Henri Tak

Middelburg 1844-1910
Rentmeester, administrateur in assurantiën en lid der firma J.A. Tak & Co., lid van de oudheidkundige commissie van het Genootschap

Specificaties

 • Directeur
  1877-1910
 • Functie
  Bestuurslid
 •  
  Geschenken

  1885-1893: 1855 gulden van Willem III, zilver
  1885-1897: portret van Hermannus Faukelius, ZI-IV-0370
  1886: zes schotels Delfts aardewerk
  1888: twee zilveren naaldenkokers, G1180
  1890: twee gouden tientjes 1875 en 1876
  zilveren en bronzen medaille overlijden Willem III
  1891: kaart indijking Leendert Abrahampolder
  kaart polders oud en nieuw Noord-Beveland met Colijnsplaat
  kaart polder Nieu Wissenkerke en Out Campen [verbrand 1940]
  schets van de heerlijkheid Wissekerke [verbrand 1940]
  uittreksel kadastrale plans sectie P. Wissekerke, ZI-I-1519
  kaart van de Jacoba Polder, ZI-I-1506
  kaart van de polder Onrust [verbrand 1940]
  kaart Heer Jans Polder [verbrand 1940]
  kaart indijking Soelekerkepolder, ZI-I-1515
  kaart schorren voor de Jacobapolder, ZI-I-1508
  kaart Camperlandsche en Spiering Schorre, ZI-I-1513
  kaart Camperlandsche en Spiering Schorre, kleiner, ZI-I-1512
  kaart schorren en kreken van het Schenge tot de Schelde, ZI-I-1475
  1850 dubbele gouden negotiepenning Willem III
  1892: twee kroonpijpen, G2202
  enige brochures
  portret van jhr mr J.G. Schorer, ZI-IV-0801
  1893:bijbel van Basnage, G2415
  schoolreglement 1655
  drie prenten met boerinnekostumen, ZI-III-0918
  het gewezen huis op Poppenroede ambacht, tekening, ZI-II-0773
  tekening wapen fam. Dusseldorp de Superville, ZI-III-0641
  kaart van het vaarwater van de Peuye tot voorbij Cattendijke 1750
  kaart heerlijkheid Vrijberghe 1818 [verbrand 1940]
  kaart van een deel van het 4e district beoosten Schuddebeurs
  kaart van het eiland van Cadzand [verbrand 1940]
  tekening graftombe familie Schorer uit de Oude Kerk
  portret Dan. Joh. Radermacher
  portret Eversdijk
  1894: kerkbriefje
  drie tekeningen van Duinbeek door J. Arends
  tekening hek Westhove, ZI-II-0824
  tekening ruïne Zandenburg, ZI-II-1139
  tekening Wisselbank Middelburg
  prent Oostkapelle
  1896: kogel gevonden in Domburg
  1897: portret van Cassander, ZI-IV-0503
  afbeelding tuin van de Venne, ZI-II-0758
  twee bekers bakkersgilde Veere, G2444, G02-011
  negen tekeningen van Bulthuis, ZI-II-1653b
  portret Petrus Gribius, ZI-IV-0410
  portret Josua van Iperen, ZI-IV-0469
  portret van Jan van Miggrode van Houbraken, ZI-IV-0649a
  notulen vergadering Oostkerk 1795, ZA, 33.1 inv.nr. 868
  handschrift loop der stromen Walcheren, Hs 5033
  Z. Heyns, Nederlantschen Landtspiegel, 1117 D 27
  tekening Valkenisse J. Stellingwerff, ZI-II-1649
  tekening Capelle in Duyveland 1630 Stellingwerff, ZI-II-1809
  't Dorp St. Laurens, Bulthuis, ZI-II-0958
  1898: 35 penningen en penningplaten m.b.t. troonsbestijging koningin Wilhelmina, GM1125, GM1129, GM1131, GM1137-1139, GM1146
  1904: kaart van de Generale Prins Willempolder, ZI-I-719
  1907: pijpekas, G2166
  sigarenkoker, G2121
  schilderij Vlissingse Poort, J.F. Schütz, G1680
  Romeins kannetje, 790-10
  koperen vijzel
  tabaksdoos met zeemeter
  tondeldoos met vuurslag
  pijpesleetje
  plattegrond van kasteel Popkensburg
  1908: pistool met vuurslag, G0422
  een koperen mortier van 1862
  een koperen vijzel met jaartal 1662
  een tondeldoos met vuurslag
  1909: een aarden kannetje in Rome opgegraven
  1910: houten tabakspot, G2101

 • Publicaties

  Encyclopedie van Zeeland III, 155

 • Extra informatie

  Zoon van Pieter Dumon Tak en Maria Catharina Sara Benteijn. Hij bleef ongehuwd en woonde Korte Burg D 9/10 in Middelburg.

Gerelateerd

Kruikje

Bokaal Bakkersgilde Veere

Gezicht op de Vlissingse Poort

Sigarenkoker

Pijpekas

Twee kroonpijpen

Tabakspot

De loop der stromen om Walcheren

T Groot Waerelds Tafereel

Portret Jacob Guilielmus Schorer

Vuurslag

Gezicht in Wemeldinge

Naaldenkoker met ketting

Voorgevel huis Poppenroedeambacht

Ruïne kasteel Zandenburg

Valkenisse, Zuid-Beveland

Generale Prins Willempolder

Kaart Soelekerkepolder

Kaart schorren Jacobapolder Noord-Beveland

Kaart schor Kamperland en Spieringschor

Aanvaarding van de regering door Wilhelmina

Officiële inhuldigingspenning Wilhelmina

Inhuldigingspenning buitenlandse journalisten

Gedenkpenning inhuldiging Wilhelmina

Inhuldigingspenning Wilhelmina (prijspenning)

Gedenkplaat inhuldiging Wilhelmina stad Amsterdam

Inhuldiging Wilhelmina

Wapen familie De Superville

Den Nederlandtschen landt-spiegel

Gezicht in Sint Laurens

Portret van Hermanus Faukelius

Portret Jan van Miggrode

Een Arnemuidse vissersvrouw

Hek en oprijlaan kasteel Westhove

Uittreksel kadastrale plans Wissenkerke

Kaart van de Jacobapolder

Kaart verkaveling Soelekerke- en Spieringpolder

Portret Georgius Cassander

Portret Petrus Gribius

Kaart van het Schengen tot aan de Schelde

Portret Josua van Iperen

Notulen volksvergadering 1795