Gijsbert van Hennekeler

Nijkerk 1825-Middelburg 1884
Directeur Rijks Hoogere Burgerschool te Middelburg, doctor in wis- en natuurkunde

Specificaties

 • Lid
  1856-1884
 • Functie
  Conservator
 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1863: Proeven van de aanwending der Geislersche verlichtingsbuizen voor mijnen en het menschelijk ligchaam
  1869: Over ijsbereiding
  1872: Over de onlangs door den hoogleeraar Klinckerfüss gedane uitvinding om bij straatverlichting al de gaslantaarns te gelijk te ontsteken
  1876: Eenige slingerproeven, naar de methode van Fisley en Spiller te Londen, in verband met het geluid en de geluidsgolven
  en: Over den radiometer
  [Als lid van de Afdeeling Natuurkundige Wetenschappen:]
  1874-1879: Over de geluidsgolven en den zogenaamde Galton-Whistle ... om met een medisch doel de gevoeligheid voor hoge tonen te bepalen
  1883: Het electrisch licht, opgehelderd met proeven en de achtereenvolgens gebruikte lampen

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Hendrik van Hennekeler en Emmetje Romijn. Hij trouwde Middelburg 1864 met apothekersdochter Ida Sara Henrij.
  Hij was bestuurslid van het Natuurkundig gezelschap in Middelburg en hield zich als conservator van het Genootschap actief bezig met de Flora van Walcheren.

 • Links

  Biografisch portaal: 81241076