Pieter Marinus de Blaecke de Ligny

Middelburg 1828-1891
Apotheker en lector in de pharmacie aan de Geneeskundige School te Middelburg

Specificaties

 • Lid
  1861-1892
 •  
  Geschenken

  1892: [door zijn weduwe] portefeuille met bescheiden betreffende de voormalige wis- en natuurkundige afdeling, Archief KZGW, inv.nr. 240

 • Voorlezingen

  1865: De geschiedenis, ontwikkeling en tegenwoordigen toestand der analytische scheikunde met proeven van spectraal-analyse
  1870: Over het bloed
  1877: Over de voedingsmiddelen van den mensch, voornamelijk over de melk
  [Als lid van de Afdeeling Natuurkundige Wetenschappen:]
  1874-1879: Over de verschillen in waarde van de onderscheidene in den handel gebragte pepsinesoorten
  1883: Het verband tusschen alkaloïden en ptomainen

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van apotheker Louis Hendrik de Blaecke de Lignij en Maria Apolonia Tak. Hij was secretaris van de wis- en natuurkundige afdeling van het Zeeuws Genootschap. Hij was ook secretaris van de commissie uit het Genootschap die het bestuur vormde van het departement Middelburg van het Instituut voor doofstommen te Groningen.
  Necrologie in Archief KZGW, inv.nr. 77.