Verzamelingen Genootschap online

Op deze site is een begin gemaakt met het virtueel weer bijeenbrengen van de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap en is naast informatie over de stukken ook informatie over de schenkers te vinden.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld.

Lees verder

Begrafenispenning kleermakersgilde Middelburg

Penning kleermakersgilde Middelburg

Penning houtzagersgilde Middelburg

Penning goudsmedengilde te Middelburg

Penning fruiteniersgilde Middelburg

Penning droogscheerdersgilde Middelburg

Penning draaiers- en stoelmakersgilde Middelburg

Penning damlopers, turfkruiers en graanverkopers Middelburg

Penning chirurgijnsgilde Middelburg

Penning chirurgijnsgilde Middelburg

Penning timmerliedengilde Goes

Penning smedengilde Goes

Penning tabakverkopersgilde Aardenburg

Portret Jan Christiaan Kindermann

Speelwerk stadhuis Middelburg

VVV Middelburg

Glas vrijmetselarij

Glas vrijmetselarij

Kinderwagen

Portret Dana Viergever

Het keuren van de meekrap

Gezicht op kasteel Popkensburg

Portret Daniel Steven Schorer

Visserspink op het strand

De verschillende collecties bekijken?

Collecties