Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld met records, dossiers en filmpjes die betrekking hebben op de collectie.

Lees verder

AE 2 Constantijn de Grote RIC 240

AE 2 Constantijn de Grote RIC 153

AE 2 Constantijn de Grote RIC202

AE 2 Constantijn de Grote RIC 323

Vaderlands-historisch volksfeest Arnhem

25 jaar Directeuren van Hypotheek­banken Nederland

Scherpschutters Vereeniging Rotterdam

Incrustatie van een anker

Ammoniet

Drie versteende schelpjes

Versteende worm

Versteende worm

Kies Indische olifant

Kies van een Indische olifant

Eendenmossel

Linkeronderkaak Bos taurus met gebitselement

Kies Bos taurus

Internationaal congres voor hervorming van tolrechten

Wapenbroederschap Duitsland en Oostenrijk

250 jaar Holland Society of New York

Idylls of the King

AE 2 Constantijn de Grote RIC 229

AE 2 Constantijn de Grote RIC 341

AE 2 Constantijn de Grote RIC 479

De verschillende collecties bekijken?

Collecties