Adriaan Abraham Fokker

Middelburg 1810-1878
Arts en leraar therapie aan de Geneeskundige School te Middelburg, conservator mineralen en gesteenten

Specificaties

 • Lid
  1841-1878
 • Functie
  Voorzitter, conservator, commissielid
 •  
  Geschenken

  1843: twee laden met mineralia
  1845: Dissert. Med. De morbis en Demicis Patriae
  Over het voorkomen van gipsaarde in klei
  1853: een zeldzame javaanse valk gevangen op de kust van Australië
  1864: een fossiele olifantstand
  1865: drie stenen kogels gevonden bij de verbouwing van de voormalige Geschutgieterij alhier

 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1860: Over den scherpregter als ledenzetter
  1866: Levensbijzonderheden van dr. Ferdinand Gruijard, naar aanleiding van zijn "Zeeuwsch treurtoneel"
  1869: (met F. Seelheim) Over de door de putboring te Goes bekomen aardstalen
  1871: Over het in de zomer van dat jaar vrij algemeen voorgedaan hebbende zoogenaamd moederkoorn
  1873: Over de zich ook aan de Zeeuwse stranden opnieuw vertoond hebbende eendenmossel (lepus anatifa)
  1877: Eenige losse bladen uit de geschiedenis van het chirurgijns-gilde te Middelburg
  [Als lid van de Afdeling Natuurkundige Wetenschappen:]
  1874-1879: Over een te Gent verkocht wordend poeder tegen "brand in het koren" 

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Antonie Herman Gerard Fokker (heeft een eigen persoonskaart op deze site) en Maria van den Broecke. Hij trouwde 1838 met Anna Agatha Herklots. Hij was voorzitter van de commissie uit het Genootschap die het bestuur vormde van het departement Middelburg van het Instituut voor doofstommen te Groningen.
  In Archief schreef hij 'Philippus Lansbergen en zijne zonen Pieter en Jacob, Bijdrage tot hun leven' en 'De ongezondheid van Zeeland'.

 • Links

  Biografisch portaal: 44752396