Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld met records, dossiers en filmpjes die betrekking hebben op de collectie.

Lees verder

Borduursel met poes

Geborduurde verjaarswens

Merklap met poortgebouw

Merklap met een huis

Merklap opgebouwd uit ruiten

Merklap met wapen van Middelburg

Merklap C.C. Messue

Borduurwerk Sarah Dieleman

Stoplap L.I. van Hoorn

Stoplap met merklapmotieven

Stoplap Alida Kerssen

Stoplap I.M. van de Broecke

Seleniet

Stenige omkorsting

Kalksteen

Slagorde vloot stadhouder Willem III

Vingerlid

Portret Isaak Dignus Fransen van de Putte

Brok gips

Plak gips

Vezelig rood hematiet

Twee stukjes ijzerhydroxide

Brokje ijzerhydroxide

IJzerhydroxide

De verschillende collecties bekijken?

Collecties