Gemeentebestuur van Middelburg

Specificaties

 •  
  Geschenken

  1816: de doode arend welke gedurende een reeks van jaren in het arendshok in leven was
  1861-1863
  : 21 Middelburgse gildepenningen, GM0793, GM0868, GM0810, GM0805, GM0768, GM0827, GM0786, GM0742, GM0822, GM0834, GM0764, GM0812, GM0852, GM0736
  1885: gipsafgietsels van ornamenten op de klokken van het stadhuis, G2519
  1886: gipsafgietsels van ornamenten in de woning van de Commissaris van de Koning in de Abdij, G2515
  1894: een met zilver afgezette Middelburgse Naamwijzer van 1751 
  1926: rond zilveren penningdoosje, G1890
  1927: diverse aardewerk vondsten in Middelburg, 784-2, 767-11
  1940: gaaf aardewerken potje, gevonden op de Haringplaats, G3439
  spreeuwenpot, gevonden Lange Noordstraat, G3428
  kannetje gevonden langs de Domburgse watergang, G3450-02
  1944: [bruikleen]
  penning Middelburgse boekdrukkersgilde 1631, GM0729
  proefpenning Middelburgse boekdrukkersgilde model 1679, GM0727
  penning Middelburgse broodbakkersgilde 1656, GM0743
  penning Middelburgse kruideniers- en apothekersgilde 1619, GM0784
  penning damlopers, turfkruiers en graanverkopers te Middelburg, GM0756
  penning Middelburgse schippers- of St. Rochusgilde 1675, GM1825
  twee penningen van het Middelburgse smedengilde 1690, GM0832, GM0833
  penning Middelburgse vettewariersgilde 1698, GM0854
  penning van de draaiers en witwerkers te Middelburg 1709, GM0760
  penning van het wijnheren- en biertappersgilde te Middelburg, GM863
  penning van de schoenmakers en huidevetters te Middelburg 1662, GM0820
  penning van het Middelburgse kuipersgilde 1640, GM0790
  penning van het Middelburgse chirurgijnsgilde 1756, GM0753
  penning van het bontwerkers- en pruikmakersgilde te Middelburg 1718, GM0735
  twee brandspuitpenningen van de VOC Middelburg, GM0916, GM0920
  gildepenning Confrerie St. Sebastiaan Middelburg 1628, GM0875
  gedenksteen Jacob Lantsheer 1752, G2849
  twee zilveren begrafenisschilden schippersgilde 1732, G1785, G1851
  koperen begrafenisschild stoelenmakersgilde 1629, G1962
  drinkglas met het wapen van Tholen, G2445
  koperen stadsstempel, GM1486
  theeservier wijnheeren- en biertappersgilde te Middelburg, G2242

Gerelateerd

Jacobakan

Drinkglas Tholen

Proefpenning Boekdrukkersgilde

Penning Bontwerkers- en pruikmakersgilde Middelburg

Penning Broodbakkersgilde Middelburg

Eerste begrafenis in de Oostkerk

Penning Damlopers, turfkruiers en graanverkopers Middelburg

Penning Fruiteniersgilde Middelburg

Penning Houtzagersgilde Middelburg

Penning Kruideniers- en apothekersgilde Middelburg

Penning Kuipersgilde Middelburg

Begrafenisschild Schippersgilde Middelburg

Penningdoosje

Strafblokken Burgerweeshuis

Theeservies Wijnheren en Biertappers Gilde

R├ęchaud

Spreeuwenpot

Wisselbank Middelburg

Gipsafgietsels ornamenten Abdij

Gedenksteen Jacob Lantsheer

Steenarend, Aquila chrysaetos

Papkom

Inktfles

Ornamenten klokken stadhuis Middelburg

Brandweerpenning VOC Middelburg

Brandweerpenning Middelburg

Brandweerpenning Middelburg

Brandweerpenning Middelburg

Brandweerpenning Middelburg onderbrandmeester

Brandweerpenning Middelburg brandmeester

Brandweerpenning Middelburg onderbrandmeester

Presentiepenning brandweer Middelburg

Brandweerpenning Middelburg brandmeester

Brandweerpenning Middelburg groep A

Brandweerpenning Middelburg groep B

Penning Kuipersgilde Middelburg

Penning Makelaarsgilde Middelburg

Penning Makelaarsgilde Middelburg

Penning Oude-kleerkopersgilde Middelburg

Penning Oude-kleerkopersgilde Middelburg

Penning Schoenmakersgilde Middelburg

Penning Smeden- en blikafslagersgilde Middelburg

Penning Waagwerkers- of balanskinderengilde Middelburg

Penning Zijde-, wol- en lakenkopers Middelburg

Draagpenning veldwachter Middelburg en ambacht

Fragment bordje met windhond

Bord