Adriaan Johannes van Deinse

Zaandijk 1808-Middelburg 1867
Officier van justitie te Goes, raadsheer provinciaal gerechtshof Zeeland

Specificaties

 • Lid
  1851-1867
 •  
  Geschenken

  1840: 1/2 driegulden
  een spotmedaille op de Paus

 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1861: Eene schets van den territoriale toestand van Staats-Vlaanderen ten tijd dat hetzelve omstreeks het einde der 16e eeuw vernietigd en in het begin der volgende eeuw weer hersteld werd tot ongeveer den jare 1648 (voorgedragen door de voorzitter)

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van predikant Adriaan van Deinse en Anna Johanna Adriana Tengbergen. Hij trouwde Goes 1839 met Antoinette Adriana Swemer. Als vrijwilliger bij de mobiele schutterij woonde hij de Tiendaagse Veldtocht bij.

 • Links

  Biografisch portaal: 62718336