Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld met records, dossiers en filmpjes die betrekking hebben op de collectie.

Lees verder

Spuisluizen Haringvliet

Tienjarig bestaan Ned. Ver. van Koophandel Brussel

Opening Suezkanaal

200 jaar vrijmetselaarsloge L'Astre de L'Orient no. 26

Aanstelling Beatrix als markiezin van Veere

Gemeente Middelburg aan het bestuur van de Godshuizen

Veertigjarig jubileum dr. A. Staverman

150 jaar Kon. Ned. Academie van Wetenschappen

Amalciem en bowlingiet

Verglaasde lava

Kwartsgeode

Geopaliseerd hout

Rozenkwarts

Fragment schaal met lijnenmotief

Fragment met vogel

Fragment van een St. Jacobskan

Fragment van een kruik met wapen

Fragment van een boerendanskruik

Hals van een baardmankruik

Hals van een kruik

Fragment met blazend puttokopje

Fragment baardmankruik

Zeeuwse bakkerijtentoonstelling

Teeken Akademie Middelburg

De verschillende collecties bekijken?

Collecties