Vroedschapspenningen

Jeugdboeken

Muziek

Antieke munten

Nehalennia

Waardepapier

Grafelijke munten

Karolingische munten

Merovingische munten

Sceatta's

Tremisses

Schelpen

Prijspenningen

Insignes en medailles

Historiepenningen

Rekenpenningen

Gildepenningen

Archief Zeeuws Genootschap

Prijsbanden

Zeeuws Genootschap

Streekdracht

Munten

Kunst en kunstnijverheid

Collectie M. Sprenger

Collectie C.J.M. Nagtglas

Collectie J.R. Vos

Handschriften

Land- en zeezoogdieren

Gesteenten en mineralen

Zegels en stempels

Volkenkundige voorwerpen

Ouderwetsche Kamer

Beschermd Erfgoed

Boeken

Naturalia

Steenen Kamer

Historische voorwerpen

Oudste collectie

Archeologie

Zelandia Illustrata

Reeks van voorname mannen