Jan Adriaan Frederiks

Middelburg 1849-Den Haag 1931
Architect en aannemer, conservator geschiedkundige voorwerpen en zeldzaamheden, de ouderwetsche kamer, de steenen kamer en fossilia, secretaris oudheidkundige commissie van het Genootschap en architect van 's Genootschaps gebouw

Specificaties

 • Lid
  1884-1931
 • Functie
  Conservator, bestuurslid
 •  
  Geschenken

  1881: haardplaat Caritas G2547
  1882: foto's Grote Kerk Veere, ZI-II-1092
  foto's Rijkskweekschool Middelburg, ZI-II-0684
  foto internationale bedijkingswerken Zwin, ZI-III-0331
  getekende kaart van de Westkapelse zeedijk
  1882-1884: twee tinnen kandelaars, G1995
  een houten el, G2267
  1885: een tekening van Perkois voorstellende een gezicht op de zaagmolens onder Nieuw- en St. Joosland, ZI-II-0785
  een afbeelding van het afgebroken Arsenaal te Veere. ZI-II-1073
  een afbeelding van de stadsfontein te Veere, met beschrijving, ZI-II-1076
  zes borden van oud Delfts aardewerk
  1885-1897: vue du Middelbourg, ZIII-0215
  afbeelding van Middelburg naar een oude tekening gecopieerd door J.C. Wendel
  grondplan en plan 1e verdieping stadhuis Middelburg 1853, ZI-II-0379a en b
  gezicht in de muntpoort 1870, ZI-II-0516
  gezichten op Middelburg uit de Illustrated London News 1884
  schets plaats oude muur in de doorgang van de stadsschuur, ZI-II-0431
  kaart van het Arnemuids kanaal met geprojecteerde sassen en sluizen
  stadhuis te Vlissingen, Probst, ZI-II-1240
  Stad Veere, ZI-II-1008
  vijf platen met huwelijks en andere kaarten, ZI-III-1047
  kaartje Verheye van Citters oude gesteldheid Walcheren
  Erster Angriff der Höllander 1784, ZI-III-0248
  Siege de Berg op Zom, [afgestaan]
  Prise et pillage de Berg op Zom, [afgestaan]
  1887: een antiek slot, G2567
  enige kralen
  twee platen van de dubbele basculebrug, ZI-II-0316
  1888: twee geslepen doch niet doorboorde paardenbeenderen
  1889: Delfts blauw klontenbakje met zeegezicht
  portret Van Steveninck, ZI-IV-0852
  tekening heldendaad Fort Lillo
  voorval met de Dolphijn de Louis bij Lillo 1784, ZI-III-0247
  messchede, G1425
  voor 1890: twee stenen uit muur Abdij, G2819
  haspel, G2075
  prinsenschotel
  afdruk van een ring
  baardmankruik uit Cadzand, G3343
  1890: beweegbare kandelaar, G2156
  1891: bewijs van lidmaatschap van de Ver. Metalen kruis, afd. Sluis 1854, ZI-III-1037
  geïllustreerde beschrijving van de havenwerken in Vlissingen, Deutsche Bauzeitung 1878
  gezicht van de Oranjemolen op de rede van Vlissingen, ZI-II-1180
  fort op de Kruisdijk bij Sluis 1692, ZI-II-2207
  afbeelding van de kerk te Kapelle met beschrijving, ZI-II-1519
  vier bladen met gezichten op Middelburg 1884
  afbeelding van een boerin in Zeeuwse dracht
  plan des environs de la ville et forts de Bergen op Zoom 1747
  gezicht op het dorp Baarland Cornelis Pronk, ZI-II-1351
  gezicht op kasteel te Baarland, ZI-II-1368
  1892: tondeldoos, G2105
  legpenning 1588 op de vernieling van de Spaanse vloot
  bord A. van Tilburgh Drieweegen, G2498
  1894: tekening Gravensteen Middelburg, ZI-II-0445
  tekening van het originele wapen van Middelburg, ZI-III-0735
  verzamelkaart van Middelburg, [in 1940 verloren gegaan]
  tekeningen van de korenbeurs, ZI-II-0438, ZI-II-0439
  1897: portret Samuel de Wind, G1807
  wapens van der Bilt en Versluis
  gezicht van Rammekens
  gezicht voor Vlissingen
  Grote Markt, stadhuis en kerk Goes
  Vue de Middelbourg Metropolitaine
  1897-1902: foto huis Middelburg in de Abdij, ZI-II-0519
  verzameling lichtdrukken Abdij, ZI-II-0489
  foto kloostergang Abdij, ZI-II-0531
  twee foto's overblijfselen van een zaal Abdij, ZI-II-0536
  foto inwendige Grote Kerk Veere, ZI-II-1092
  ornamentale bekroning Gasthuis Oosterland, ZI-II-1848
  gezicht op de Markt met raadhuis Sluis, ZI-II-2210
  1898: Gezicht op Oostkapelle door C. Vermeulen, ZI-II-0810
  kostuumblaadje uit 1561, ZI-III-0924
  schets wallen en grachten Brouwershaven
  gravure pistool van De Ruyter, ZI-IV-0782
  afbeelding band feestalbum G.N. de Stoppelaar
  afbeelding band album Zeeuwsche Kleederdrachten
  tekening gemeentehuis Westkapelle
  plattegrond Abdij
  afbeelding van een Zeeuwsche kast
  1902: afbeelding van de Abdij van Middelburg uit L'Emulation
  1904: een fragment van een stenen monniksbeeld afkomstig uit Vrouwenpolder
  1905: vogelfluitje, G3432
  plan van restauratie van de gevel van de Bank van Leening 1905, ZI-II-0676
  twee plattegronden van Middelburg
  gezicht op Domburg, ets, ZI-II-076
  1907: bord met wapen van Zeeland, G2463
  de Blauwe poort van de Abdij van de Gistpoort gezien
  twee gezichten in de tuin op het Noordbolwerk, ZI-II-0705
  1913: stempel 5e compagnie, 1e batallion schutters van Zeeland, ZA 195.4 inv.nr. 70
  een boerinnejakje
  1925: tien tekeningen van de sluizen in Zeeuwsch Vlaanderen
  een tekening van de kerk van Westkapelle
  plattegrond fort Bath
  1931: (legaat) portret van een lid van de familie van Visvliet geschilderd door H. Berckman [in mei 1940 verloren gegaan]

 • Vervaardiging Records
 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1888: De bouw en inrichting der woningen in vroegere dagen, voornamelijk in Zeeland
  1891: Over het in augustus 1891 gehouden archeologisch congres en over het door de leden aan de prae-historische werkplaats te Spiennes bij Mons gebrachte bezoek
  1892: Over eene ten geschenke ontvangen collectie porselein en aardewerk [zie publicaties Middelburgsche Courant 1891]
  1896: Samen met mededeling van J.G. Voegler ter bezichtiging eenige andere, oude, door hem gereconstrueerde gevels

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Karel Samuel Frederiks en Cornelia Termijn. Na zijn opleiding aan de Rijks-HBS werkte hij bij Rijkswaterstaat. Hij was mede-eigenaar van de aannemersfirma Wilhelmus van Uye & Zonen. Trouwde IJzendijke 1880 met Johanna Adriana Maria Bekaar. Hij was bouwkundige over de abdijgebouwen te Middelburg. Onder de naam J. van 't Scheld schreef hij een brochure over de stank van de Middelburgse Heerengracht, met een pleidooi voor een behoorlijk rioolstelsel. In 1907 werd hij benoemd tot directeur van het kunstnijverheidsmuseum in Den Haag.

Gerelateerd

Vogelfluitje

Tondeldoos met portretten

Hangslot

Baksteen

Baardmankruik

Stempel 1e Bataillon Schutterij van Zeeland

Bord met wapen van Zeeland

Mes in schede

Twee kandelaars

Blaker met snuiter

Ellemaat

Haardplaat

Portret Lucas van Steveninck

Pistolen Michiel de Ruyter

Interieur Grote Kerk te Veere

Rijksleerschool te Middelburg

Gravensteen te Middelburg

Plattegrond, opstand en doorsnede cisterne Veere

Gezicht in Oostkapelle

Portret Samuel de Wind Sr.

Portret Jan Adriaan Frederiks (1849-1931)

Gezicht op de rede van Vlissingen

Bord A. van Tilburgh Drieweegen

Kerk van Westkapelle

Gezicht op de zaagmolens Nieuw- en St. Joosland

Bewijs van lidmaatschap Het Metalen Kruis