Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld met records, dossiers en filmpjes die betrekking hebben op de collectie.

Lees verder

Denier Chalon-sur-Saône

Merovingische denier

Denier Chalon-sur-Saône

Sceatta Ster van David

Plåtmynt ½ daler Zweden

Plåtmynt ½ daler Zweden

Bord Willem V te paard

Herinneringsbord beleg van Middelburg 1574

Kwispedoor

Vijf kommen

Lange Rygh-veter

Plattegrond Waalse Kerk

Grafkelder in de Waalse Kerk

Grafzerk Anna Bontia

Portaal in de Oude of St. Pieterskerk

Kopie van een charter uit 1389

Grafmonument Johannes Boreel

Tekstbord met de artikelen des Geloofs

Gevel en gevelsteen Huis Hoogelande

Grafzerk Jacob Simonsz Magnus

Grafmonument Jaques de Maldere

Wapenbord Paulus van de Perre

Grafmonument Jan van Berghem

Gevel en kelder Huis Domburg

De verschillende collecties bekijken?

Collecties