Samuel de Wind Sr.

Middelburg 1742-1803
Medisch dokter, vroedmeester en stadsoperateur te Middelburg

Specificaties

 • Lid
  1779-1803
 •  
  Geschenken

  1780: enige naturalia
  1793: een rooden met beeltenissen voorzienen steen op Schouwen gevonden, 931-5

 • Vervaardiging Records
 • Auteur Records
  Hs 6919: Verslag van een reis naar Holland
  Hs 8003.dl.1: Journaal reis naar Frankrijk
  Hs 4690: Brief van Samuel de Wind sr
 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1769: over een eerstgeboren kind waarvan de ingewanden zich buiten de buik bevonden, Hs 4810
  1782: over de polypus en fungus
  1785: over de afbindinge der Polijpi enz. alsmede eene Verhandeling omtrent de wegneming van een verhard kankergezwel in een vrouwenborst
  1786: over de sterfte van het rundvee
  1788: twaalftal proefnemingen met het Alcal. volatile fluidum
  1789: over zoogenaamde monsters, Hs 4403
  1791: betreffende hermafrodieten, Hs 3798
  1792: over de sterfte van het Rundvee
  1795: over de zoogenaamde meermans en meerminnen, Hs 4303, Hs 3799
  1796: over de steenen in 't Menschelijk lichaam
  1799: over de steen en 't graveel, Hs 4535, Hs 4500, Hs 4289
  1800: vervolg of bijlage over de Runderpest

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Paulus de Wind en Berdina Tak. Studeerde medicijnen in Leiden en volgde zijn vader in Middelburg op. Trouwde 1766 met Cornelia Dobbelaar. Hij maakte in 1783 en 1803 deel uit van de jury van prijsvraag nr. 18 en prijsvraag nr. 59. Zie hiervoor Archief 2002. In de handschriftencollectie van het Zeeuws Genootschap bevindt zich een groot aantal papieren met betrekking tot Samuel de Wind (1742-1803). Digitaal raadpleegbaar op Handschriften kzgw.
  In de Verhandelingen schreef hij 'Waarneming omtrend een eerstgebooren kind, waarvan de ingewanden ... zig buiten den buik bevonden', 'over den polypus of slymprop, en fungus of uitwas, benevens een berigt en afbeelding van een zeer nuttig werktuig, ter afbinding dienende', een 'vervolg op de Verhandeling over den Polypos', 'Bericht wegens de afzetting van beide borsten eener vrouw: wegende de eene over de zes; en de andere over de twee ponden' en 'Proeven met het alcali volatile liquidum van Mr. Martinet'.

 • Links

  Biografisch portaal: 42120752

Gerelateerd

Haardsteen met krijgslieden