Verzamelingen Genootschap online

Op deze site is een begin gemaakt met het virtueel weer bijeenbrengen van de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap en is naast informatie over de stukken ook informatie over de schenkers te vinden.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld.

Lees verder

Huis Barbistein en R.K. kerk te Heinkenszand

Maalsteen, fragmenten

Leerresten

Kralen

Pijp

Avondmaalsbeker

Breitobbetje Betje Wolff

Kluwenbakje Betje Wolff

Passerdoos

Paar schaatsen

Rammelaar

Gedenkzuil Frederik Willem Hugenholtz

Zegenwens Bonaventura Johan Turcq

Portret Susanna Maria van Pere

Portret Cornelis Kien

Portret Pieter Louwerse

Portret Johannes ab Utrecht Dresselhuis

Portret Jacobus Paulus van der Bilt

Portret Willem Anthonie Ockerse

Portret Martinus Holtzhey

Portret Pieter Paulus

Oorijzer met krullen

Paar mutsenspelden

Paar mutsenspelden

De verschillende collecties bekijken?

Collecties