Fragment van een Mariabeeldje

Periode: Zestiende eeuw

Geschonken door

George Johan Bertel

Specificaties

Gerelateerd

Beeldje H. Catharina

Fragment van een beeldje van Maria met kind

Pijpaarden beeldje van Maria met Christuskind

Pijpaarden beeldje van de heilige Catharina