Jacob Benedictus Blindenbach

Aardenburg 1821-1908
Boekhouder, instrumentmaker

Specificaties

 •  
  Geschenken

  1863: een medaille met borstbeeld van Willem I gegoten uit bomscherven, G2910
  1878: stempel van de maire d'Eede, Zeeuws Archief, toeg. 195.4, inv.nr. 72
  1892: een matten doosje
  een gewichtdoosje voor goud, G2722
  1900
  : zes grafzerken in de kerk van Aardenburg door hem zelf getekend, ZI-II-2166
  1902: (familie Blindenbach) een op zijde gedrukt vers op Johannes Willemsen, G0841
  kledingstukken en een sprei afkomstig van grootmoeder Blindenbach
  1906: publicatie betreffende de jaarmarkt te Groede uit 1661
  1908: plattegrond van het voorgedeelte van de St Bavokerk te Aardenburg
  acht uit paarlemoer gesneden schilderijtjes, G2619

 • Vervaardiging Records
 • Extra informatie

  Zoon van François Adriaan Blindenbach en Johanna Adriana Evers. Hij trouwde Oostburg 1856 met Louisa Henrietta Callenfels. Aantekeningen voor een necrologie in Archief KZGW, inv.nr. 34 scan 05-054.

Gerelateerd

Grafzerken Sint Bavo Aardenburg

Muntgewichtdoos Jacob de Neve

Plaquette Willem I