Jacobus Cornelis van den Broecke

Aardenburg 1799-Middelburg 1870
Arts te Middelburg, voorzitter Natuurkundig Gezelschap, president van de provinciale geneeskundige commissie

Specificaties

Gerelateerd

Erepenning Middelburgse rederijkersgilde