Mislukte aanval van Jacobus op Schotland

Mislukte aanval van Jacobus op Schotland, 1708
Periode: Achttiende eeuw

Specificaties

Gerelateerd

Mislukte aanval van Jacobus op Schotland, 1708

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #