Nederlandse rijksdaalder 1606-1687

Periode: Zeventiende eeuw

Geschonken door

Gerrit Willem Aart de Veer

Specificaties