Hendrik Karel Persant Snoep

Wolphaartsdijk 1843-Kapelle 1913
Genees-, heel- en verloskundige

Specificaties

 • Lid
  1886-1913
 •  
  Geschenken

  1883: gouden dukaat van Spanje
  gouden reaal van Gelderland
  halve gouden reaal van Holland
  Philipsdaalder van Gelderland
  halve Philipsdaalder van Gelderland
  vijfde Philipsdaalder van Brabant
  Engelse groot uit de tijd van Elisabeth
  1885: twee kannetjes met munten, 825-5, 825-6
  1885-1893: een kuiken met Polymelie of dubbel lijst
  1886: enkele schelpen
  fragment van een uit hout geweven stof uit Otaheite
  1889: tekening strafstenen, ZI-II-1354
  Middelburgse brandspuitpenning
  Vlissingse schutterspenning, GM0894
  haardsteen, G3361
  28-stuiverstuk van Kampen, zilver
  1890: vijzel uit 1569
  1894: houtsnijwerk, G2254
  tekening door P. de Wind geopereerde blaassteen
  Latijns receptenboek 1760
  romeinse munt Crispina Augusta, brons
  1759 kwartgulden van Holland
  1780 duit van Holland
  franse munt van Karel VII
  deux sous, 1793 An II Rep. francaise
  1807 dreiling van Hamburg
  turkse koperen munt
  afgesleten muntstuk van Amerika
  zes Neurenberger rekenpenningen, GM2257
  aarden pijpje uit Reimerswaal
  1895: paar zilveren gespen, G1389
  mortier
  1897: zilveren koningsschild, G1834
  zilveren lodereindoosje
  fragment grafmonument De Perponcher (geretourneerd)
  penningen Johan Willem Friso en echtgenote
  penning op de verheffing van Willem IV tot stadhouder, GM1055
  penning 1765 op het overlijden van Maria Louise, GM1074
  Zuid-Bevelandse schelphoed met eigenaardig stroo
  een doek
  twee prenten onthoofding Van Oldenbarnevelt
  vondsten uit de Luyxberg
  muntgewichtdoosje, G2712
  1795 guinea van George III
  1903: 4 foto's van Zuid-Bevelandse boeren en boerinnen, ZI-III-0942, -0943, -0944
  foto gezicht op Kattendijke, ZI-II-1559
  drie foto's van Kapelle, ZI-III-0977 a en b
  foto dorpsgezicht te Schore, ZI-II-1643

 • Vervaardiging Records
 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Jan Persant Snoep en Jacoba Cornelia Hazelhof. Trouwde Zierikzee 1874 met Petronella Catharina Martina Geertruida Paulus en Middelburg 1898 met Anna Gravestein.

Gerelateerd

Mosterdpot met oor

Kan, fragment

Faliehaak

Twee consoles

Muntgewichtdoos Jan Caen

Haardsteen met twee gekroonde hoofden

Koningsschildje

Twee mannen aan het wannen

Boer in Zuid-Bevelandse dracht

Meisje in Zuid-Bevelandse dracht

Vrouwen en kinderen uit Kapelle

Twee strafstenen, gemeentehuis Baarland

Overlijden Maria Louisa van Hessen Kassel

Neurenberger rekenpenning

Aanstelling Willem IV als erfstadhouder

Muntgewicht 1 ecu Frankrijk

Muntgewicht 4 escudo Spanje

Muntgewicht 1 Brabantse kroon Nederlanden

Confrérie van de Edele Busse Vlissingen

Twee vrouwen bij een waterput

Gezicht op Kattendijke

Dorpsgezicht in Schore

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #