Middelburgsch Dames Comité voor Boerenkrijgsgevangenen

Specificaties

  •  
    Geschenken

    1902: kistje gemaakt door de krijgsgevangenen in Ceylon, G2025

  • Extra informatie

    In 1902 bestond dit comité uit mevr. E. Schorer-Plaat, voorzitster; Marie Berdenis van Berlekom, secretaresse; mevr. N. Ghijsen-Proos penningmeesteresse; mevr. M.J. Bolle-Mulock Houwer vice-voorzitster; mevr. H.J. de Witt Hamer-Overman; mevr. E. de Ligt-Verbrugh en mevr. G. Kakebeeke-de Jongh.

Gerelateerd

Kistje