Het project Collectie Online is tot stand gekomen dankzij een subsidie van de Stichting Dioraphte.

Het KZGW dankt zijn bruikleennemers voor het beschikkingstellen van beeldmateriaal voor deze website.

 

Zeeuws Archief Dioraphte
Postbus 255, 3300 AG, Dordrecht
https://www.dioraphte.nl/
Zeeuws Archief Zeeuws Archief
Hofplein 16, postbus 70, 4330 AB Middelburg
tel. 0118-678800
info@zeeuwsarchief.nl

Zeeuwse Biliotheek ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg
tel. 0118-654000
info@dezb.nl

Zeeuws Erfgoed Erfgoed Zeeland 
Het Schuitvlot, Looierssingel 2, 4331 NK Middelburg
tel. 0118-670870
info@erfgoedzeeland.nl

Zeeuws Museum Zeeuws Museum
Abdij, postbus 378, 4330 AJ Middelburg
tel. 0118-653000, fax 0118-653099
info@zeeuwsmuseum.nl

Zeeuws Museum Zeeuws maritiem MuZEEum
Nieuwendijk 11, 4381 BV Vlissingen
tel. 0118-412498, fax 0118-430307
info@muzeeum.nl

 

 

Oproep:
Aan alle auteurs en fotografen die artikelen of foto’s hebben gepubliceerd die opgenomen zijn in Tijdschriftenbank Zeeland (http://www.tijdschriftenbankzeeland.nl ). Mocht u bezwaar maken tegen publicatie van uw artikelen of foto’s in Tijdschriftenbank Zeeland, dan kunt u dit kenbaar maken aan de ZB.