Verzamelingen Genootschap online

Op deze site is een begin gemaakt met het virtueel weer bijeenbrengen van de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap en is naast informatie over de stukken ook informatie over de schenkers te vinden.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld.

Lees verder

Scheepsmodel Johan van Oldenbarnevelt

Serviesgoed Nieuwe Visscherij

Grafzerk Mayken Boudins

Dukaat 1586-1659

Dubbele dukaat 1673-1717

Dubbele dukaat 1645-1673

Halve Leicester nobel 1587-1595

Nobel 1583-1585

Rozenobel z.j.

Statenduit z.j.

Oord z.j. (Statenoord)

Halve Philipsdaalder 1580-1581

Philipsdaalder 1580-1581

Halve Bourgondische kruisrijksdaalder

Zelfportret Zacharias Blijhooft

Sigarenkoker

Portret van Anthonie van Deinse

Portret van Jacob van Citters

Portret van Josina Parduyn

Portret Aernout van Citters

Portret Marinus Verbrugge

Portret Eduard Fokker

Portret Gerardus Jacobus Ackermans

Portret Marius Fokker

De verschillende collecties bekijken?

Collecties