Transcriptie Batakschrift

Een bijzondere koperen plaat

Goud & tranen

Geleerd buffetheer

Kien & conservatief

IJdele onschuld

Een fiets

Kettingen van de Middelburgse galg

Overgave van Middelburg 1944

Spotdicht op het gezantschap naar Engeland in 1695

Bescheiden kasteelvrouwe

Bestendig bestuurder

Weeklacht van het stoomjacht Stad Middelburg

Nederlands-Belgische vereniging van vrienden van de medaille als kunstwerk

Zeeland gekend uit Zijne Munten en Gedenkpenningen

Jan Wier als bestrijder van het bijgeloof