Verzamelingen Genootschap online

Op deze site zijn de verschillende collectieonderdelen van het Zeeuws Genootschap virtueel weer bijeengebracht. Naast informatie over de objecten, die uit alle hoeken van de wereld komen (zie Wereldkaart) zijn ook nadere gegevens over de schenkers (Personen) te vinden. In de Dossiers wordt dieper op de objecten ingegaan. Er kan op objecten, namen of titelwoorden worden gezocht, maar ook op Collecties. Binnen die collecties kan het zoekveld met behulp van filters worden verkleind.

In totaal bezit het Zeeuws Genootschap circa 250.000 objecten verdeeld over verschillende collecties die in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel verwerkt.

In de komende jaren zal deze database steeds verder worden aangevuld met records, dossiers en filmpjes die betrekking hebben op de collectie.

Lees verder

Kaart van de rivier Demerary

Kaart van de Berbice

Twee bekers

Acht borden

Kop en schotel

Portret van een predikant

Denier

Denier

Denier Clermont-Ferrand

Sceatta Serie D/2c

Gedenkbord Van Delen

Noorddam- of Veersepoort

Gevelsteen opening nieuwe haven

Grafmonument Isaac Hurgronje en Johanna van Dishoeck

Toelichting schenking archeologische voorwerpen

Grafzerk Mari Jacobs, Albert Pietersz van de Gracht e.a.

Grafzerk Godevaert van Nederhove e.a.

Grafzerk Christoffel Jacobsz van Campen

Grafzerk Godefridus Zurbach

Grafzerk voor Willem Cazimier

Plattegrond kerk van Arnemuiden met zerken

Kerk van Baarsdorp

Doopvont uit 's Gravenpolder

Portret Gerard van Citters

De verschillende collecties bekijken?

Collecties