Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld met records, dossiers en filmpjes die betrekking hebben op de collectie.

Lees verder

Haliotis asinina

Conus miles

Strombus (Euprotomus) aurisdianae

Conus radiatus

Restauratie Bank van Lening Middelburg

Buitentuin Sociëteitsgebouw Noordbolwerk Middelburg

Plan voor een fort bij Bath

Vroedschapspenning ’s Hertogenbosch

Schutterspenning Leiden

Wijnpenning Utrecht

Portret Jan Albert Schuurman

Hanger en schijf van opaal

Drie stukjes opaal

Stukje geslepen granaat

Ovaal stukje chrysoliet

Vier stukjes agaat

Twintig schijfjes mosagaat en een schrapertje

Schijfje mosagaat

Veertien schijfjes agaat

Confrérie van Sint Joris Zierikzee

'Eendracht maakt macht' Veere

AE 2 Constantijn de Grote RIC 230

Twee Chinese laadjes met armbanden

Pedang in schede met zilveren banden en hoornen mondstuk

De verschillende collecties bekijken?

Collecties