Strijkglas

Periode: Tiende eeuw
Negende eeuw
Elfde eeuw
Twaalfde eeuw

Specificaties