Pycnodonte queteleti

Pycnodonte queteleti (Nyst, 1853)
Periode: Mioceen

Specificaties