Dossier: Vogels uit de Noordelijke IJszee

ZG0079

 

In juni en juli 1910 is de heer J.R. Tak afwezig tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Serooskerke (Walcheren). Hij is dan met een zestal andere heren naar de Noordelijke IJszee vertrokken. Het doel van de reis is een aantal daar voorkomende dieren te bemachtigen. Hij schiet een aantal zeevogels, enkele ijsberen en rendieren en wat zeerobben. De vogels laat hij opzetten, de huiden van de ijsberen worden geprepareerd. Gelet op het materiaal zal hij op Spitsbergen ‘verzameld’ hebben.

Het jaar erop richt hij met dit materiaal en zelfgemaakte foto’s een tentoonstelling in op zijn buitenplaats Vrederust, in het gebouw Rehoboth. De Middelburgsche Courant van 24 maart 1911 vraagt aandacht voor zijn tentoonstelling, waar gedurende een week van zondag tot en met zaterdag een ijsbeer, een rendier, drie grote baardrobben, een zilverrob, een zeehond en enkele vogels te zien zullen zijn. Vooral de zeer gave schedel van de ijsbeer wordt het publiek aangeprezen. De entree à raison van f 0,10 per persoon is bestemd voor enkele goede doelen.

De tentoonstelling levert 1071 bezoekers en 147 gulden op. Het geld gaat naar de Vereniging Kinderzorg en de Vereniging Kindervoeding, beide te Middelburg. Later dat jaar worden de vogels aan het Zeeuws Genootschap geschonken en worden ze in de collectie opgenomen. Het betreft een ivoormeeuw (ZG0079), een haringmeeuw (heet tegenwoordig zilvermeeuw ZG0088), een grote burgemeester (ZG0089), een papegaaiduiker (man en vrouw, NHG21062en NHG21063), een roofmeeuw (heet nu middelste jager ZG0086), een zwarte zeekoet (ZG0281) en een zeekoet (ZG0314).

Gerard Heerebout

 

Gerelateerd

Ivoormeeuw

ZG0079

Zilvermeeuw

ZG0088

Middelste jager

ZG0086

Zwarte zeekoet

ZG0281

Gerelateerd

Jan Roeland Tak

Gerelateerde dossiers

Een onverwachte vondst

Een orka op het strand