Penning Timmerliedengilde Goes

Penning van het Timmerliedengilde te Goes, 1658
Periode: Zeventiende eeuw

Specificaties