Johannes Hermanus de Stoppelaar

Middelburg 1826-Den Haag 1908
Jurist, rechter arrondissementsrechtbank te Middelburg, burgemeester van Veere, rechter internationale rechtbank te Caïro, archivaris van Middelburg, secretaris Genootschap

Specificaties

 • Lid
  1854-1908
 • Functie
  Secretaris
 •  
  Geschenken

  1875: stukken versteend hout
  1907: ingelegd Japans muntkastje
  1909: boek en tabaretten
  drie koperen schotels met beker
  Perzische pijp
  Egyptische halsversiering

 • Auteur Records
  Hs 3537: Zegghers, sprekers en dichters
 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1864: Enkele der ondernemingen van Balthasar de Moucheron, hoofdzakelijk op de westkust van Afrika, toegelicht door oorspronkelijke stukken uit zijnen tijd
  1869: Het gebruik van het papier in de Nederlanden, inzonderheid in Zeeland, gedurende de middeleeuwen
  1870-1874: voor de afdeling Historische Wetenschappen besprak hij de nieuwe christenen of bekeerde joden en hunne vervolging te Middelburg in 1541

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Pieter de Stoppelaar en Judina Adriana Leonarda de Haan. Trouwde 1856 Henriette Isabella Catharina de Lang 's Graeuwen. Het Zeeuws Genootschap bezit een groot aantal handschriften van en aan J.H. de Stoppelaar. Online raadpleegbaar via www.zeeuwsarchief.nl
  In Archief schreef hij 'Het papier in de Nederlanden gedurende de middeleeuwen inzonderheid in Zeeland, met 16 uitslaande platen, bevattende 265 afbeeldingen van papiermerken', en 'Nehalennia-altaar, met eene plaat'.

 • Links

  Biografisch portaal: 62261952

Gerelateerd

Vijf stukken lava