Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Met filters kan het zoekveld worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld.

Lees verder

Waakzaamheid van Parma

Hulp van Engeland

Overgave van Antwerpen en Nijmegen 1585

Overgave van Antwerpen 1585

Gezicht op Sluis

Sleutelstukken in het stadhuis van Sluis

Zinnebeelding grafmonument Jan Nieuwenhuyzen

Bowllepel

Lepel

Zilveren beugel met haak

Naaldenkoker met ketting

Mes

Silhouet van Anthonie Hester Blaauw

Kannetje

Brief van Charles Darwin

Provinciaal Gerechtshof te Middelburg

Herinnering aan Samuel de Wind

Halsketting van de Marrons

Drinknap van de Marrons

Kam van de Marrons

Portret van Hendrik van Oordt

Eerste brief oorlogshandelingen Saksen

Gezicht in Wemeldinge

Portret van Napoleon

De verschillende collecties bekijken?

Collecties