Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld.

Lees verder

Verlangen naar vrede in de Spaanse Nederlanden

Bewindvoering van Spinola in Antwerpen

Gerustheid van Zeeland

Inname van Sluis door Maurits

Inname van Sluis door Maurits

Raam Grote Kerk Goes

Gezicht op Vlissingen

Kerk van Westkapelle

Gezicht op de Campveerse toren

Brok ijzerhydroxide

Brok ijzerhydroxide

Chalcopyriet compact

Brokje chalcopyriet

Duitse kakkerlak

Doomansduim

Spinkrab

Gevlekte rog

Kolonie mosdiertjes

Ruwe boormossel

Thalassoma lunare

Puitaal

Alver

Zee-engel

Zeekat

De verschillende collecties bekijken?

Collecties