Verzamelingen Genootschap online

Op deze site is een begin gemaakt met het virtueel weer bijeenbrengen van de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap en is naast informatie over de stukken ook informatie over de schenkers te vinden.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld.

Lees verder

Bril

Horloge

Zoutvat

Beschilderd struisvogelei

Decoratief paneel

Model van een steektrap

Model van een trap

Militair zakboekje Isaac Boes

Paspoort Isaac Boes

Aantekeningen over Middelburg

Grafschrift Johannis van der Walle

Paspoort voor Pieter Thomas

Korte aantekeningen uit de werken van Elias Luzac

Kort begrip van het Graafschap van Zeeland

Eene proeve van schrijfkunst

Pruik met standaard

Fluitspelende bacchant

Muntenkast

Twee dekselvazen

Vijzel

Vuurscherm

Bokaal gezicht op Amsterdam

Bokaal heerlijkheid van Vrijbergen

Haardsteen

De verschillende collecties bekijken?

Collecties