Robert Fruin

Dordrecht 1857-Den Haag 1935
Hoogleraar Encyclopedie der rechtswetenschap en Oud-Vaderlands recht, rijksarchivaris in Zeeland

Specificaties

 • Lid
  1895-1935
 • Functie
  Voorzitter, bestuurslid
 •  
  Geschenken

  1893-1902: Over de dateering van eenige oorkonden der Hollandsche graven
  Overzicht van den inhoud van de oude archieven der Hervormde kerken in Zeeland
  Het oud-archief van de kerkeraad en de diaconie van Arnemuiden
  De archieven der directe en indirecte belastingen in Zeeland
  Servitia, tienden en exemtiegelden der abdij te Middelburg
  Inventaris van het oude archief van Breskens
  1897-1902: Het Rijksarchief in Zeeland met beschrijving
  1922
  : vel met haarlokjes gebroeders Evertsen, Hs 6786L

 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1897: Over de oude bestuursinrichting van Reimerswaal, ontleend aan het archief dier gemeente
  1905: Over den huidigen stand van het vraagstuk van de uitvinding der boekdrukkunst
  1908: Over de tijdrekenkunde

 • Extra informatie

  Zoon van Thomas Anthony Fruin en Agatha Elizabet Martina Veltman. Trouwde 1888 Catharina Christina Niemeijer.
  In Archief schreef hij 'Mededelingen uit het archief der Middelburgsche abdij', 'Verbetering' op het voorgaande stuk, 'Een brief van Philippus van Lansbergen', 'De oorsprong der familie Van Borssele van der Hooghe', 'Stukken betreffende den stormvloed van 1530', 'De kroniek van Pieter Joossen, Altijt Recht Hout', 'De oorsprong der familie Van Borssele van der Hooghe (nalezing)', 'De abten van Middelburg, vermeld in het necrologium der Abdij van Park', 'Margriete van Aerselle', 'Het stapelcontract van 12 april 1675' en 'De oorsprong der familie Van Borsselen van der Hooghe'.
  Bij zijn vertrek als hoogleraar naar Amsterdam ontving Fruin de gouden medaille van het Genootschap.

 • Links

  Biografisch portaal: 47407036

Gerelateerd

Haarplukjes van Jan en Cornelis Evertsen