Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Met filters kan het zoekveld worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld.

Lees verder

Murex tenuispina

Knipsel voor Gerrit Verdooren

Mannetje op een ton

Spekstenen beker

Plaquette Willem I

Westerschouwen en Kouwerkerk

Valkenisse, Zuid-Beveland

Ruïne kasteel Zandenburg

Voorgevel huis Poppenroedeambacht

Zeekust Blankenberghe Bergen op Zoom

Kerk van Kleverskerke

Brief van Samuel de Wind sr

Portret Paulus de Wind jr

Reisje naar Axel

Proeven met stinkhout

Inname van Deventer en Zutphen door Maurits

Strooipenning inhuldiging Maurits in Vlissingen

Tegenspoed in de Spaanse Nederlanden

Maurits stadhouder van Overijsel en Gelderland

Inname van Breda met turfschip

Rekenpenning Philips II

Rekenpenning rekenkamer in Brabant

Aanbieding Monster aan Maurits

Ondergang Spaanse Armada

De verschillende collecties bekijken?

Collecties