Penning Timmersmansgilde Vlissingen

Penning van het Timmermansgilde te Vlissingen
Periode: Zeventiende eeuw

Specificaties