Samuel de Wind

Middelburg 1793-1859
Advocaat te Middelburg

Specificaties

 • Lid
  1815-1859
 • Functie
  Vice-president
 •  
  Geschenken

  1844: gebakken mopstenen met afbeeldingen, G3360-05, G3360-30, 931-2, 931-3, 932-4
  1845-1855: beschrijving wapen van Middelburg, Hs 3894
  1849: afteekening van de in 1783 te Domburg gestrande visch met advertentie, ZI-III-0244
  1852: zegel van lood van paus Alexander IV, ZA, 195.4, inv.nr. 26
  1854: aantekeningen over Samuel van de Putte, Hs 3388

 • Vervaardiging Records
 • Auteur Records
  Hs 3894: Beschrijving wapen Middelburg
  Hs 3388: Aantekeningen over Samuel van de Putte
  Hs 6548: Over Walcheren
  Hs 4147: Aantekeningen reizen Jacob Roggeveen
 • Genootschapspublicaties
 • Voorlezingen

  1816: Eene levenschets van Jacob Simonsz. de Rijk
  1818: Een levensberigt van den Kardinaal de Granvelle

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Paulus de Wind en Elisabeth de Wind. Trouwde zijn nicht Cornelia Dobbelaer de Wind. Het Zeeuws Genootschap bezit een groot aantal handschriften van en met betrekking tot Samuel de Wind. Zie hiervoor de catalogus van ZB| Bibliotheek van Zeeland. Digitaal raadpleegbaar op www.zeeuwsarchief.nl.
  Samuel de Wind deed vele voorstellen voor uit te schrijven prijsvragen en maakte tweemaal deel uit van een jury, zie Archief 2002.
  In Archief schreef hij 'Iets over de oude baksteenen met verheven beeldwerk, voorhanden in het kabinet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen', 'Mededelingen omtrent den Landreiziger Samuel van der Putte ...', 'Over den Codex Sancti Bavonis, inhoudende: Vita Karoli Magni enz. berustende op het Raadhuis te Middelburg', 'Mededeeling omtrent een bundel autographen uit de XVIe eeuw, deels in cijferschrift vervat en berustende op het Provinciaal Archief van Zeeland' en Levensschets van wijlen den generaal-majoor P.J. Ackermans'.

 • Links

  Biografisch portaal: 72469015

Gerelateerd

Orka op strand Domburg

Haardsteen met groep personen

Haardsteen met krijgslieden

Haardsteen met Esther en Ahasverus

Haardsteen geschiedenis van Susanna

Haardsteen met Mattheus

Beschrijving wapen Middelburg

Aantekeningen over Samuel van de Putte