Portret Jacobus Ermerins (1725-1795)

Periode: Achttiende eeuw

Geschonken door

Erven J.P.N. Ermerins

Specificaties

Gerelateerd

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebracht