Denarius Julius Caesar RRC 458/1

Periode: Eerste eeuw voor Christus

Specificaties