Stoplap met merklapmotieven

Periode: Negentiende eeuw

Specificaties

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #