret 1771 Puyt, Jacobus de observatie Zeer moeilijke verlossing met forceps beëindigd. partus met forceps Betreft partus bij de vrouw van confrater La Roij in de Bellinkstraat.
Hs 4851 Observatie van verlossing met forceps van Smellie 1772 Puyt, Jacobus de observatie Zware partus met forceps van Smellie beëindigd. Vector hielp niet. partus met forceps Betreft zware partus, vector hielp niet, forceps van Smellie wel.
Hs 4852 Observatie van een tegennatuurlijke verlossing met zware bloedstorting 1772 Puyt, Jacobus de observatie Partus in dwarsligging met losslatende placenta, heftige bloeding, kind dood. partus met heftige bloeding Betreft de vrouw van Anth. van Ardenberg, tegenover stadhuis.
Hs 4853 Aanmerking over een geklemd hooft gered door forceps van Smellie 1772 Puyt, Jacobus de aanmerking Partus met vastzittend hoofd, beëindigd met forceps van Smellie. partus met forceps Betreft de vrouw van timmerman Davidse.
Hs 4854 Observatie van de extirpatie van een cancereus gezwel 1772 Puyt, Jacobus de observatie Een eigroot pijnlijk ulcererend gezwel werd verwijderd van het dijbeen. gezwel dijbeen verwijderd Betreft de vrouw van Mons. Cornelis Vermeulen in de Abdie.
Hs 4855 Observatie van een steenoperatie in vijf minuten 14-09-1772 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een operatie van een blaassteen plus de nazorg. blaassteen operatie Betreft Cornelis Jaane uit de Bellingstraat.
Hs 4856 Observatie van een fractuur van het os humeri 23-09-1772 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van de behandeling van een humerus fractuur. fractuur van de humerus Betreft Mons. Dekker uit Middelburg.
Hs 4857 Observatie van een oogwond van de dood gevolgd 16-02-1773 Puyt, Jacobus de observatie Wond aan het oog behandeld, patient overleed na vele convulsies. oogwond  
Hs 4858 Observatie over het afhalen van een placenta 12-03-1773 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van de behandeling van een vastzittende placenta. vastzittende placenta Betreft de vrouw van meester Stoop timmerman te Arnemuiden.
Hs 4859 Observatie van zware geboorte met rechte forceps van Smellie 27-11-1773 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van zeer zware bevalling, met rechte forceps Smellie. zware bevalling forceps Betreft vrouw van H. van Malen, buiten de Dampoort in de kruitmolen.
Hs 4860 Observatie van een moeilijke geboorte: kind groot, bekken klein 1773 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van moeilijke partus, met forceps van Smellie beëindigd. zware bevalling forceps  
Hs 4861 Aanmerking van een verlossing waarbij het hoofd van het kind beklemd was; gered met kromme tang van Smellie 17-11-1773 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een partus met vastzittend hoofd, opgelost met kromme tang van Smellie. partus met kromme forceps Betreft de vrouw van Capt. Jan Blankert wonende in de Gortstraat.
Hs 4862 Vroedkundige observatie bij partus in aangezichtsligging 1774 Puyt, Jacobus de observatie Partus in aangezichtsligging beëindigd met forceps van Smellie. aangezichtsligging forceps Betreft vrouw uit Arnemuiden.
Hs 4863 Observatie van een geklemd hoofd gered door de forceps van Levret 1774 Puyt, Jacobus de observatie Niet vorderende verlossing beëindigd met forceps van Levret. forceps Levret Betreft vrouw van Bernard mr. kleermaker uit de Noordstraat.
Hs 4864 Observatie van partus waarbij navelstreng 5 maal om de hals van het kind was  1774 Puyt, Jacobus de observatie Verslag van partus met 5 keer hals omstrengelde navelstreng. omstrengelde navelstreng Betreft vrouw van mr. Game, ???maker in de Gortstraat.
Hs 4865 Observatie van een geklemd hoofd dat niet door de vectis van Roonhuyzen en de rechte forceps van Smellie kon worden gered 1774 Puyt, Jacobus de observatie Geklemd hoofd, forceps Smellie. forceps Smellie Betreft vrouw van Frederik van Citters.
Hs 4866 Observatie van verlossing waar de schouders beklemd waren 26-09-1774 Puyt, Jacobus de observatie Verslag van de verlossing van een kind met klem zittende schouders met de forceps van Levret. forceps Levret Betreft vrouw van Jacob B. te Veere.
Hs 4867 Observatie van een verlossing gepaard met convulsies 11-11-1774 Puyt, Jacobus de observatie Vrouw met convulsies bevalt van dood kind. Zij herstelt na enige weken. convulsies Betreft vrouw van Aarnout Huijssen te Colijnsplaat.
Hs 4868 Observatie van een verlossing met zware convulsies gepaard 30-12-1774 Puyt, Jacobus de observatie  Vrouw met ernstige convulsies die na de partus doorgingen. convulsies Betreft een vrouw in Nieuwland.
Hs 4869 Observatie van een zware verlossing door tegenhouding van de schouders  op de rand van het bekken 9-12-1774 Puyt, Jacobus de observatie Uitgebreide beschrijving van verlossing waar de schouders van het kind niet door het bekken konden. Na draaiïng van het kind, voeten afgehaald en met moeite verlost. versie en extractie Betreft de vrouw van Pieter de Meijer, wonende Zandstraat.
Hs 4870 Observatie van de afzetting van een vinger 15-06-1774 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van de amputatie van de scrophuleuze ringvinger van een 3-jarig kind. amputaie vinger Betreft kind van Judocus van Hekke bij de Seispoort.
Hs 4871 Beschrijving van de verlossing van een tweeling  18-09-1774 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van de verlossing van een tweeling, beide met kromme forceps van Smellie. tweeling, met forceps Betreft de vrouw van De Neef, bode te Veere.
Hs 4872 Observatie van een verlossing met uitgezakte hand van het kind 21-07-1774 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van een verlossing van een kind met uitgezakte hand na een inwendige kering met de voeten verlost. versie en extraxtie, uitgezakte hand Betreft de vrouw van Huibrecht Slabber te Westkapelle.
Hs 4873 Observatie van een verlossing die door de forceps van Smellie niet gered kon worden echter wel door die van Levret 1-09-1774 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van niet vorderende bevalling de forceps van Smellie gaf geen resultaat. Wel de forceps van Levret. Kind was dood. Vrouw na 3 dagen. forceps Smellie en Levret Betreft de vrouw van Walraven onder Veere.
Hs 4874 Observatie van een tegennatuurlijke verlossing waarbij het kind zich met de billen opdeed   Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een bevalling in stuitligging. stuitligging  
Hs 4875 Observatie van een bevalling met de vectis van Roonhuijzen gered 21-09-1774 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een bevalling  waarbij met een met leer beklede vectis van Roonhuijzen het hoofd werd geboren. vectis van Roonhuijszen  
Hs 4876 Observatie van een verlossing met de forceps van Smellie 2-08-1774 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een bevalling opgelost met de forceps van Smellie. forceps Smellie Betreft de vrouw van Adriaaen van 't Noordeinde, Spuistraatje.
Hs 4877 Observatie van een verlossing waarbij met de arm geboren werd 1775 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een bevalling waarbij een hand was uitgezakt. uitgezakte hand Betreft de vrouw van Pieter van Rooijen.
Hs 4878 Observatie van een zware verlossing met de forceps gered 4-02-1775 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een verlossing die met de rechte forceps van Smellie werd beeindigd. Het kind had een gangraena aan het been en stierf. forceps Smellie  Betreft de vrouw van Baas Meeuwsen buiten de Segeerspoort.
Hs 4879 Observatie van een fractura van het os humeri 29-06-1775 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van de behandeling van een ongecompliceerde bovenarmbreuk. bovenarmbreuk Betreft Jan de Klerk.
Hs 4880 Observatie van een operatie van een gesloten fistula lacrimalis  1775 Puyt, Jacobus de pbservatie Observatie van de behandeling van een verstopte ductus lacrimalis. verstopte ductus lacrimalis Betreft de vrouw van mr Kok , Zuidzijde van de Dam.
Hs 4881 Observatie van een verlossing van een tweeling, waarvan het tweede gekeerd werd 5-05-1775 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van een tweeling bevalling waarbij het tweede kind bij de benen werd afgehaald. tweeling, versie en extractie Betreft de vrouw van A. Valkenburg, alhier.
Hs 4882 Observatie van een bevalling waarbij het kind schreeuwde 10-05-1775 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van een kind dat zodra het hoofd geboren was een hard geluid maakte, de omstanders hoorden. Het schreeuwde niet door. schreeuw kind Betreft de vrouw van de heer Monju.
Hs 4883 Observatie van een verlossing waarbij een hand naast het hoofd van het kind werd gepresenteerd 11-05-1775 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een zeer moeilijke bevalling, kind was dood. dood kind Betreft de vrouw van J. Maljers, onder Schellach.
Hs 4884 Observatie van een beklemd hoofd gered met de tang van Smellie 5-05-1775 Puyt, Jacobus de observatie Vrouw kreeg convulsies bij niet vorderende partus. Met de kromme forceps van Smellie spoedig verlost. convulsies Betreft de vrouw van J. van Diggelen, oud 39 jaar.
Hs 4885 Observatie van tweelingen waarbij de eerste in een moeilijke en de tweede in een tegennatuurlijke situatie was 17-06-1775 Puyt, Jacobus de observatie Partus van tweeling: eerste komt spontaan, tweede in dwarsligging, lege artis verlost. Beide kinderen goed. tweeling Betreft de vrouw van mr. Pieterse.
Hs 4886 Observatie van een verlossing daar zich het hoofd niet wel aanbood 19-08-1775 Puyt, Jacobus de observatie Observatie partus waarbij os temporalis zich aanbood. Met de hand gecorrigeeerd. Kind kreeg meteen de borst van een buurvrouw maar is dezelfde nacht overleden. zijligging Betreft de vrouw van C. Anthonisse in de Gravenstraat.
Hs 4887 Observatie van een verlossing van tweelingen 28-08-1775 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van een bevalling van tweelingen. tweeling Betreft de vrouw van mr. Van der Pol in de Gravenstraat.
Hs 4888 Observatie ven aan verlossing waar de vliezen te vroeg waren  gebroken 7-09-1775 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van beleid bij een verlossing met vroeg gebroken vliezen. gebroken vliezen Betreft mevrouw de Beveren.
Hs 4889 Observatie van bevalling waar het kind de rechter arm naast het hoofd aanbood 9-10-1775 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van beleid bij uitgezakte navelstreng en voorliggende arm. Kind was dood in utero. uitgezakte navelstreng Betreft de vrouw van Huybregt Slabber te Westcappel.
Hs 4890 Observatie van een verlossing daar de schouders beklemd waren met de Forceps van Levret beëindigd 8-11-1775 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van beleid bij vastzittende schouder met behulp van de methode van Levret  met diens forceps. forceps Levret Betreft de vrouw van Job Lievens te Arnemuiden.
Hs 4891 Observatie van een verlossing waar het kind in achterhoofd ligging was met het achterhood achter 17-11-1775 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van een verlossing met het achterhoofd achter, met behulp van de forceps van Smellie. forceps Smellie Betreft de vrouw van mr. Steven Vermeulen in de Gravenstraat.
Hs 4892 Observatie van een tegennatuurlijke verlossing van een tweeling 19-11-1775 Puyt, Jacobus de observatie Observatie: tweede kind van een tweeling lag met uitgezakte arm. Na versie en extractie geboren, kind overleden. tweeling  
Hs 4893 Over een hemorrhagie door een gedeeltelijk loszittende  placenta 1-12-1775 Puyt, Jacobus de observatie Een gedeeltelijk vastzittende placeta werd met de hand verwijderd. vastzittende placenta  
Hs 4894 Observatie van de afhaling van een placenta 21-11-1775 Puyt, Jacobus de observatie Vastzittende placenta met de hand verwijderd. vastzittende placenta Betreft de vrouw van Kees Poppe, buiten de Vlissingse poort.
Hs 4895 Observatie over een kind dat met ascites en een hydrocele ter wereld kwam 26-12-1775 Puyt, Jacobus de observatie Moeizame bevalling van het kind met ascites en hydrocele. Bovendien de vastzittende placenta met de hand verwijderd. vastzittende placenta Betreft de vrouw van Huybregt Blommaart.
Hs 4896 Observatie van een natuurlijke verlossing gepaard met een neusbloeding 9-01-1776 Puyt, Jacobus de observatie De zwangere had durante partu enstige neusbloedingen. Na aderlating hielden die op. Geboren met behulp van de vectis van Roonhuijzen. vectis van Roonhuijzen Betreft vrouw van Gerrit Schets te Arnemuiden.
Hs 4897 Observatie van een partus waarbij het kind zijn linker arm aanbood 15-01-1776 Puyt, Jacobus de observatie De vrouw in knie-elleboog houding, waarna versie en extractie. Kind dood. versie en extractie Betreft de vrouw van Lambrecht Naajen buiten de Vlissingse poort.
Hs 4898 Observatie van een natuurlijke partus, waarbij het vruchtwater al drie dagen aan het afvloeien was 20-01-1776 Puyt, Jacobus de observatie Na drie dagen aflopend vruchtwater kwam de partus normaal op gang. gebroken vliezen Betreft de vrouw van mr. Hentze in het Schuttershof.
Hs 4899 Over een placenta die pas 6 uur na de verlossing werd geboren 2-02-1776 Puyt, Jacobus de observatie Placenta die 6 uur na de verlossing nog vast zat manueel verwijderd. vastzittende placenta Bereft de vrouw van mr. Th. Claasen uit de Hoogstraat.
Hs 4900 Van een verlossing die met de forceps van Levret werd beëindigd 19-02-1776 Puyt, Jacobus de observatie Zeer moeizame lang durende verlossing. Forceps van Smellie mislukte. Daarna met forceps van Levret met grote moeite werd het dode kind geboren. Postnataal vele problemen met perineum. Kind dood. forceps Levret  
Hs 4901 Van een amputatie daar de bloeding met borist gestild wierd 26-02-1776 Puyt, Jacobus de observatie Na een amputatie van het been onder de knie werd de wond verzorgd met borist op droog pluksel. Goed resultaat. amputaie onderbeen  
Hs 4902 Observatie van een verlossing waarbij het hoofd van het kind
steunde op het os pubis, met forceps beëindigd
13-04-1776 Puyt, Jacobus de observatie Niet vorderende partus werd beëindigd met de kromme forceps van Smellie. forceps Smellie Betreft de vrouw van een zekere Daniel te Arnemuiden.
Hs 4903 Observatie van een verlossing waarbij het kind de rug en billen aanbood 10-04-1776 Puyt, Jacobus de observatie Na de vrouw in knie elleboog te hebben gelegd werd met versie en
extractie het kind geboren. Kind lag in stuitligging.
stuitbevalling Betreft een vrouw in de Giststraat.
Hs 4904 Observatie van een verlossing daar het kind zijn  hoofd, ellebogen, navelstreng en knieen aanbood  14-04-1776 Puyt, Jacobus de observatie Na de vrouw in knie elleboog te hebben gelegd volgde versie en extractie. Placenta manueel verwijderd. versie en extractie; vastzittende placenta Betreft de vrouw van J. Verwer buiten de Dampoort.
Hs 4905 Observatie van een operatie op de hasemond gedaan 17-04-1776 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een operatie aan hazelip plus nazorg. hazenlip Betreft het 4 jaar oude kind van mr. F. Kruller.
Hs 4906 Observatie van een verlossing waarbij het kind de arm aanbood 1776 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een zeer moeilijke bevalling, kind overleefde ternauwernood. zware bevalling   
Hs 4907 Observatie van een operatie van een hernia bij een vrouw 6-04-1776 Puyt, Jacobus de observatie Uitgebreid verslag van een operatie van een grote hydrocele met de nazorg. hydrocele  
Hs 4908 Observatie van een verlossing waarbij het kind de bil aanbood 4-06-1776 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een stuitbevalling door versie en extractie, kind dood. stuitbevalling Betreft de vrouw van Ad Tavenier, Kasteel Rammekens.
Hs 4909 Observatie van een langdurige verlossing door het keren van het kind volbragt 11-07-1776 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een moeizame versie en extractie bij een vrouw met een door Rachitis vernauwd bekken. versie en extractie Betreft de vrouw van mr. Ad van den Berge.
Hs 4910 Observatie van een placenta die met veel moeite werd geboren 10-06-1776 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een moeizame placenta verwijdering. vastzittende placenta Betreft de vrouw van mr. Jan Pieters.
Hs 4911 Observatie daar het hooft van het kind beklemd zijnde  geopend en de vrouw verlost wierd 6-08-1776 Puyt, Jacobus de observatie Omdat hoofd met forceps niet indaalde, werd de schedel geopend, de hersenen verwijderd en het kind geboren. Vrouw overleed later waarschijnlijk aan uterus ruptuur. cranioclasie Betreft de vrouw van M. Maljers, oud 40 jaar.
Hs 4912 Observatie van een verlossing door keren van het kind of liever door het afhaalen bij de beenen gemakkelijk gered 14-09-1776 Puyt, Jacobus de observatie Beëindiging van de bevalling waar het hoofd niet indaalde met versie en extractie. versie en extractie Betreft de vrouw van mr. David Plukhoos.
Hs 4913 Observatie van de verlossing van een tweede kind 25-09-1776 Puyt, Jacobus de observatie Tweede kind van een tweeling was 24 uur na het eerste nog niet geboren het werd na het breken der vliezen met versie en extractie geboren. tweeling, versie en extractie Bevalling vond plaats op het hof van de heer Cappelle, Veerseweg.
Hs 4914 Verlossing daar het kind zich met de billen aanbod 29-09-1776 Puyt, Jacobus de observatie Bij een stuitligging werd het kind aan de afgehaalde benen verlost. stuitligging Betreft de vrouw van de heer Maartens.
Hs 4915 Observatie van een kind gekeerd 24 uur na het breken van het water 30-09-1776 Puyt, Jacobus de observatie 2x24 uur na het breken der vliezen geen vordering. Met veel moeite versie en extractie verricht. Kind dood. versie en extractie Betreft de vrouw van Ad. B. te Zoutelande.
Hs 4916 Observatie van enkele urineuse fistels geopereerd 1-11-1776 Puyt, Jacobus de observatie 3 urinefistels: 2 bij scrotum 1 bij anus werden door een incisie met elkaar verbonden. Ondanks veel nazorg geen resultaat. urinefistels Betreft Joachim Haak te Middelburg.
Hs 4917 Observatie van een ongemeen groot lymphaties gezwel dat bijna de ganse voor- en achterzijde van de borst besloeg 2-11-1776 Puyt, Jacobus de observatie In het reeds 4 jaar bestaand zeer groot lymphatisch gezwel  werd een seton geplaatst waardoor veel bruin vocht afliep. Er kwam putrifactie en na een maand was de vrouw met hoge koorts overleden. lymphatisch gezwel Betreft de vrouw van mr. Van den Berge te Middelburg.
Hs 4918 Observatie van een partus laboriosa daar het hoofd niet wel geplaatst was en de schouders tegengehouden werden 21-11-1776 Puyt, Jacobus de observatie Uitgebreid verslag van zeer moeilijke bevalling die uiteindelijk met de rechte forceps van Smellie werd beëindigd. Volgde atonische nabloeding. Manuele placenta verwijdering. Vrouw en kind goed. forceps en atonische nabloeding Betreft de vrouw van Nic. Roos.
Hs 4919 Observatie van een gezwel opde schouder met caries gepaard 21-09-1776 Puyt, Jacobus de observatie Een eigroot gezwel op de schouder werd geïncideerd en schoongemaakt. Langdurige nazorg had uiteindelijk resultaat. Scapula bot aangetast. gezwel schouder geïncideerd Betreft Corn. van Santen uit Vlissingen.
Hs 4920 Zeer zware verlossing met de perce crane en haak volbragt 15-12-1776 Puyt, Jacobus de observatie Niet vorderende bevalling met dood kind. Forceps mislukte. Schedel geopend en leeggehaald. Met moeite daarna geboren. Vrouw redelijk wel. De Puyt uitgeput. cranioclasie Betreft de 40-jarige vrouw van Van der Sluijs.
Hs 4921 Heel- en verloskundige observaties gedaan in 't jaar 1777 11-01-1777 Puyt, Jacobus de observaties Nr 1. Extractie bij een stuitligging. stuitligging Betreft de vrouw van mr. P. van den Brande.
Hs 4921   11-01-1777 Puyt, Jacobus de observatie Nr 2. Observatie van een natuurlijke zware verlossing door opgezette labia kind dood. opgezette labia  
Hs 4921   10-02-1777 Puyt, Jacobus de observatie Nr 3. Observatie van een verlossing waar het hoofd dwars lag. Door de rechte forceps van Smellie geboren. forceps dwarsligging hoofd Betreft de vrouw van Baas Jan Koek onder Brigdamme.
Hs 4922 Observatie van een verlossing waar het kind gekeerd werd 26-05-1777 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van een met versie en extractie beëeindigde verlossing kind was dood. versie en extractie Betreft de vrouw van Capiteijn Blankert.
Hs 4923 Observatie van een operatie van de steen april 1777 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van een geslaagde blaassteen operatie plus nazorg. blaassteen operatie Betreft het zoontje van Jan de Lijzer uit Cadzand, oud 8 jaar, genaamd Abram.
Hs 4924 Observatie van een verlossing van een kind in aangezichtsligging 29-05-1777 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van een door Versie en extractie beëindigde verlossing in aangezichtsligging. aangezichtsligging, versie en extractie Betreft de vrouw van Baas Maljers onder Schellach.
Hs 4925 Observatie van een aanmerkelijke halswond 20-05-1777 Puyt, Jacobus de observatie Patiënt had zich in zijn krankzinnigheid de hals doorgesneden. Verslag  van de wondverzorging. Na 9 dagen overleden. suicide, hals doorgesneden Betreft  Baas Jacobus Uittenbroek.
Hs 4926 Observatie van een geklemt hooft door de vectis van Roonhuijzen gered 31-05-1777 Puyt, Jacobus de observatie Met moeite beëindigde bevalling met de Vectis  van Roonhuijzen. vectis van Roonhuijzen Betreft J. Roeland te Gapinge.
Hs 4927 Observatie van een verlossing door de forceps gered 4-07-1777 Puyt, Jacobus de observatie Niet vorderende bevalling net rechte forceps van Smellie beëindigd. De achterblijvende voorste schouder werd met de vinger geboren. forceps Betreft de vrouw van …. te Zoutelande.
Hs 4928 Observatie van een operatie van de Fistula Lacrymalis 13-06-1777 Puyt, Jacobus de observatie Een 5 jaar bestaand recidiverende ontsteking van de ductus lacrimalis werd geopereerd. Beschrijving van de operatie en de nazorg. Resultaat is teleurstellend. ductus lacrimalis Betreft Baas Jan Aarnoudse te Meliskerke.
Hs 4929 Observatie van een operatie van de steen gedaan door de heer L. Muts 14-08-1777 Puyt, Jacobus de observatie Uitgebreid verslag van het beleid bij een blaassteen, operatie volgt, aanvankelijk met succes maar 3 weken na de operatie overleed patient. blaassteen Betreft Jan Crist Sijwold, geconsulteerd werden heren De Wind, Negre en La Roy.
Hs 4930 Vroedkundige observatie daar het kind sijn hoofd en hand aanbood en gekeerd wierd 18-09-1777 Puyt, Jacobus de observatie Een moeizame versie en extractie bij een bevalling waar een hand naast
het hoofd werd aangeboden. Kind was dood.
versie en extractie, voorliggende hand Betreft de vrouw van de heer F. van Citters.
Hs 4931 Observatie van een verlossing daar het kind de arm aanbood 1777 Puyt, Jacobus de observatie Verlossing van een kind in dwarsligging met uitgezakte arm; Versie en extractie. Kind dood. dwarsligging, versie en extractie Betreft de vrouw van Gerrit Kwaakernaak buiten de Segeerspoort.
Hs 4932 Observatie van een verlossing met uitgezakte navelsteng 19-10-1777 Puyt, Jacobus de observatie Verlossing met uitgezakte navelstreng; versie en extractie; kind dood moeder na 3 dagen overleden. uitgezakte navelstreng, versie en extractie Betreft de vrouw van Pieter Six onder Hogelande.
Hs 4933 Observatie van een geklemd hoofd, gered met de forceps van Smellie 23-10-1777 Puyt, Jacobus de observatie Niet indalend hoofd werd met de kromme tang van Smellie verlost, perineum scheurde in. forceps Betreft de vrouw van de predikant F.W. Prumers te Meliskerke.
Hs 4934 Observatie verlosssing daar het kind de billen aanbood 21-11-1777 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van een stuitbevalling; perineum had veel geleden. stuitbevalling Betreft de vrouw van de heer Jac. de Rapper.
Hs 4935 Observatie van een verlossing daar het water 6 dagen gebroken was 3-10-1777 Puyt, Jacobus de observatie Zes dagen nadat de vliezen waren gebroken kwam het kind spontaan. gebroken vliezen Betreft de vrouw van Frederik Bernard.
Hs 4936 Observatie van de operatie van Empyema of etterborst ; Paracentesis Pectoris genaamd 25-10-1777 Puyt, Jacobus de en J.J. Negre observatie Uitgebreid verslag van de operatie, het beleid en de obductie bij een jongeman met een fataal uitgebreid empyema thoracis links. empyema thoracis Betreft de 20-jarige zoon van Adriaen Zwemer wonende op de Seisweg.
Hs 4937 Observatie van een hernia incarcerata geopereerd 10-12-1777 Puyt, Jacobus de, e.a. observatie Zeer uitgebreid verslag van de operatie en nabehandeling van de hernia incarceratie. Patient overleed na een week. hernia incarcerata Betreft de 40-jarige Bastiaan Diggermon, wonende in de Lange Gortstraat. De heren De Wind, Van Solingenn en Gutterling waren al eerder in consult geweest.
Hs 4938 Observatie van een absces aan de dije 11-09-1777 Puyt, Jacobus de observatie Het empyeem op de dij van patient werd geopend en langdurig behandeld. Uitgebreid verslag hiervan. Een jaar na de operatie over leed patient aan de gevolgen. empyeem dij Betreft de zoon van de heer Molentiel predikant te Arnemuiden.
Hs 4939 Observatie van een langdurige verlossing veroorzaakt door een kwade conformatie van de pelvis 12-12-1777 Puyt, Jacobus de observatie Vrouw met een afwijkend bekken beviel na 50 uur van een zoon. Het kind had op de beide ossa parietale gangreneuze zwellingen en overleed. kind met gangaeneuze zwellingen op parietale ossa Betreft de vrouw van Johan Louwers wonende op de Goesse Korenmarkt.
Hs 4940 Observatie van een verlossing van drie kinderen 28-12-1777 Puyt, Jacobus de observatie Drieling; eerste kind met de rechte forceps van Smellie geboren; de andere twee (in stuitliggin) met versie en extractie. De laatste twee kinderen zijn overleden. De vrouw later in een toeval ook overleden. drieling Betreft de vrouw van Louwrens Pagters op de Vlissingseweg.
Hs 4941 Observatie van een verlossing waarbij de navelstreng twee volle slagen om het kinds hals was en het kind nog leefde 18-06-1778 Puyt, Jacobus de observatie Een kind waarbij de navelstreng twee keer om de hals zat ademde niet. Door mond op mond beademing en wrijven van het lichaam met warme wijn kwam het tot leven. navelstreng omstrengeling Betreft de vrouw van notaris Jacob van de Kreke.
Hs 4942 Observatie van een verlossing van twee kinderen waar het eerste zich kwalijk aanbood 31-01-1778 Puyt, Jacobus de observatie Tweeling bevalling; het eerste kind in stuitligging met versie en extractie geboren; het tweede spontaan; kinderen goed. tweeling Betreft de vrouw van Mr. Somon (?).
Hs 4943 Observatie van een verlossing met convulsies gered met de  rechte forceps van Smellie 16-02-1778 Puyt, Jacobus de observatie Een niet vorderende bevalling bij een vrouw met convulsies werd samen met de knegt en de rechte forceps van Smellie beëindigd. Kind overleden vrouw herstelde. forceps; convulsies Betreft Catharina Meinders Kant; de bevalling zou door de knegt van De Puyt, A. van 't Groenwewoud worden verricht, maar de hulp van De Puyt werd ingeroepen.
Hs 4944 Observatie van een fractuur en impressie in het cranium juli 1778 Puyt, Jacobus de observatie Tekst geheel verbleekt en onleesbaar.   Betreft een lijderes in Goes.
Hs 4945 Observatie van een tegennatuurlijke verlossing waarbij het nakomend hoofd met grote moeite geboren werd juni 1778 Puyt, Jacobus de observatie Een collega kon na een versie en extractie het hoofd van het kind niet geboren laten worden en suggereerde een sectio van de symphysis. De Puyt lukte het om door draaiing van het hoofd het kind (dood) ter wereld te brengen. achterblijvend hoofd na versie en extractie De Puyt werd gevraagd door een collega om te assisteren.
Hs 4946 Observatie van geklemde schouders en om de hals geslagen  navelstreng met de forceps van Levret gered 9-03-1778 Puyt, Jacobus de observatie Het lukte niet de niet vorderende bevalling met de forceps van Smellie te beëindigen. Met de forceps van Levret, geplaatst op aangezicht en achterhoofd lukte het een gezond kind te halen. forceps Betreft de vrouw van Abram de Bakker, buiten de Seispoort.
Hs 4947 Observatie van een bijgebleven placenta veroorzakende  haemorrhagie en convulsies 25-05-1778 Puyt, Jacobus de observatie Een vrouw met vastzittende placenta en convulsies. De placenta werd door de Puyt manueel verwijderd. vastzittende placenta Betreft de vrouw van …. wonende op de Kousteensedijk. Op verzoek van de vroedvrouw.
Hs 4948 Twee observaties van geklemde schouders daar egter het kind bij de voeten afgehaald werd 2-05-1778 Puyt, Jacobus de pbservatie Observatie van 2 bevallingen waarbij met versie en extractie het kind geboren werd. In beide gevallen een dood kind. versie en extractie Betreft een bijna onleesbaar bericht.
Hs 4949 Verlossing door de rechte forceps van Smellie  gebruikt in geklemde schouders 25-03-1778 Puyt, Jacobus de observatie Een niet vlottende bevalling met moeite beëindigd met de rechte forceps van Smellie. forceps Betreft de vrouw van A. van Woerkum.
Hs 4950 Observatie van een Fluor albus gevolg van een vroegtijdige verlossing 1778 Puyt, Jacobus de observatie Een vrouw die na 7½ maand zwangerschap heftige Fluor albus kreeg. Beviel na een dagen van een zoon die kort na de geboorte stierf. fluor albus Betreft de vrouw van Jacob Mounier.
Hs 4951 Observatie van een verlossing van tweelingen daar de een den ander in de geboorte belettede 29-03-1778 Puyt, Jacobus de observatie Bij de bevalling werd het eerste kind niet geboren daar het andere kind in de weg lag. Die opgedrukt zijnde kwam het eerste kind dood ter wereld. Het tweede kind volgde snel in goede conditie. tweeling Betreft de vrouw van Hendrik Meijs in de Zusterstraat.
Hs 4952 Observatie van een verlossing met de billen 16-04-1778 Puyt, Jacobus de observatie Kind lag in stuitligging. Na draaiïng van het kind vlotte bevalling; kind had de navelstreng strak om de hals en werd dood geboren. stuitligging Betreft de vrouw van Willem de Bruijn.
Hs 4953 Observatie van een verlossing daar de schouders beklemd waren met de Forceps van Levret beëindigd 28-03-1778 Puyt, Jacobus de observatie Bevalling waarbij de schouder vastzat achter het bekken, eerst met de forceps van Smellie en later met die van Levret beëindigd. forceps Betreft de vrouw van A. Beeremeijer.
Hs 4954 Observatie van een tegennatuurlijke verlossing daar het kind zich met een hand en de navelstreng aanbood 10-04-1778 Puyt, Jacobus de observatie Onleesbaar onleesbaar onleesbaar
Hs 4955 Observatie van een verlossing met bloeding gepaard 13-08-1778 Puyt, Jacobus de observatie Bloeding door placents praevia; bevallen na afhalen beentje; kind goed. Door schterblijvend placentaweefsel endometritis. Na een week overleden.  placenta praevia Betreft de vrouw van J. Dingemans uit de Kerkstraat.
Hs 4956 Observatie van een verlossing met een haemorrhagie 1778 Puyt, Jacobus de observatie Onleesbaar   Vetreft de vrouw van Hendrik de Graaf.
Hs 4957 Observatie van een verlossing daar het kind zijn arm aanbood 10-12-1778 Puyt, Jacobus de observatie Armpje stak uit vagina; De Puyt deed versie en liet de extractie aan zijn confrater over. Kind dood; vrouw goed. versie en extraxtie Betreft de vrouw van Hermans, woonende in de Geere; confrater riep De Puyts hulp in.
Hs 4958 Observatie van een verlossing van tweelingen, beide tegennatuurlijk 25-12-1778 Puyt, Jacobus de observatie     Betreft de vrouw van Willem Uvers, buiten de Langevylepoort.
Hs 4959 Observatie van een ascites en paracentesis abdominis 9-11-1778 Puyt, Jacobus de observatie Deels onleesbaar verslag patient met ascites, die diverse malen gepuncteerd werd. Na 7 weken overleed hij. ascites  
Hs 4960 Observatie van een verlossing die niet vorderde door een geklemde schouder. Door versie en extractie werd een dood kind geboren met de navelsteng twee maal om de hals gestrengeld. 12-12-1778 Puyt, Jacobus de observatie Bij een verlossing met vastzittende schouder werd een dood kind geboren. vastzittende schouder Betreft de vrouw van mr. Van der Leije, in de Segeerstraat.
Hs 4961 Observatie van een kankerborst en deszelfs amputatie november 1778 Puyt, Jacobus de observatie Een mammacarcinoom werd geamputeerd; maanden wondverzorging. Na half jaar is wond gesloten.  mamma carcinoom Betreft Janna Maas, oud 49 jaar.
Hs 4962 Observatie van een hoofdwond gepaard met een fractura cranii juli 1778 Puyt, Jacobus de observatie Slecht leesbaar; uitgebreide beschrijving van de behandeling van een hoofdwond met fractura cranii. Na een half jaar is de wond gesloten. hoofdwond Betreft de heer Cere (?) te Goes.
Hs 4963 Observatie van een spina ventosa in het onderste deel van de Radius 12-01-1778 Puyt, Jacobus de observatie Langdurige behandeling van een caries (?) van de radius. Veel stukjes bot verwijderd. Na half jaar is wond gesloten.  caries van de radius Betreft de timmerman Jannes Sceers; Samuel de Wind werd in consult gevraagd.
Hs 4964 Observatie van een nageboorte die 24 uur was blijven zitten januari 1779 Puyt, Jacobus de observatie Gemakkelijke manuele placenta verwijdering. Geen complicaties.    
Hs 4965 Observatie van een amputatie van de dije 6-04-1779 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een amputatie een handbreedte boven de knie. Patient is 8 à 10 dagen na de operatie overleden. amputatie boven knie Betreft een zekere ???? In het weeshuis , oud 40 jaren.
Hs 4966 Observatie van een hernia incarcerata geopereerd 28-4-1779 Puyt, Jacobus de observatie Uitgebreide beschrijving van de operatie aan een hernia incarcerata. De darm in de breukzak werd geopend; defaecatie door die opening. Patiente is na 2 maanden overleden. hernia incarcerata Betreft de vrouw van neef Anthony Hernij, wonende in het land van Cadzand, voorbij Oostburg. De Puyt werd advies gevraagd door chirurgijn Serlé.
Hs 4967 Observatie van beklemde schouder met de forceps van Smellie gered 13-05-1779 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van een partus, die niet vorderde; met rechte forceps van Smellie succesvol  beëindigd. forceps Betreft de vrouw van meester kleermaker Marschalk, wonende op de Wal.
Hs 4968 Observatie van een zware haemorrhagie met convulsies door vasthechting van de placenta op het orificium uteri 24-07-1779 Puyt, Jacobus de observatie Door placenta praevia massaal bloedverlies. Vrouw zeer slecht. Toch vliezen gebrokene en verlost van een 7 maands kind. Vrouw bleef 10 dagen comateus. Later goed hersteld. placenta raevia Doctor E. de Lange verzocht De Puyt om assistentie bij de vrouw van Cornelis Kuijpers in de  Verwerijstraat.
Hs 4969 Observatie van een nauwe pelvis en daarin geklemd hoofd 30-07-1779 Puyt, Jacobus de observatie Bij een vrouw met een erg nauw bekken werd het kind met moeite geboren met de rechte forceps van Smellie. forceps Betreft de vrouw van J. Schroevers te Arnemuiden.
Hs 4970 Observatie van een kind van 7 maanden dat de arm aanbood 9-08-1779 Puyt, Jacobus de observatie De bevalling van een 7 maands kind met uitgezakte arm werd met versie en extractie geboren. Kind reeds lang overleden. versie en extractie Betreft de vrouw van Aernout Joose wonende op het Molenwater.
Hs 4971 Observatie van een vastzittende placenta met een zware bloeding. Vrouw dood. 22-08-1779 Puyt, Jacobus de observatie Door placenta praevia enorm bloedverlies. Na breken van de vliezen goed kind ter wereld gebracht. Vrouw aan bloedverlies overleden. placenta praevia Betreft de vrouw van Gillis Sijbrands, wonende aan de Kuiperspoort.
Hs 4972 Observatie van een verlossing waarbij de placenta zich op het os uteri geinsereerd had 4-10-1779 Puyt, Jacobus de  observatie Een reeds dood kind met een placenta praevia en in dwarsligging werd door versie en extractie geboren. Vrouw verloor veel bloed maar herstelde. placenta praevia, dwarsligging Betreft de vrouw van de heer de Fremery.
Hs 4973 Observatie van een zware verlossing door kwade conformatie van het bekken 5-10-1779 Puyt, Jacobus de observatie Met grote moeite werd door een vernauwd bekken na versie en extraxtie een dood meisje geboren. Moeder kreeg koorts en overleed na 3 dagen. versie en extractie Betreft de vrouw van Joh. Fr. Louwerse wonende inde Gravestraat.  Vroedvrouw was Cath. Nieuwenburg.
Hs 4974 Observatie van een geklemd hooft gered met een forceps 24-10-1779 Puyt, Jacobus de observatie Een niet vorderende verlossing werd beëindigd met de recht forceps van Smellie. forceps Betreft de vrouw van Nicolaas Zegers te Gapinge.
Hs 4975 Observatie ven een verlossing daar het kind zijn arm aanbood 24-10 1779 Puyt, Jacobus de observatie Met grote moeite werd dmv versie en extractie een dood kind geboren. versie en extractie Betreft de vrouw van ?? Willem ???. Wonende op de Walensingel.
Hs 4976 Observatie van een verlossing met zware hemorrhagie door een op het os uteri vastzittende placenta 3-11-1779 Puyt, Jacobus de observatie Bij placenta praevia ernstige haenorrhagie. Met versie en extractie dood
kind geboren. Placenta manueel verwijderd. Vrouw zeer zwak.
placenta praevia Betreft de vrouw van J. van Tongeren.
Hs 4977 Observatie van een verlossing waarbij in de navelstreng een ware knoop gevonden werd 7-12-1779 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een knoop in de navelstreng, kind blijft na inblazingen
in leven.
navelstreng knoop Betreft de vrouw van Dignus Cusee wonende in de Segeerstraat.
Hs 4978 Observatie van een verlossing van tweelingen die beide met de forceps gehaald werden 10-11-1779 Puyt, Jacobus de observatie Een moeizame geboorte van een tweeling werd bij beide kinderen met de rechte forceps van Smellie beëindigd. tweeling Betreft de vrouw van Jan de Vogel, oud 38 jaar.
Hs 4979 Aanmerking van een baring daar het kind met zijn arm buiten de baarmoeder hong 12-12-1779 Puyt, Jacobus de observatie Bij een baring waarbij een arm van het kind buiten de baarmoeder hing, werd met grote moeite het dode kind geboren door versie en extractie aan één voet.  versie en extractie Betreft de vrouw van Marinus Leinsen buiten de Dampoort.
Hs 4980 Observatie van een verlossing daar het hoofd veel weerstand bood 18-12-1779 Puyt, Jacobus de observatie Bij een verlossing van een kind in stuitligging lukte het de vroedvrouw niet het hoofd geboren te laten worden. Met veel kracht en moeite lukte het De Puyt het grote kind ter wereld te brengen. Het was dood. stuitligging, achterblijvend hoofd Betreft de vrouw van Cornelis van de Putte buiten de Segeerspoort.
Hs 4981 Observatie van een verlossing met zware convulsies en de dood 4-02-1780 Puyt, Jacobus de observatie Verlossing bij een vrouw die niet bekend had zwanger te zijn en ernstige convulsies had. Met versie en extractie werd het kind geboren. De vrouw overleed kort er na. convulsies, versie en extractie Betreft Janna ???.
Hs 4982 Observatie van een zeer dikke vrouw. Er werd een tweeling verwacht maar het bleek één kind te zijn 7-02-1780 Puyt, Jacobus de observatie Verlossing van een zeer dikke vrouw waarbij de partus niet vorderde en De Puyt dacht dat het een tweeling betrof. Het kind lag in stuitligging  en werd door afhalen en extractie van de benen dood geboren. Geen tweede kind maar een zeer grote harde milt. versie en extractie Betreft de vrouw van een matroos genaamd L. Ramsdam.
Hs 4983 Observatie van een kind dat drie maal de streng om de hals had 23-02-1780 Puyt, Jacobus de observatie Een ongecompliceerde verlossing van een kind waarbij de navelstreng drie maal rond het halsje van het kind was gelegen. navelstreng omstrengeld Betreft de vrouw van Jan Matijs Conset.
Hs 4984A Observatie van een verlossing in aangezichtsligging 3-03-1780 Puyt, Jacobus de observatie Observatie bvan een verlossing van een kind in aangezichtsligging met versie en extractie geboren. versie en extractie, aangezichtsligging Betreft de vrouw van Jacobus de Puyt zelf.
Hs 4984B Observatie van een placenta praevia met zware bloeding 30-04-1780 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van een heftige bloeding bij placenta praevia. Er werd een dood kind geboren. De bloeding stopte na de geboorte. placenta praevia Betreft de vrouw van Tomas de Loof uit Wiskerke bij Camperland.
Hs 4985 Observatie van een verlossing waarbij het hoofd niet indaalde en het kind bij de voeten werd gehaald 4-04-1780 Puyt, Jacobus de observatie Observatie van een verlossing met een niet indalend hoofd. Werd met versie en extractie beëindigd. versie en extractie Betreft de vrouw van Philips Loots wonende op de Wal.
Hs 4985A Observatie van een geklemd hoofd gered met de forceps 12-?-1780 Puyt, Jacobus de observatie Niet vorderende partus met forceps van Smellie beëindigd. Vrouw kreeg w.s. endometritis en overleed 10 dagen post partum. forceps Betreft de vrouw van ???.
Hs 4985B Observatie van een inwendige bloeding daar echter het kind nog levend geboren werd 10-06-1780 Puyt, Jacobus de observatie Niet vorderende oartus waarbij vrouw geen leven voelde en al drie dode kinderen ter wereld had gebracht. Na enkele dagen toch goed kind geboren. Veel bloedstolsels volgden. levend kind na 3 dode kinderen Betreft juffrouw Destouches wonende in de Cipierstraat.
Hs 4985C Observatie van een Fistula lacrymnalis geopereerd 1-08-1780 Puyt, Jacobus de observatie Uitgebreide beschrijving van de operatie en nabehandeling gedurende ruim een maand van een fistula lacrymalis bij een jonge vrouw, die niet tegen pijn kon. fistula lacrimalis Betreft de dochter van Cornelis Roeland oud circa 20 jaar.
Hs 4985D Observatie van een verlossing waar een ware knoop zich in de streng bevond oktober 1780 Puyt, Jacobus de observatie Collega Le Roy had de bevalling door versie en extractie al verricht. Er bleek een ware knoop in de navelstreng te zitten. Placenta werd na uur manueel verwijderd door Le Roy. Na 4 dagen overleed de vrouw. navelstreng knoop, placenta praevia De Puyt werd bij deze vrouw ter assistentie geroepen door de vroedvrouw Corn ??.
Hs 4985E Observatie van een zeldzame verlossing van een tweeling 22-10-1780 Puyt, Jacobus de observatie Bij een tweeling bevalling zat de navelstreng van het tweede kind strak om de hals van de eerstgeborene. Verslag van de verlossing.  tweeling Betreft de vrouw van Anth. de Koster wonende in de Koningstraat.
Hs 4986 Observatie van een verlossing bij de billen 3-11-1780 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een simpele stuitbevalling zonder complicaties. stuitbevalling Betreft de vrouw van Paulus Jacobsen, wonende buiten de Dampoort.
Hs 4987 Observatie van een vrouw die pas 9 dagen na het breken der vliezen is bevallen 3-12-1780 Puyt, Jacobus de observatie Negen dagen na het breken der vliezen verloste de vrouw gemakkelijk. gebroken vliezen Betreft de vrouw van de heer P.J. Mathijssen.
Hs 4988 Observatie van een kind dat zwaar gestrengeld was 1780 Puyt, Jacobus de observatie In de zevende maand beviel de vrouw van tweede kind. Vlotte uitdrijving maar de navelstreng zat enkele keren om de hals van het kind. navelstreng om hals Betreft de vrouw van Anth. Schooneveld.
Hs 4989 Observatie van een kind dat volgens mijn voorzegging de navelstreng rond zijn hals gewonden had 1780 Puyt, Jacobus de observatie Een vrouw met wat convulsies beviel van een zoon met de navelstreng rond de hals. convulsies, navelstreng omstrengeld Betreft de vrouw van de heer C. Vermeule.
Hs 4990 Observatie van een verlossing daar het hoofd groot en de pelvis eng was, door de forceps op een bijzondere wijs gered 27-12-1780 Puyt, Jacobus de observatie De verlossing van een kind met een groot hoofd  was mogelijk door het gebruik  van een rechte forceps, waarmee alleen tijdens een wee werd getrokken. Goed kind, Moeder goed. forceps Betreft de vrouw van Pieter Gillissen te Bekerke.
Hs 4991 Observatie van een verlossing waar de billen zich aanboden 19-01-1781 Puyt, Jacobus de observatie Verslag van een stuitverlossing, die met extractie aan de benen werd beëindigd. Vrouw overleed na 4 dage ontsteking der uterus. stuitbevalling Betreft de vrouw van mr. Joh. P. van den Brande.
Hs 4992 Observatie van een verlossing daar het kind zijn knie aanbood 18-01-1781 Puyt, Jacobus de observatie Met extractie aan de benen werd het kind vlot geboren. voorliggende knie, ectractie Betreft de vrouw van Claes Adriaens te Arnemuiden.
Hs 4993 Observatie van een verlossing daar het kind de rug aanbood 19-01-1781 Puyt, Jacobus de observatie Kind in rugligging werd  door extractie aan de beenen geboren. rugligging, versie en extractie betreft de vrouw van ???.
Hs 4994 Observatie van een verlossing gepaard met convulsies daar moeder en kind behouden zijn 20-01-1781 Puyt, Jacobus de observatie Tijdens de verlossing kreeg de vrouw ernstige convulsies. Aderlating had geen effect. Door versie en extractie werd gezond kind geboren. Vrouw kreeg nog  één convulsie. Daarna goed hersteld. convulsies, versie en extractie Betreft de vrouw van Cap. Nieuwerkerk.
Hs 4995 Observatie van een verlossing waarbij de streng om de hals werd aangetroffen , en daar het ook enigszins beklemd was en de forceps van Smellie werd gebruikt 1781 Puyt, Jacobus de observatie Bij een langdurige partus werd met de forceps van Smellie een kind geboren met de navelstreng twee maal rond de hals. Kind en moeder waren na afloop goed. forceps, navelstreng omstrengeld Betreft de vrouw van Corn. van Mourik.
Hs 4996 Observatie van een kind dat zeer wanstaltig geboren werd 30-07-1781 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een ernstig mismaakt kind; os parietale rechts ontbreekt het gelaat misvormd en een misvormde rechter hand (zeer moeilijk leesbare tekst). mismaakt kind Betreft het kind van ??? wonende in de Molenaarsgang.
Hs 4997 Observatie van een verlossing bij een been 6-04-1781 Puyt, Jacobus de observatie Een collega vroeg De Puyt om te assisteren bij een niet vorderende partus waar een been uit de vagina hing. De Puyt draaide met de hand het lichaam zodat het tweede been kan worden afgehaald en het kind vlot werd geboren. uitgezakt been, versie en extractie Een collega vroeg De Puyt om te assisteren.
Hs 4998 Observatie van een inklemming der schouders. Gemakkelijk opgelost 25-04-1781 Puyt, Jacobus de observatie Een totaal niet vorderende verlossing met vastzittende schouders werd met de forceps van Smellie vlot beëindigd.  forceps Betreft de vrouw van Mr. Simon Baden.
Hs 4999 Observatie van een natuurlijke verlossing daar het hoofd langzaam geboren werd 27-05-1781 Puyt, Jacobus de observatie De Puyt ontvouwt een theorie waarom een geboorte bij volkomen ontsluiting zeer lang duurde. langdurige partus Betreft de vrouw van Cornelis la Forette oud 33 jaar.
Hs 5000 Observatie van een kind geboren met een ware knoop in de streng 24-06-1781 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een niet strakke knoop in de navelstreng. knoop in nevelstreng Betreft de vrouw van de heer Jan Bomme.
Hs 5001 Observatie van een placenta gedeeltelijk op het os uteri daardoor een nabloeding 24-07-1781 Puyt, Jacobus de observatie Bij een placenta praevia en veel bloedverlies kon De Puyt de verlossing volbrengen na versie door extractie aan één beentje. Kind dood. placenta oraevia Betreft de vrouw van Jan Vollee de Jonge bij St Laurens.
Hs 5002 Observatie van een geschote wond door een gebarsten snaphaan. Met amputatie van de hand als gevolg 1781 Puyt, Jacobus de observatie Een ernstige verwonding aan de hand door het ontploffen van een snaphaan. Volgt een uitgebreide beschrijving van de amputatie van de hand en van de nazorg. Resultaat goed. amputatie van de hand  
Hs 5003 Observatie van een kind met een groot lymphatisch gezwel geboren 27-09-1781 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een groot lymphatisch gezwel bij een 3 dagen oud kind. Er werd niets gedaan daar het kind spoedig overleed. lymphatisch gezwel De Puyt werd in consult gevraagd door chirurgus Damon.
Hs 5004 Observatie van een val op het hoofd en daaruit volgende toevallen 27-10-1781 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een vrouw die na een val een contusio cerebri kreeg. Goed hersteld. contusio cerebri Betreft Pieternella Haaksman. De Puyt vraagt chirurgijn van Bakelegem in consult.
Hs 5005 Observatie van een verlossing bij de voeten waarbij het kind omkwam 3-11-1781 Puyt, Jacobus de observatie Een stuitbevalling werd met extractie aan de benen   gevoerd. Achterblijvend hoofd gaf veel moeite. Kind was dood. stuitbevalling Betreft de vrouw van Johan Adam Bossij, wonende Korte Delft. Had rachitis in haar jeugd.
Hs 5006 Observatie van een tweelinggeboorte waarbij een kind  bijna verrot was 12-11-1781 Puyt, Jacobus de observatie Tweeling bevalling; eerste kind in stuitligging spontaan geboren, tweede kind ook maar dat was al enige tijd dood.  tweeling Betreft de vrouw van Baas van der Hout, wonende op de Vlasmarkt.
Hs 5007 Observatie van een hoofd zijdelings geklemt en door de forceps van Smellie gered 18-11-1781 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een verlossing met de forceps van Smellie bij een kind dat het os parietale aanbood. forceps Betreft de vrouw van Willem de Groot in de Spaanjerdstraat.
Hs 5008 Observatie van een vrouw met zware convulsies met de forceps gered 23-11-1781 Puyt, Jacobus de observatie Tijdens de bevalling kreeg de vrouw ernstige convulsies met bewusteloosheid. De partus werd beëindigd met de forceps van Smellie. Na de verlossing traden er geen convulsies meer op. convulsies,  forceps Betreft de vrouw van Marinus Cornelisse.
Hs 5009 Observatie van een kind geboren met atresia ani 24-11-1781 Puyt, Jacobus de observatie Kind geboren met atresia ani.  atresia ani Betreft de vrouw van mr. Janstrain; de heer Negre werd in consult geroepen.
Hs 5010 Observatie van een vasthegting van de placenta op het os uteri gevolgd door de dood 8-01-1783 Puyt, Jacobus de observatie Ernstig bloedende vrouw bij placenta praevia; besloten werd de partus niet in gang te zetten en de vrouw rustig te laten sterven. placenta praevia Betreft de vrouw van F. Dekker onder Mariekerke.
Hs 5011 Observatie van een loswordinge der placenta 17-01-1783 Puyt, Jacobus de observatie In de 7e maand kreeg de vrouw bloedingen. Nadat de vliezen braken lag een arm voor. Met versie en extractie werd een zwak kind geboren. voorliggende arm, versie en extractie Betreft de vrouw van Cornelis Johan Mandemaker.
Hs 5012 Observatie van een kwalijk gesteld bekken en daaruit ontstaan zware bevalling 5-03-1783 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een partus waarbij een vernauwd bekken indaling van het hoofd belette. Versie en extractie. Hoofd bleef steken ondanks vele pogingen met verschillende forcipes. Uiteindelijk werd het hoofd van het lichaam gescheiden met een schaar, geperforeerd en geboren. cranioclasie Betreft de vrouw van Jan Gongeber, wonende buiten de Segeerspoort.
Hs 5013 Observatie van een tweeling, die elkaar de uitgang beletten 11-04-1783 Puyt, Jacobus de observatie Tweelinggeboorte, die niet vorderde door de ligging van de kinderen. Eerste kind met de forceps van Smellie geboren. Kort daarna het tweede kind aan de voeten geboren. Beide kinderen dood. Moeder overleed na korte tijd. Doodsoorzaak onbekend. tweeling  
Hs 2014 Observatie van een verlossing waarbij de billen zich aanboden 12-04-1783 Puyt, Jacobus de observatie Bij een stuitligging haalde De Puyt één been af; de partus volgde spontaan. stuitligging Betreft de vrouw van Jan Avontuur in de Bellingstraat. S. de Wind werd in consult gevraagd.
Hs 2015 Observatie van een uterus inversus 10-05-1783 Puyt, Jacobus de observatie 13 dagen na een  normale partus kreeg de vrouw bij persen een inversio uteri.De doktoren probeerden van allerlei ingrepen en kruidenmengsels maar zonder reslutaat. Vrouw overleed na enkele weken. inversio uteri Betreft de vrouw van mr Batty.
Hs 5016 Observatie van een verlossing waarbij het kind de nek en het achterhoofd aanbod 8-05-1783 Puyt, Jacobus de observatie Kind dat nek en achterhoofd aanbood na versie en extractie dood geboren. versie en extractie Betreft de vrouw van Anth. de Koster, wonende in de Koningstraat.
Hs 5017 Observatie van een verlossing gepaard met convulsies 13-08-1783 Puyt, Jacobus de observatie Bij een vrouw met continue convulsies beëindigde De Puyt de partus door versie en extractie. Tijdens die ingreep stopten de convulsies. convulsies, versie en extractie Betreft de vrouw van Pieter Kolster.
Hs 5018 Observatie van een verlossing waarbij de streng om hals en linker arm gewonden was 31-08-1783 Puyt, Jacobus de observatie Bij een normale bevalking was de navelstreng om de arm en de hals gewonden. navelstreng omstrengeling Betreft de vrouw van Mons. Steph. Vermeulen.
Hs 5019 Observatie van een verlossing waarbij het kind de arm aanbood het kind was al enige tijd dood 3-09-1783 Puyt, Jacobus de observatie Een kind dat de arm aanbod werd door versie en extractie geboren. Het kind was al enige tijd dood. voorliggende arm, versie en extractie Betreft de vrouw van Hendrik Beerens te West Souburg.
Hs 5020 Vrouw in 8e maand van zwangerschap met convulsie, na partus van dood kind overleed de vrouw na 2 uur 10-09-1783 Puyt, Jacobus de onbservatie Bij een vrouw die tijdens haar eerste zangerschap convulsies had, nu in de 8e smaand weer ernstige convulsies. Na geboorte van dood kind overleed de vrouw na 2 uur. convulsies Betreft de vrouw van Izaak de Winter.
Hs 5021 Observatie van een verlossing gepaard met convulsien 20-09-1783 Puyt, Jacobus de observatie Een primipara van 30 jaar á terme kreeg convulsies. Na verlossing door versie en extractie weer goed. Kind dood. convulsies, versie en extractie Betreft de vrouw van W. Vos bij Dishoek, op verzoek van vroedvrouw uit Koudekerke.
Hs 5022 Observatie van een gezwel op de rand van de anus met bistouri weggenomen 10-11-1783 Puyt, Jacobus de observatie Deze vrouw had een zeer pijnlijk gezwel in de anus-rand. Met bistouri verwijderd. gezwel bij anus Door de heren Van Visvliet en Van Bakeligem in consult gevraagd bij de vrouw van notaris  Engelsen.
Hs 5023 Observatie van een haemorrhagia uteri en middelen daartegen aangewend 14-11-1783 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een ernstige haemorrhagie aan het einde van de zwangerschap van een tweeling. Uitgebreid verslag van de maatregelen. Het tweede kind overleed. Beide kinderen in stuitligging; na geboorte van de placenta stopte het bloeden. tweeling Betreft de vrouw van Abram de Bak.
Hs 5024 Aanmerkinge van een verlossinge waar de schouder de verlossing vertraagden 27-11-1783 Puyt, Jacobus de observatie Niet vorderende partus. Met forceps van Smellie werd hoofd geboren, schouders bleven steken. Met moeite geboren. forceps Betreft de vrouw van L. van Hekke op het Smitsbolwerk.
Hs 5025 Observatie van een partus met forceps waarbij het hoofd van het kind nog geheel en al buiten het bekken was 6-12-1783 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een zeer moeilijke verlossing met de forceps van Levret bij niet ingedaald hoofd. Kind dood. forceps Betreft de vrouw van Jan van Vliet, wonende buiten de Segeerspoort.
Hs 5026 Observatie van een hernia incarcerata gangraenosa 28-12-1783 Puyt, Jacobus de observatie Uitgebreid verslag van de operatie en de nabehandeling van een hernia incarcerata met gangraeneus ileum. Uiteindelijk is de vrouw overleden. hernia incarcerata In consult met Samuel de Wind bij een zekere Jacoba van Hout.
Hs 5027 Verlossing van een dood kind daar egter de vrouw verzekerde het kind te voelen bewegen 21-12-1783 Puyt, Jacobus de observatie In een uitgezakte navelstreng waren geen pulsaties te voelen. Vrouw verzekerde echter dat ze het kind nog voelde bewegen. Kind was echter dood. Conclusie: vertrouw zwangere niet wat dat betreft. uitgezakte navelstreng Betreft de vrouw van Joh Hendrik Holleghuizen(?),  de vroedvrouw
was Keetje de Knegt .
               
               
  Hs 6413 Heel- en verloskundige aanmerkingen 1784-1790            
               
Hs 6413 HEEL- EN VROEDKUNDIGE AANMERKINGEN OVER 1784            
nr.1 Verlossing daar het kind de arm aanbood 6-01-1784 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van problematische verlossing  met voorliggende arm. Kind dood. voorliggende arm Betreft de vrouw van Adriaan Casteleijn.
nr.2 Verlossing bij de voet 4-02-1784 Puyt, Jacobus de observatie Extractie van het kind aan de voorliggende voet, kind dood. versie en extractie Betreft de vrouw van Alexander Gerretsen.
nr.3 Verlossing daar de arm zich aanbood 21-02-1784 Puyt, Jacobus de observatie Kind met voorliggende arm verlost door versie en extractie, vastzittende placenta manueel verwijderd. voorliggende arm Betreft de vrouw van Pieter Rombout op de Kleine Abeele.
nr.4 Verlossing waar het kind met variola had 27-02-1784 Puyt, Jacobus de observatie Moeder had variola tijdens graviditeit; kind dood geboren met resten van variola. Stuitligging. kind met variola Betreft de vrouw van mr Jannis Huisman.
nr.5 Van een voorover hangende baarmoeder 1784 Puyt, Jacobus de observatie Door de vrouw met voorover hangende uterus sterk achterover te leggen kon het kind spontaan ter wereld komen . abnormale ligging uterus Betreft de beminde van mr. Steven Matthijs Snouck Hurgronje.
nr.6 Verlossing gepaard met haemorrhagie 17-03-1784 Puyt, Jacobus de observatie Bij placenta praevia grote bloeding; kind met versie e extractie dood geboren. Placenta volgde vlot, bloeding stopt. haemorrhagie Betreft de vrouw van Johan Snel.
nr.7 Verlossing van tweelingen elkander de uitgang belettende 31-03-1784 Puyt, Jacobus de observatie Door ligging niet vorderende tweeling geboorte met spectaculaire ingrepen beeindigd. Beide kinderen dood. tweeling Betreft de vrouw van David Claassen buiten de Vlissingse poort.
nr.8 Verlossing van een kind dat de arm aanbood 5-04-1784 Puyt, Jacobus de observatie Kind dat arm aanbood met versie en extractie + forceps van Smellie dood geboren. voorliggende arm Betreft de vrouw van Gerrit Ferdinand.
nr.9  Verlossing daar het aangezicht zich aanbood 7-04-1784 Puyt, Jacobus de observatie Aangezichtsligging tevergeefs net de forceps van Levret benaderd uiteindelijk met versie en extractie een dood kind geboren. aangezichtsligging Betreft de vrouw van Jacobus Timmermans in de Lazarijstraat.
nr.10 Van twee met variola ingeënte kinderen 14-03-1784 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van de inenting tegen variola bij 2 kinderen. inenting variola Betreft de kinderen van Van Citters.
nr.11 Tegennatuurlijke verlossing door keeringe van het kind 17-05-1784 Puyt, Jacobus de observatie Kind in 'vooroverliggende positie' met versie en extractie verlost. kering van het kind  
nr.12 Observatie van een achtergebleven placenta 5-07-1784 Puyt, Jacobus de observatie Vastzittende placenta werd manueel verwijderd. vastzittende placenta Betreft de vrouw van Simon Salomon in het Zusterstraatje
nr.13 Observatie van een polypus uteri 28-06-1784 Puyt, Jacobus de observastie Uitgebreide beschrijving van het fatale verloop van een grote etterende uterus poliep. uterus poliep Consult met dr J.P. Ermerins bij de vrouw van Cornelis van
Simmeren.
nr.14 Observatie van beklemde schouders op een nieuwe manier gered 20-07-1784 Puyt, Jacobus de observatie Vastzittende schouders werden met de vectis van Prang losgemaakt en daarna werd het kind met de forceps van Smellie geboren. beklemde schouders Betreft de vrouw van schipper J.J. Dolk.
nr.15 Observatie van een sterk vastzittende placenta door de hand gered 18-08-1784 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een moeizame manuele verwijdering van een vastzittende placenta. vastzittende placenta Betreft de vrouw van mr. Simon Baden.
nr.16 Observatie van een uitgezakte navelstreng 12-09-1784 Puyt, Jacobus de observatie Bevalling met een uitgezakte navelstreng verliep zonder ingreep. uitgezakte navelstreng Betreft de vrouw van mr. Thomas Claassen.
nr.17 Observatie van een verlossing daar het kind zijn arm aanbood 9-10-1784 Puyt, Jacobus de observatie Kind met voorliggende arm verlost door versie en extractie, kind dood. voorliggende arm Op verzoek van vroedvrouw S. van Kamer  bij de vrouw van
Michiel ???.
nr.19 Observatie van een tweeling met de forceps van Levret gehaald 10-10-1784 Puyt, Jacobus de observatie Het tweede kind van een tweekling in aangezichtsligging werd met de forceps van Levret geboren. Moeder dood door toevallen. tweeling forceps Betreft de vrouw van Jan Meulemeester te Arnemuiden.
nr.19* Observatie van een verlossing daar het kind zijn arm aanbood 10-11-1784 Puyt, Jacobus de observatie Kind met uitgezate arm bleek bij versie en extractie een om het lichaam gewikkelde navelstreng te hebben. Lastig gecorrigeerd. voorliggende arm Betreft de vrouw van Matthijs Muller.
nr.20 Observatie van een tegennatuurlijke verlossing gapaard met een inwendige haemorhagie 23-11-1784 Puyt, Jacobus de observatie Ernstige haemorrhagieën tijdens graviditeit; kind met versie en extractie geboren. Veel bloed en stolsels in utero verwijderd. haemorrhagie Betreft de vrouw van Frederik Bernard.
nr.21 Observatie van een verlossing daar het kind zijn aangezigt aanbood 23-11-1784 Puyt, Jacobus de observatie De bevalling in aangezichtsligging werd zonder maatregelen op de natuurlijke wijze beëindigd. aangezichtsligging Betreft de vrouw van Adrianus Gerardus Reiniersen.
nr.22 Observatie daar het kind zijn aangezigt aanbood 28-12-1784 Puyt, Jacobus de observatie Kind in aangezichtsligging met versie en extractie dood geboren. aangezichtsligging Betreft de vrouw van Simon Simonsen te Arnemuiden.
               
               
  HEEL EN VERLOSKUNDIGE AANMERKINGEN OVER 1785            
nr.1 Observatie van een kind zonder Cranium en bijna zonder hersenen 5-01-1785 Puyt, Jacobus de observatie Uitgebreide beschrijving van de geboorte van een anencephaal. anencephalie Betreft de weduwe Menschaard.
nr.2 Observatie van een s'quinancie 13-01-1785 Puyt, Jacobus de observatie De Puijt behandelde een ernstig benauwde man met aderlating nadat .een behandeling door een s'quinancie therapeut tekort schoot. s'quinanmcie therapie faalde Betreft Cornelis Baak oud 45-50 jaar.
nr.3 Observatie van een geklemd hoofd , ontklemd met de forceps doch verder aan de natuur overgelaten 25-01-1785 Puyt, Jacobus de observatie Met de forceps van Smellie werd een geklemd hoofd geboren. forceps Betreft de vrouw van mr. Anthonie Bouman.
nr. 3a Verlossing van een kind met de forceps na de opening van het Cranium 13-02-1785 Puyt, Jacobus de observatie Bij een ernstig vernauwd bekken daalde het kind dat al dood was niet in. De Puyt gebruikte de forceps en opende met een schaar de schedel waarop door de druk van de forceps de hersenen naar buiten kwamen en het kind geboren werd. cranioclasie + forceps Betreft de vrouw van Cornelis van Kleef.
nr.4 Verlossing van een placenta die door de natuur niet kon worden uitgedreven 20-02-1785 Puyt, Jacobus de observatie Vastzittende placenta werd manueel verwijderd. vasatzittende placenta Betreft de vrouw van Jan Steenaard buiten de Dampoort.
nr.5 Verlossing daar het aangezigt zig opdeed en het kind door de vectis en forceps gered was 12-03-1785 Puyt, Jacobus de observatie Het kind in aangezichtsligging werd eerst met de vectis van Peau dieper in het bekken gebracht en daarna met de forceps van Smellie geboren. aangezichtsligging; vectis en daarnaforceps Betreft de vrouw van Ulrich Houwer.
nr.6 Observatie van beklemde schouders gered met de vectis en de forceps van Smellie 28-05-1785 Puyt, Jacobus de observatie Bij een partus met beklemde schouders werd het hoofd geboren met de forceps van Smellie. De schouders bleven steken en werden met grote moeite manueel geboren. beklemde schouders; forceps van Smellie Betreft de vrouw van Gerrit Kersten op de Korendijk.
nr.7 Observatie van een zware haemorrhagia door vasthechting van de placenta op het os uteri 2-06-1795 Puyt, Jacobus de observatie Heftige bloedingen door placenta praevia; dood kind door versie en extractie geboren. Moeder door bloedverlies zeer zwak. placenta praevia Betreft de vrouw van Mons. Lugte op het Molenwater.
nr.8 Observatie van een verlossing bij de billen dat is daar het kind de billen aanbood 1-07-1785 Puyt, Jacobus de observatie Omdat manuele afhalen van de benen bij de stiitligging niet lukte werd een lint om de lies gedaan en daaraan getrokken. Bij extractie bleef hoofd steken. Met forceps gered. stuitligging Betreft de vrouw van Adriaen de Rijke buiten de Dampoort.
nr.9 Observatie van een nagebleven placenta 4-06-1785 Puyt, Jacobus de observatie Vastzittende placenta werd manueel verwijderd. vastzittende placenta Betreft de vrouw van Koenraad Brugman in de Lomberdstraat.
nr.10 Observatie van een verlossing daar het kind de rug aanbood 4-10-1785 Puyt, Jacobus de observatie Het tweede kind van een tweeling bood de rug aan. Met versie en extractie werd het geboren. voorliggende rug Betreft de vrouw van Johannis Vlieger.
nr.11 Observatie van een geklemd hoofd met het aangezigt naar voren gered met de forceps 11-10-1785 Puyt, Jacobus de observatie Kind in aangezichtsligging werd met de forceps van Smellie geboren. forceps Betreft de vrouw van Mons. A. Voerman.
nr.12 Observatie van een klein bekken 27-10-1785 Puyt, Jacobus de observatie Bij vernauwd bekken werd kind met moeite met de forceps van Levret geboren. Vastzittende placenta manueel verwijderd. vernauwd bekken; forceps; manuele placenta verwijdering Betreft de vrouw van An. Bos wonende in de Seisstraat.
nr.14 Observatie van een kwalijk gesteld bekken en daar op volgende moeilijke verlossing 3-12-1785 Puyt, Jacobus de observatie Bij een zeer nauw bekken en een dood kind met een groot hoofd lukte het op geen enkele manier de bevalling te beëindigen. Dus Craniclasie. cranioclasie  Betreft de vrouw van Joost Schiettekatte, wonende onder Schellag.
nr.13 Observatie van een verlossing daar de navelstreng zich aanbood op een nieuwe wijs terecht gebracht 28-11-1785 Puyt, Jacobus de observatie De uitgezakte navelstreng bracht De Puyt met zijn ingebrachte hand omhoog en hing die op aan de arm van het kind. Partus daarna vlot. uitgezakte navelstreng Betreft de vrouw van Robertus van der Plas, wonende Lange Giststr.
               
  HEEL EN VROEKUNDIGE AANMERKINGEN OVER 1786            
nr.1 Observatie van een agtergebleven placenta 31-03-1786 Puyt, Jacobus de observatie Vastzittende placenta manueel verwijderd. vastzittende placenta Betreft de vrouw van Jan van der Have in de Seisstraat.
nr.2 Aanmerking van een kwalijk gesteld bekken; de forceps van Smellie met vrugt gebruikt 13-04-1786 Puyt, Jacobus de observatie Bij een vrouw met vernauwd bekken werd het kind geboren met de forceps van Levret. forceps  Betreft de vrouw van Aarnout Aarnoutse te Bekerke; consult op verzoek van de vroedmeester Cornelisse.
nr.3 Observatie van een kwalijk gesteld bekken met forceps van Levret opgelost 13-04-1786 Puyt, Jacobus de observatie   forceps van Levret Betreft de vrouw van Cornelis van Kleef.
nr.4 Van een vrouw die voor de derde keer verlost werd van een dood kind door de kwade gesteldheid van het bekken 20-04-1786 Puyt, Jacobus de observatie Kind in voorhoofdligging met versie en extractie gepoogd te halen achterblijvend hoofd met forceps proberen te halen; mislukte. Met behulp van de vingers uiteindelijk dood kind geboren. versie en extractie Betreft de vrouw van Jan Befort.
nr.5 Waarneming van een geklemd hoofd met de kromme forceps van Smellie gered 21-04-1786 Puyt, Jacobus de observatie Groot kind met een groot hoofd met forceps van Smellie gehaald. forceps van Smellie Betreft de vrouw van Jacobus van de Poel.
nr.6 Observatie van een kind geboren zonder arm april 1786 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een kind dat zonder rechter arm geboren werd. kind zonder arm  
nr.7 Waarneming van een voorkomende streng 1-06-1786 Puyt, Jacobus de observatie Ondanks uitgezakte navelstreng werd kind met forceps geboren. uitgezakte navelstreng Betreft de vrouw van Hendrik Berkers.
nr.8 Waarneming van een kind met de helm geboren 7-07-1786 Puyt, Jacobus de observatie Kind met omstrengelde navelstreng was nog geheel bedekt met de vliezen. met de helm geboren Betreft de vrouw van Monsieur Johannis Praat.
nr.9 Waarneming van een geklemde schouder door de natuur gered 23-08-1786 Puyt, Jacobus de observatie Door een achterblijvcende schouder niet vorderende partus kwam toch spontaan ten einde. geklemde schouder Betreft mevrouw van Doorn te Vlissingen.
nr.10 Waarneming van een kind dat benevens het hoofd een arm aanbood 1-09-1786 Puyt, Jacobus de observatie De arm die naast het hoofd de toegang tot het bekken belemmerde werd met de hand terug geduwd waarna vlotte bevalling. voorliggende arm Betreft de vrouw van baas Johannes Huisman.
nr.11 Waarneming van een onnatuurlijke bevaling daar het kind zijn arm aanbood 14-08-1786 Puyt, Jacobus de observatie Kind met uitgezakte arm werd met dood geboren via versie en extractie. uitgezakte arm Betreft de vrouw van  Ab. Jeras op het Nieuwland.
nr.12 Waarneming van een kind dat geboren was behalve het hoofd 10-10-1786 Puyt, Jacobus de observatie Kind met spina bifida werd gepoogd met versie en extractie geboren te laten worden; hoofd bleef achter; met forceps mislukte het; uiteindelijk kreeg De Puyt het manueel voor elkaar. achterblijvend hoofd na versie en extractie; Spina bifida Betreft de vrouw van Cornelis Weeling op de Goese Koornmarkt.
nr.13 Waarneming van een kraamkoorts, febris puerperalis 5-10-1786 Puyt, Jacobus de observatie Uitgebreide beschrijving van de behandeling van endometritis. endometritis Betreft de vrouw van stuurman P. van Aarsen in de Gravenstraat.
nr.14 Observatie van geopereerde hernia incarcerata 10-11-1786 Puyt, Jacobus de observatie Uitgebreid verslag van een operatie van een hernia inguinalis, waarin het omentum was vastgegroeid . hernia incarcerata Betreft Pieter Fierse te Cats.
nr15.   Observatie van een wanschapen kind ? -12-1786 Puyt, Jacobus de observatie Anencephaal king met meningocele; leefde kort. wanschapen kind Betreft kind uit Sint Laurens.
nr.16 Waarneming van een sectio caesarea aan een dode vrouw 14-12-1786 Puyt, Jacobus de observatie Bij een vrouw die durante partu was overleden door ernstige convulsies werden via een sectio caesarea twee dode kinderen geboren. sectio caesarea Betreft een vrouw op de Kousteensedijk, die al eerder een onecht kind had gebaard. De Puyt deed de sectio samen met zijn collega Van Solingen.
nr.17 Observatie van een verlossing waarbij het kind de arm aanbood en de vliezen verscheiden dagen gebroken waren 26-12-1786 Puyt, Jacobus de observatie Een reeds dood kind met uitgezakte arm werd via versie en extractie geboren. Vrouw in in knie-elleboog houding. uitgezakte arm; versie en extractie De vroedrvouw had de vroedmeester Curvon er bij gehaald, die op
zijn beurt De Puyt in consult vroeg.
               
  HEEL EN VROEDKUNDIGE AANMERKINGEN OVER 1787            
nr.1 Observatie van een ingeklemd hoofd met forceps op 2 tijden gered 5-03-1787 Puyt, Jacobus de observatie Een kind met vastzittend hoofd werd in twee etappes met de forceps van Smellie ter wereld gebracht. ingeklemd hoofd met forceps gered Betreft de vrouw van Willem Jacobus Pijl in de Gravenstraat.
nr.2 Observatie van verlossing van vrouw met kwalijk bekken zeer moeijlijk beëindigd door scherpe instrumenten en dodelijk gevolg 29-04-1787 Puyt, Jacobus de observatie Bij een vrouw met een zeer nauw bekken door rachitis daalt het hoofd niet in. Samen met de 3 collega's wordt symphysotomie overwogen maar toch verworpen. Uiteindelijk omdat het kind dood was is er cranioclasie gedaan. Het lukte ook daarna niet het kind te halen. Dus werden beide armpjes door De Wind afgeknipt en toen kon het geboren worden. Moeder kreeg bloeding en overleed de volgende dag. vernauwd bekken; cranioclast Betreft de vrouw van Cornelis van Kleef; de collega's De Wind, Van Solingenn en La Rey werden in consult gevraagd het beleid werd
gezamenlijk bepaald. Met Van Solingenn deed hij sectie.
nr.3 Observatie van tweelingen waar van het eerste bij de voeten werd afgehaald en het hoofd met de forceps gered werd 26-06-1787 Puyt, Jacobus de observatie Het eerste kind van een tweeling bood beide voeten aan. Extractie ; met de forceps van Smellie werd het achterblijvend hoofd geboren; 2e kind werd spontaan geboren. tweelingen; forceps Betreft de vrouw van Simon Feijts.
nr.4 Observatie van een kind zonder hersenpan of  hersens 17-07-1787 Puyt, Jacobus de observatie Verslag van een geboorte van een anencephaal. anencephaal Betreft de vrouw van Willem Zeeuw.
nr.5 Waarneming van een tegengehouden hoofd en beklemde placenta 21-07-1787 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van de partus van een kind met met de forceps van Smellie;
achterblijvende placenta werd manueel verwijderd.
vastzittende placenta Betreft de vrouw van Hendrik Hendriks bij de zaagmolens.
nr.6 Observatie van een kwalijk gesteld bekken waarbij de forceps van Levret met vrugt gebruikt werd 10-08-1787 Puyt, Jacobus de observatie Bij een vrouw met een vernauwd bekken werd het kind met de forceps van Levret geboren. forceps van Levret Betreft de vrouw van Arnout Aarnoutse bij Bekerke.
nr.7 Observatie van een beklemd hoofd gered met de forceps van Smellie 24-08-1787 Puyt, Jacobus de observatie Bij een niet vorderende verlossing werd het kind geboren met moeite met behulp van de forceps van Smellie. forceps Smellie Betreft de vrouw van Jonas Sijbens  op het Singeltje bij de Winterstraat.
nr.8 Observatie van een zware haemorrhagie door opvulling van de vagina gestild 30-09-1787 Puyt, Jacobus de observatie Een ernstige bloeding werd gestelpt door verband in de vagina te stoppen. Twee dagen later werd een gezond kind spontaan geboren. haemorrhagie Betreft de vrouw van J. Mandemaker.
nr.9 Observatie van een natuurlijke dog langdurige verlossing 24-10-1787 Puyt, Jacobus de observatie Zeer langdurige bevalling met moeite beëindigd; kind dood. langdurige partus met dood kind Betreft mevrouw van Dishoeck te Vlissingen.
nr.10 Verlossingmet een forceps 27-10-1787 Puyt, Jacobus de observatie Een niet vorderende partus beëindigd met een forceps. forceps Betreft de vrouw van Jan Cornelisse op de Noordweg.
nr.11 Waarneming van een verlossing door middel van de vectis van Rhoonhuijzen 23-11-1787 Puyt, Jacobus de observatie Kind in voorhoofdsligging werd met de verbeterde vectis van Roon-
huizen geboren.
vectis van Roonhuijzen Betreft de vrouw van J. Nellen.
               
  HEEL EN VROEDKUNDIGE AANMERKINGEN OVER 1788            
nr.1 Observatie van een kwalijk gesteld bekken waarbij het hoofd met de hoofdboor geopend werd 4-01-1788 Puyt, Jacobus de observatie Kind was al dood; bekken nauw. Schedel werd doorboord en de hersenen met de vinger verwijderd. Later werd het kind met de forcepsvan Smellie geboren door dr. De Wind. cranioclasie Betreft een vrouw in de Gortstraat; De Puyt werd ter assistentie
gevraagd door de vroedvrouw, dr. Van Solingen en dr. S. de Wind.
nr.2 Waarneming van een verlossing daar de navelstreng tweemaal 24 uur had uitgehangen en het kind nog levend was 13-02-1788 Puyt, Jacobus de observatie Dood kind met al 2 dagen uithangende navelstreng werd met versie
en extractie geboren.
uithangende navelstreng Betreft de vrouw van Cornelis Sitters op de Korendijk.
nr.3 Waarneming van een verlossing gedaan met de rechte forceps van Smellie 26-02-1788 Puyt, Jacobus de observatie Een kind werd met de forceps van Smellie geboren. forceps van Smellie Betreft de vrouw van Neef Josua Blauwbeen.
nr.4 Waarneming vaneen verlossing gepaard net zware convulsies 17-04-1788 Puyt, Jacobus de observatie De vrouw had zeer ernstige convulsies. Een dood kind werd met de forceps van Smellie geboren. Vrouw herstelde langzaam doch wist van de verlossing niets meer zich te herinneren. convulsies Betreft de vrouw van de Heer Liebert, medic. doctor en vroedmeester in Middelburg.
nr.5 Van een placenta in het os uteri gehecht 23-04-1788 Puyt, Jacobus de observatie Vrouw vloeide tijdens de bevalling. De Puyt maakte de placenta aan één zijde los en verloste het dode kind. placenta praevia Betreft de vrouw van J. Manwel.
nr.6 Van het gebruik der forceps 6-05-1788 Puyt, Jacobus de observatie Niet vorderende partus met de forceps van Smellie vlot beëindigd. forceps Betreft de vrouw van Mons. Daniel Haaksman.
nr.7 Vrouw met een tegennatuurlijke verlossing 20-05-1788 Puyt, Jacobus de observatie Dood kind  bood de rug aan. derde maal dood kind Betreft de vrouw van Jan Anker.
nr.8 Van een tegennatuurlijke verlossing van een dood kind bij de voeten 7-06-1788 Puyt, Jacobus de observatie Kind bood de voeten aan. Achterblijvend hoofd met  de forceps verlost, kind dood. extractie bij de voeten Betreft de vrouw van Capt. A.L. Riessen.
nr.9 Waarneming van een doodelijhke haemorrhagie door vasthechting van de placenta op het orificium uteri en opening van het dode lichaam 21-06-1788 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een sectio bij een door een hevige bloeding bij een placenta praevia overleden vrouw. Kind dood.  placenta oraevia; doodbloeden Betreft de vrouw van Jacobus Vos in de Zandstraat.
nr.10 Waarneming van een verlossing daar het kind meconium ontlast had voor het breken der viezen en nog levend was 15-07-1788 Puyt, Jacobus de observatie Ondanks het feit dat het vruchtwater meconiumhoudend was werd een gezond kind geboren meconium Betreft de vrouw van Joost Schietekatte.
nr.11 Waarneming van de aanbieding van de navelstreng gevolgd door de dood van het kind 8-07-1788 Puyt, Jacobus de observatie Een kind waarbij de navelstreng was uitgezakt werd met de forceps van Smellie dood geboren. uitgezakte navelstreng Betreft de vrouw van mr. W. Oppers.
nr.12 Waarneming van de verlossing van een mismaakt kind 11-07-1788 Puyt, Jacobus de observatie Het tweede kind van een tweeling lag in dwarsligging en werd met versie en extractie geboren. Het bleek anencephaal te zijn. anencephalie Betreft de vrouw van Willem Pijl.
 nr.13 Observatie van zware convulsies bij een kraamvrouw 22-08-1788 Puyt, Jacobus de observatie Bij een vrouw met ernstige convulsies verwijdde De Puyt met de hand het orificium uteri en bracht het levenloze kind met versie en extractie ter wereld. convulsies Betreft de vrouw van Jacobus van Husde in de Sint Jansgang.
nr.14 Waarneming van een verlossing bij de voeten doch daar het kind zijn billen aanbood; dodelijk voor het kind 27-08-1788 Puyt, Jacobus de observatie Meconium producerend kind in stuitligging werd aan de benen met veel moeite  geëxtraheerd. Het kind was dood. stuitligging Betreft de vrouw van Carel Francois op de Seisweg.
nr.15 Waarneming van een kwalijk gesteld bekken en daar op gevolgde zeer moeilijke verlossing 26-11-1788 Puyt, Jacobus de observatie Bijeen vrouw  met ernstig door rachitis vernauwd bekken  daalde het kind ook na 4 dagen  weeën niet in. Cranioclasie werd gedaan en het kind werd spontaan geboren, nadat de herseneneerst waren uitgeperst. Moeder overleed 10 dagen later aan endometritis. cranioclasie Betreft de vrouw van Enog Kraag. De Puyt vraagt zijn collega Negre in consult.
               
  HEEL EN VROEDKUNDIGE AANMERKINGEN OVER 1789            
nr.1 Waarneming van een haemorrhagia interna bij een zwangere vrouw 10-01-1789 Puyt, Jacobus de observatie Beschrijving van een ernstige intra-uteriene bloeding, die na de geboorte van het dode kind en de placenta ophield. haemorrhagie  Betreft de vrouw van Mons. Nic Bos.
nr.2 Waarneming van een moeilijke verlossing daar het kind zijn arm aanbood; met instrumenten gered 24-01-1789 Puyt, Jacobus de observatie Omdat een bevalling waarbij twee armen uitgezakt waren en verdere ingrepen niet lukten en de bevalling niet vorderde opende De Puyt de buik van het kind en haalde de ingewanden van buik en norstholt uit. Het kind werd toen uiteraard dood, geboren. voorliggende arm Betreft de vrouw van Anth. Blik.
nr.3 Waarneming van een gekwetste arteria radialis 16-02-1789 Puyt, Jacobus de observatie Een bloeding uit de Arteria radialis, die al 10 dagen duurde en met een tourniquet werd beheerst werd door De Puyt met agaricus verbonden. De bloeding hield op. doorgesneden arteria radialis Betreft Marinus Adamse te Straadskerke.
nr.4 Waarneming van een omgekeerde baarmoeder: uterus inversus 10-06-1789 Puyt, Jacobus de observatie Een vrouw waarbij er een inversio uteri plaats vond bloedde veel. De Puyt duwde de uterus met een in olie gedrenkt lapje over zijn hand voorzichtig terug. De vrouw overleed een uur later. uterus inversus Betreft de vrouw van Mons. Wagenaar in de Nieuwstraat.
nr.5 Waarneming van een haemorrhagie bij een hoog zwangere vrouw 12-06-1789 Puyt, Jacobus de observatie Ernstige bloeding door placenta praevia. Kind werd door versie en extractie en forceps op het nakomend hoofd geboren. Het was dood. placenta praevia Betreft de vrouw van Marten Peek.
nr.6 Waarneming van een vrouw in convulsien spoedig door de verlossing gered 23-06-1789 Puyt, Jacobus de observatie Bij een vrouw die durante partu convulsies kreeg verloste De Puyt haar van een dode dochter. De convulsies stopten direct hierna. convulsies Betreft de vrouw van mr. Johannes Huisman.
nr.7 Waarneming van een gekwetste slagader door drukking gestild 27-06-1789 Puyt, Jacobus de observatie Een brede al 4 dagen bloedende wond op de wang werd door De Puyt behandeld met agaricus met een drukverband. bloedende slagader Betreft de zoon van de weduwe Blok te Vlissingen, oud 17 jaar.
nr. 8 Waarneming van een Ruptio Uteri of verbrekinge van de baarmoeder 4-08-1789 Puyt, Jacobus de observatie Vrouw stierf na een langdurige partus volgens De Puyt aan een ruptio uteri. Hij meende dat dit te voorkomen zou zijn geweest als meer aderlatingen mogelijk waren geweest. Wegens dikte van de vrouw en dunne vaten lukte dat niet goed. ruptio uteri Betreft de vrouw van Mons. Johan van Groenewegen.
nr.10 Waarneming van een geschote wond en daarop gevolgde amputatie van de hand 8-09-1789 Puyt, Jacobus de observatie Patient hield zijn hand voor de mond van een kanon toen het werd afgeschoten. De hand was geheel vebrijzeld.De A. radialis werd afgebonden Amputatie van de resten en verband. De wond genas redelijk goed maar de 10e dag overleed hij geteisterd door spasmen (tetanus?). schotwond; amputatie hand; tetanus Betreft Abram Zeeberg.
nr.11 Operatie van een hernia incarcerata en gedane operatie 27-08-1789 Puyt, Jacobus de observatie Uitgebreid verslag van het verloop van een hernia incarcerata. De vrouw overleed na 14 dagen. hernia incarcerata Betreft Sibilla van Rosendaal, oud 56 jaar.
nr.12 Waarneming van een verlossing die met de forceps volbracht is 26-12-1789 Puyt, Jacobus de observatie Bij een vrouw met een door rachitis vernauwd bekken werd tweemaal geprobeerd haar met de forceps van Levret te verlossen. Dit lukte niet. Toen werd het hoofd met de hoofdboor geopend, de hersenen verwijderd en daarna werd het dode kind met de forceps van Smellie geboren. forceps van Levret en Levret; cranioclasie Betreft de vrouw van Hermanus France, wonende in de Spuijstraat.
               
  HEEL EN VROEDKUNDIGE AANMERKINGEN OVER 1790            
nr.1 Waarneming van een verlossing van tweelingen, waarvan de eene de uitgang van de andere belette 25-01-1790 Puyt, Jacobus de observatie Bij een tweeling bevalling lag het eerste kind in stuitligging. Het hoofd wilde niet volgen, daar het hoofd van het tweede kind inde weg zat. Het nakomend hoofd werd met de forceps van Smellie geboren. Het tweede kind volgde spontaan. Beide kinderen waren dood. tweelingen; forceps van Smellie Betreft de vrouw van Lourus Warre.
nr.2 Waarneming van een ruptio vaginae met dodelijk gevolg 6-03-1790 Puyt, Jacobus de observatie Een kind in stuitligging werd met moeite na manuele correctie geboren. De placenta bleef achter. Bij manuele verwijdering bleek er een gat in de vagina te zitten. Vrouw overleed kort er na. ruptio vaginae; vrouw dood Betreft een zekere vrouw aan de Vlissingse weg.
nr.3 Waarneming van een verlossing daar het kind met zijn aangezigt voorkwam met de forceps gered 6-03-1790 Puyt, Jacobus de observatie Een kind in aangezichtsligging werd met de forceps van Smellie geboren. aangezichtsligging; forceps Betreft de vrouw van de Jood N.N. Content.
nr. 4 Waarnemingvan een aneurisma spurium en operatie op dezelve 12-06-1790 Puyt, Jacobus de observatie Uitgebreid verslag van het succesvol behandelen van een aneurysma van de arteria radialis. aneurisma spurium arm Betreft Rokus van Walsen, oud begin 20 jaar.
nr.5 Waarneming aangaande een gewonde slagader aan de voet 1790 Puyt, Jacobus de observatie   wond slagader voet  
nr. 6 Waarneming van een aangezichtsligging en met de forceps gered 1790 Puyt, Jacobus de observatie   aangezichtsligging; forceps  
nr.7 Waarneming van een vergeefsche applicatie van de forceps  die echter ten tweede maal slaagde 1790 Puyt, Jacobus de observatie   forceps Smellie  
nr. 8 Waarneming van een verlossing daar de dood op volgde door een zwaare hemorrhagie 1790 Puyt, Jacobus de observatie   haemorrhagie; dood vrouw  
nr. 9 Waarneming van een ongemeen vastzittende placenta 1790 Puyt, Jacobus de observatie   vastzittende placenta