De collectie zegels en stempels ontstond aan het begin van de negentiende eeuw, toen de belangstelling voor de geschiedenis van het vaderland sterk toenam. Zowel stempels als afdrukken op papier en in lak, gips en was kregen nu een plaats in het genootsschapsmuseum. De eerste afdruk in was – van een zegel van graaf Willem I uit 1218 - werd geschonken in 1817. Helaas is deze niet meer in de collectie aanwezig. Ook een afdruk van het oudste zegel van St. Anna ter Muiden ging verloren. Wel bewaard bleef het loden zegel van paus Alexander IV dat vice-president Samuel de Wind in 1852 aan het genootschap presenteerde.

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de collectie uitgebreid dozen vol uitgeknipte afdrukken en allerlei zegelstempels. Het ging daarbij zowel om kleine zilveren en koperen exemplaren van particulieren, als om in ongebruik geraakte gemeentelijke stempels uit de Franse tijd.

Deze kleine verzameling met stukken die dateren uit de dertiende tot en met de twintigste eeuw is deels in het Zeeuws Archief (toegangsnummer 195.4) en deels in het Zeeuws Museum te vinden.

 

Filter op

Of filter op een specifieke datering
Maak uw keuze of zoek een periode
Maak uw keuze of zoek een verworven van
Maak uw keuze of zoek een vervaardiger
Maak uw keuze of zoek een materiaal
Maak uw keuze of zoek een vindplaats

Ontwerp prijspenning Zeeuws Genootschap

Stempel 2e Bataillon van de Schutterij

Zegelstempel Mairie de Hoogelande

Zegelstempel familie Herdewijn

Stempel 1e Bataillon Schutterij van Zeeland

Zegelstempel Pieter Ianse Dekker

Lakcachet

Cachet familie Boudaen