Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld met records, dossiers en filmpjes die betrekking hebben op de collectie.

Lees verder

Kaarsensnuiter

Vijzel met stamper

Domper

Kandelaar

Twee koperen kandelaars

Hof Zeewijk te West-Souburg

Tuin buitenplaats T'Huys Om

Bladzijde gildeboek Apothekersgilde Middelburg

Gildeboek Apothekersgilde Middelburg

Kaart gedeelte van de Arne

Domper

Koperen kan

Domper

Vuurtest

Stoof

Oliekan

Tondeldoos met Willem I

Tondeldoos

Tabaksdoos

Tabaksdoos met bijbelse taferelen

Tabaksdoos Jaspert Pieterse

Cijfer 3 Stoomtram Walcheren

Pijpenkomfoor

Denier

De verschillende collecties bekijken?

Collecties