Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld met records, dossiers en filmpjes die betrekking hebben op de collectie.

Lees verder

Vrede van Rijswijk

Kaurischelpen (slavengeld)

Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaensche Gewesten

Fort St. George

Boheemse kralen

Brussel door de Fransen gebombardeerd

Inneming Namen door Willem III

Terugkeer Willem III te ’s-Gravenhage

Gezicht op Rammekens

Gezicht op rede en fort Rammekens

Gezicht op Rammekens

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Sceatta Serie E, Stekelvarken/F

Sceatta Serie E, Stekelvarken/E

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Sceatta Serie E, Stekelvarken/E

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Kroning van Willem III en Maria Stuart

Aankomst Willem III in Engeland

Vrede Zweden en Denemarken, huwelijk Karel en Ulrika

De verschillende collecties bekijken?

Collecties