Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld met records, dossiers en filmpjes die betrekking hebben op de collectie.

Lees verder

Denier Karel de Grote

Denier Karel de Grote

Denier Karel de Grote

Denier Karel de Grote

Obool Karel de Grote

Denier Karel de Grote

Nabootsing Denier Karel de Grote

Nabootsing Denier Karel de Grote

Denier Karel de Grote

Denier Karel de Grote

Serie gravures Domburgse vondsten

Nehalenniasteen L. Festius Primus

Gravure Nehalenniasteen L. Festius Primus

Twee Nehalennia-votiefstenen

Gezicht op de Dokbrug

Gezicht op Duinvliet

Fluiter

Braamsluiper

Alk

Stormvogeltje

Schedel van een albatros

Schedel van een albatros

Denier Pepijn de Korte

Denier Pepijn de Korte

De verschillende collecties bekijken?

Collecties