De historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata is de oudste en grootste verzameling kaarten, prenten, tekeningen, prentbriefkaarten, glasnegatieven, foto’s en dia’s betreffende Zeeland.

Met het aanleggen van de atlas is een begin gemaakt in de achttiende eeuw. Jacob Verheye van Citters kocht in 1782 het Zeeuwse deel uit deze atlas. De zoon van Verheye verkocht de atlas in 1863 voor 1200 gulden aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. De atlas bevatte toen circa 3000 nummers. De collectie bleef groeien en heeft door aankopen en schenkingen thans, in 2019, een omvang van ruim 25.000 nummers. Het Genootschap heeft de atlas ondergebracht en in beheer gegeven aan het Zeeuws Archief te Middelburg.

Een groot deel van de Zelandia Illustrata is gedigitaliseerd en via de website van het Zeeuws Archief te raadplegen. Het materiaal geeft een veelzijdig beeld van het steeds wisselende gezicht van Zeeland vanaf de zestiende eeuw tot heden.

 

Filter op

Of filter op een specifieke datering
Maak uw keuze of zoek een periode
Maak uw keuze of zoek een verworven van
Maak uw keuze of zoek een vervaardiger
Maak uw keuze of zoek een materiaal
Maak uw keuze of zoek een vindplaats

Portret Godewardus Vrolikhert

Zinnebeeldig monument Antoni van der Woordt

Zinnebeeldig monument Jan Willem van Sonsbeeck

Portret Johannes Wier

Zee-insecten stranden van Walcheren

Zee-insecten aan de zeewieren op strand Walcheren

Tabernakel

Portret Joan Coenraad Brandt