Kort Verhaal van een geweldig oproer voorgevallen binnen Middelburg in Zeeland van Vrijdag 29 junij

Dijken en dammen

De Dorestad-tremisses

Plunderingen in Middelburg in 1787

Een kostbaar kleinood

Vier Romeinse oudheden

Semen sabadillies

Zeeonderzoek vanuit een houten keet

De Chinese wolhandkrab, nieuw voor Zeeland in 1934

Zeewater in Middelburg

Londen in 1790/1791

Een bijzonder geweifragment

Vogels uit de Noordelijke IJszee

Schelpen als decoratie

Een wespennest uit Westkapelle

Reisje over de Surinamerivier in 1816