Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld met records, dossiers en filmpjes die betrekking hebben op de collectie.

Lees verder

Beschrijving van Guiana

Développement de la génération du crapaud de Surinam

50-jarig bestaan Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

Derde eeuwfeest hervorming

Prins Frederik 50 jaar grootmeester vrijmetselaren

50-jarige onafhankelijkheid van Nederland

Opening Middelburgs nieuwe haven

Bamboekoker

Herstel van de prins van Oranje

Sceatta - niet gedetermineerde variant

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Opening van de Nieuwe Haven te Middelburg

Opening kanaal van Terneuzen naar Gent

Overwinning bij Palembang

Instelling Kon. Academie Schone Kunsten Antwerpen

Beëdiging grondwet te Brussel

Inhuldiging Willem I als Koning der Nederlanden

Opening eerste nationale vergadering in Den Haag

Bevel over de krijgsmacht in Zuid-Holland

Paar broekstukken

Paar broek- en klepstukken

Paar broekstukken

De verschillende collecties bekijken?

Collecties