Meinard Frederik Lantsheer

Middelburg 1819-Den Haag 1877
Advocaat en rechter arrondissementsrechtbank te Middelburg, lid Provinciaal Gerechtshof in Zeeland en Lid Hoge Raad

Specificaties

 • Lid
  1849-1877
 • Functie
  Voorzitter
 •  
  Geschenken

  1860: Alle de brieven ende schriften .... C. van Beuningen Amsterdam 1689
  Verscheyden remonstrantiën raeckende het recht van de Ridderschappen ende Edelen van Zeelandt 1652
  A. Beverland, Peccatum originale, 1e editie
  1870: registers op de notulen der Staten en Gecommitteerde Raden van Zeeland

 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1869: Over de kaarten van Van Deventer
  Over bescheiden over het beleg van Zierikzee in 1576 in de Zelandia Illustrata
  1870-1874: voor de afdeling Historische Wetenschappen besprak hij de ontdekking door dr. Livingstone van een groot binnenmeer in Afrika
  en: de bekende plaats in Shakespear's testament waarbij hij aan zijn vrouw bemaakt 'his second best bed' als overeenstemmend met akten ... betreffende inwoners van Oost-Souburg
  en: eenige bijzonderheden over de kamer van directeuren voor den Levantschen handel te Middelburg

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van controleur der posterijen Willem Hendrik de Kokelaar Lantsheer en Cornelia Digna de Jonge. Hij trouwde Middelburg 1871 met Antonia Jacoba Maria van Lijnden. In 1885 droeg zijn weduwe zijn boeken en papieren voor zover betrekking hebbend op Zeeland aan het Genootschap over. In 1889 volgde zijn portret (ZI-IV-0581).
  In de Handschriftenverzameling van het Zeeuws Genootschap is een groot aantal papieren van Meinard Frederik Lantsheer bewaard. Raadpleegbaar via www.zeeuwsarchief.nl
  In Archief schreef hij een inleiding bij 'Brief van J. Boreel (6 mei 1608) en Testament van Adriaan Beverland'. Vijf jaar later verscheen hierin zijn In Memoriam.

 • Links

  Biografisch portaal: 44874594