Denarius Julius Caesar RRC 443/1

Periode: Eerste eeuw voor Christus

Specificaties